Kursstatistikk 2021 for Bondelaget

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Møre og Romsdal

Ørsta bondelag
Vis kursinformasjon
19.01.21 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Last ned tabelldata: CSV