Kursstatistikk 2020, Aust-Agder

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 27 54 5 400 20 (10) (300)
Norges Bondelag 3 22 24 1 600 11 (1) (16)
Norges speiderforbund 1 20 21 2 100 255 (0) (0)
Norsk Kennel Klub 1 12 8 800 0 (2) (40)
Den Norske Turistforening 0 0 0 0 0 (1) (18)
4H Norge 0 0 0 0 0 (1) (14)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (1) (12)
SUM 7 81 107 9 900 286 (16) (400)

Last ned tabelldata: CSV