Kursstatistikk 2020, Telemark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 4 67 120 10 500 246 (34) (869)
Hest og Helse 1 5 16 1 600 6 (0) (0)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 9 11 0 11 (0) (0)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (11) (185)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (9) (126)
Den Norske Turistforening 0 0 0 0 0 (1) (50)
4H Norge 0 0 0 0 0 (1) (48)
Norges Bondelag 0 0 0 0 0 (1) (16)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (1) (15)
SUM 6 81 147 12 100 263 (58) (1 309)

Last ned tabelldata: CSV