Kursstatistikk 2020, Oslo

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (20) (600)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (8) (210)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (5) (118)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (2) (56)
Norsk Botanisk Forening 0 0 0 0 0 (1) (30)
Norges speiderforbund 0 0 0 0 0 (1) (30)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (1) (16)
Den Norske Turistforening 0 0 0 0 0 (1) (11)
SUM 0 0 0 0 0 (39) (1 071)

Last ned tabelldata: CSV