Kursstatistikk 2020, Nord-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (9) (264)
4H Norge 0 0 0 0 0 (11) (160)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (4) (74)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (2) (31)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (1) (12)
SUM 0 0 0 0 0 (27) (541)

Last ned tabelldata: CSV