Kursstatistikk 2020 for NSNF, Møre og Romsdal

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Møre og Romsdal

Nyttevekstforeninga Ålesund
Vis kursinformasjon
28.08.20 27.09.20 9590 Soppsakkyndige 9 40 4 000 20
Vis kursinformasjon
04.09.20 03.10.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 8 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 9592 Sopp - påbygningskurs 7 21 2 100 20
Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.02.20 11.06.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 4 17 1 700 30
Vis kursinformasjon
07.05.20 09.05.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 7 6 600 32
Vis kursinformasjon
10.05.20 10.05.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 4 4 400 32
Vis kursinformasjon
05.08.20 16.09.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 6 25 2 500 60
Vis kursinformasjon
08.08.20 08.08.20 1280 Soppkurs på tur 10 5 500 4
Vis kursinformasjon
16.08.20 16.08.20 1280 Soppkurs på tur 15 5 500 10
Vis kursinformasjon
17.08.20 17.08.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 19 4 400 6
Vis kursinformasjon
22.08.20 22.08.20 1280 Soppkurs på tur 9 5 500 8
Vis kursinformasjon
24.08.20 24.08.20 1280 Soppkurs på tur 11 4 400 6
Vis kursinformasjon
28.08.20 30.08.20 1423 Kartlegging av biologisk mangfold 5 23 2 300 30
Vis kursinformasjon
29.08.20 29.08.20 1280 Soppkurs på tur 9 4 400 6
Vis kursinformasjon
31.08.20 31.08.20 1280 Soppkurs på tur 14 4 400 4
Vis kursinformasjon
04.09.20 04.09.20 1280 Soppkurs på tur 6 4 400 6
Vis kursinformasjon
05.09.20 05.09.20 1280 Soppkurs på tur 10 4 400 10
Vis kursinformasjon
26.09.20 26.09.20 1280 Soppkurs på tur 10 5 500 6
Vis kursinformasjon
02.10.20 04.10.20 8823 Farging med sopp og fargesopper 15 20 2 000 70
Vis kursinformasjon
03.10.20 03.10.20 1280 Soppkurs på tur 10 5 500 4
SUM MØRE OG ROMSDAL 20 gjennomførte kurs 188 221 22 100 384

Last ned tabelldata: CSV