Kursstatistikk 2020 for NBS, Møre og Romsdal

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Møre og Romsdal

Aure BS-lag
Vis kursinformasjon
22.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Fræna BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 25.11.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 14 1 400
Sykkylven bonde- og småbrukarlag
Vis kursinformasjon
03.01.20 26.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Vanylven BS-lag
Vis kursinformasjon
23.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM MØRE OG ROMSDAL 5 gjennomførte kurs 27 78 7 800 0

Last ned tabelldata: CSV