Kursstatistikk 2020 for NB, Møre og Romsdal

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Møre og Romsdal

Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
22.02.20 29.04.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
17.11.20 14.12.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500 5
Vestre Sunnmøre birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 22.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
19.03.20 16.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 17 9 900 25
Vis kursinformasjon
25.04.20 19.09.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 32 3 200
Vis kursinformasjon
26.04.20 27.09.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 5 32 3 200 34
Vis kursinformasjon
26.04.20 27.09.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 7 32 3 200 34
SUM MØRE OG ROMSDAL 7 gjennomførte kurs 52 144 14 400 122

Last ned tabelldata: CSV