Kursstatistikk 2020 for 4H, Møre og Romsdal

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Møre og Romsdal

4H Møre og Romsdal
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 1476 Inspirasjonssamling 30 12 1 200 60
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3305 Leder/nestleder 11 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3307 Styremedlem 5 14 1 400 50
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3306 Kasserer 6 14 1 400 50
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3308 Sekretær 8 14 1 400 50
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 1161 DAF - kurs videregående 7 13 1 300 50
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 292 Friluftsheltkurs 13 14 1 400 50
SUM MØRE OG ROMSDAL 7 gjennomførte kurs 80 97 9 700 360

Last ned tabelldata: CSV