Kursstatistikk 2020, Møre og Romsdal

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (16) (381)
Den Norske Turistforening 0 0 0 0 0 (12) (227)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (5) (74)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (3) (40)
4H Norge 0 0 0 0 0 (1) (12)
SUM 0 0 0 0 0 (37) (734)

Last ned tabelldata: CSV