Kursstatistikk 2020, Sogn og Fjordane

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
4H Norge 6 59 98 1 400 245 (10) (165)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 40 60 3 000 80 (11) (330)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 4 17 51 0 28 (0) (0)
Norges speiderforbund 1 11 23 2 300 60 (0) (0)
Norsk Kennel Klub 2 13 20 2 000 6 (4) (48)
Norges Bondelag 2 16 18 1 800 96 (1) (16)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (3) (60)
SUM 17 156 270 10 500 515 (29) (619)

Last ned tabelldata: CSV