Kursstatistikk 2020, Sogn og Fjordane

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (5) (150)
4H Norge 0 0 0 0 0 (9) (134)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (2) (32)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (2) (28)
Norges speiderforbund 0 0 0 0 0 (1) (23)
SUM 0 0 0 0 0 (19) (367)

Last ned tabelldata: CSV