Kursstatistikk 2020 for NBU, Rogaland

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Rogaland

Norges Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 363 Tevlingsleder 7 4 400
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 366 Økonomileder 5 4 400
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 371 Leder NBU 12 5 500
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 368 Organisatorisk nestleder 7 4 400
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 364 Lagutvikler og verveansvarlig 6 8 800
SUM ROGALAND 5 gjennomførte kurs 37 25 2 500 0

Last ned tabelldata: CSV