Kursstatistikk 2020 for NBS, Rogaland

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Rogaland

Egersund Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
27.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Karmøy Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
03.02.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 9 900
Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
22.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Sandnes og Jæren BS lag
Vis kursinformasjon
29.01.20 10.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 11 1 100 5
Vis kursinformasjon
29.01.20 12.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 12 1 200
Strand og Forsand BS-lag
Vis kursinformasjon
02.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Tysvær og Bokn BS lag
Vis kursinformasjon
31.01.20 21.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
31.01.20 21.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
SUM ROGALAND 5 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
17 64
+(48)
6 400 5

Last ned tabelldata: CSV