Kursstatistikk 2020 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
08.01.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
22.01.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
01.02.20 1797 Soppmikroskopering 15
Vis kursinformasjon
28.03.20 1797 Soppmikroskopering 15
Vis kursinformasjon
11.05.20 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
13.05.20 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
06.06.20 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
0 0
+(210)
0 0

Hedmark

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.02.20 02.02.20 1343 Sopp-papir 3 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
29.05.20 344 Fagseminar om sopp og nyttevekster 50
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
3 12
+(50)
1 200 15

Telemark

Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
21.03.20 1797 Soppmikroskopering 15
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(15)
0 0

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
22.01.20 11.03.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 8 10 4
Vis kursinformasjon
06.06.20 305 Mat av ville vekster 15
Jærsoppen
Vis kursinformasjon
17.01.20 18.01.20 7119 Pilfletting 9 12 1 200
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
17 22
+(15)
1 200 4

Møre og Romsdal

Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.02.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(20)
0 0

Sør-Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
16.01.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
SUM SØR-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(20)
0 0

Nord-Trøndelag

Steinsoppen - Steinkjer og omegn SNF
Vis kursinformasjon
02.03.20 297 Fordypningskurs i soppslekter og soppgrupper 24
SUM NORD-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(24)
0 0

Finnmark

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
25.03.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 40
SUM FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(40)
0 0
SUM HELE LANDET 3 gjennomførte kurs
+(15) planlagte kurs
20 34
+(394)
2 400 19

Last ned tabelldata: CSV