Kursstatistikk 2020 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
09.01.20 04.06.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 8 17 1 700
Vis kursinformasjon
01.02.20 02.02.20 1797 Soppmikroskopering 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
06.06.20 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
28.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
29.08.20 9592 Sopp - påbygningskurs 21
SUM OSLO 2 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
13 32
+(121)
3 200 0

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
22.01.20 11.03.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 8 10 1 000 4
Vis kursinformasjon
06.06.20 305 Mat av ville vekster 15
Jærsoppen
Vis kursinformasjon
17.01.20 18.01.20 7119 Pilfletting 9 12 1 200
Vis kursinformasjon
25.08.20 101 Soppkurs for viderekomne 20
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
17 22
+(75)
2 200 4

Møre og Romsdal

Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.02.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
07.05.20 09.05.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 7 6 600 32
Vis kursinformasjon
10.05.20 10.05.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 4 4 400 32
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
11 10
+(20)
1 000 64

Innlandet

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.02.20 02.02.20 1343 Sopp-papir 3 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
29.05.20 344 Fagseminar om sopp og nyttevekster 50
Valdres sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
15.05.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 40
SUM INNLANDET 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
3 12
+(90)
1 200 15

Vestfold og Telemark

Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
21.03.20 1797 Soppmikroskopering 15
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(15)
0 0

Vestland

Bergen sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
11.04.19 11.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 6 8 800
SUM VESTLAND 1 gjennomført kurs 6 8 800 0

Trøndelag

Steinsoppen - Steinkjer og omegn SNF
Vis kursinformasjon
02.03.20 297 Fordypningskurs i soppslekter og soppgrupper 24
Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
16.01.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
21.05.20 11.06.20 336 Nyttevekstkurs på tur 6 10 8
Vis kursinformasjon
26.05.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
29.05.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 40
Vis kursinformasjon
16.08.20 1280 Soppkurs på tur 8
Vis kursinformasjon
17.08.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
17.08.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
17.08.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
23.08.20 1280 Soppkurs på tur 8
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
SUM TRØNDELAG 1 gjennomført kurs
+(11) planlagte kurs
6 10
+(380)
0 8

Troms og Finnmark

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
25.03.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 40
Vis kursinformasjon
06.06.20 1565 Florakartlegging 22
Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
05.06.20 336 Nyttevekstkurs på tur 15
Vis kursinformasjon
13.06.20 8959 Lavfarging 25
Vis kursinformasjon
27.06.20 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
22.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
22.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
SUM TROMS OG FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
0 0
+(157)
0 0
SUM HELE LANDET 9 gjennomførte kurs
+(29) planlagte kurs
56 94
+(858)
8 400 91

Last ned tabelldata: CSV