Kursstatistikk 2020 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
09.01.20 04.06.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 8 17 1 700
Vis kursinformasjon
01.02.20 02.02.20 1797 Soppmikroskopering 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
06.06.20 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
28.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
29.08.20 9592 Sopp - påbygningskurs 21
Vis kursinformasjon
01.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
04.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
25.09.20 101 Soppkurs for viderekomne 20
SUM OSLO 2 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
13 32
+(181)
3 200 0

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
22.01.20 11.03.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 8 10 1 000 4
Vis kursinformasjon
06.06.20 305 Mat av ville vekster 15
Jærsoppen
Vis kursinformasjon
17.01.20 18.01.20 7119 Pilfletting 9 12 1 200
Vis kursinformasjon
25.08.20 101 Soppkurs for viderekomne 20
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
12.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
17 22
+(95)
2 200 4

Møre og Romsdal

Nyttevekstforeninga Ålesund
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.02.20 11.06.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 4 17 1 700 30
Vis kursinformasjon
07.05.20 09.05.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 7 6 600 32
Vis kursinformasjon
10.05.20 10.05.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 4 4 400 32
Vis kursinformasjon
05.08.20 16.09.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 6 25 60
Vis kursinformasjon
08.08.20 08.08.20 1280 Soppkurs på tur 10 5 500 4
Vis kursinformasjon
16.08.20 16.08.20 1280 Soppkurs på tur 15 5 500 10
Vis kursinformasjon
17.08.20 17.08.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 19 4 400 6
Vis kursinformasjon
22.08.20 22.08.20 1280 Soppkurs på tur 9 5 500 8
Vis kursinformasjon
24.08.20 24.08.20 1280 Soppkurs på tur 11 4 400 6
Vis kursinformasjon
28.08.20 30.08.20 1423 Kartlegging av biologisk mangfold 5 23 30
Vis kursinformasjon
29.08.20 29.08.20 1280 Soppkurs på tur 9 4 6
Vis kursinformasjon
31.08.20 31.08.20 1280 Soppkurs på tur 14 4 4
Vis kursinformasjon
04.09.20 04.09.20 1280 Soppkurs på tur 6 4 6
Vis kursinformasjon
05.09.20 05.09.20 1280 Soppkurs på tur 10 4 10
Vis kursinformasjon
26.09.20 1280 Soppkurs på tur 5
Vis kursinformasjon
03.10.20 1280 Soppkurs på tur 5
Vis kursinformasjon
03.10.20 8823 Farging med sopp og fargesopper 27
SUM MØRE OG ROMSDAL 14 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
129 114
+(77)
5 000 244

Nordland

Rana sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
02.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Salten Naturlag
Vis kursinformasjon
26.08.20 30.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 10 17 12
Vis kursinformasjon
28.08.20 30.08.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 6 22 8
Vis kursinformasjon
30.08.20 20.09.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 3 8 10
SUM NORDLAND 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
19 47
+(20)
0 30

Viken

Fredrikstad soppforening
Vis kursinformasjon
15.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
Halden Soppforening
Vis kursinformasjon
30.08.20 19.09.20 8823 Farging med sopp og fargesopper 8 14 20
Vis kursinformasjon
01.09.20 07.09.20 101 Soppkurs for viderekomne 10 11 11
SUM VIKEN 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
18 25
+(40)
0 31

Innlandet

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.02.20 02.02.20 1343 Sopp-papir 3 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
29.05.20 344 Fagseminar om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
26.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
05.09.20 06.09.20 1280 Soppkurs på tur 14 8 35
Valdres sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
15.05.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 40
SUM INNLANDET 2 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
17 20
+(110)
1 200 50

Vestfold og Telemark

Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
21.03.20 1797 Soppmikroskopering 15
Vis kursinformasjon
25.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(75)
0 0

Vestland

Bergen sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
11.04.19 11.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 6 8 800
SUM VESTLAND 1 gjennomført kurs 6 8 800 0

Trøndelag

Steinsoppen - Steinkjer og omegn SNF
Vis kursinformasjon
02.03.20 297 Fordypningskurs i soppslekter og soppgrupper 24
Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
16.01.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
21.05.20 11.06.20 336 Nyttevekstkurs på tur 6 10 1 000 8
Vis kursinformasjon
26.05.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
29.05.20 21.06.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 18 40 4 000 90
Vis kursinformasjon
14.08.20 22.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 5 20 4
Vis kursinformasjon
17.08.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
17.08.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
17.08.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
23.08.20 1280 Soppkurs på tur 8
Vis kursinformasjon
28.08.20 20.09.20 9590 Soppsakkyndige 13 40 9
Vis kursinformasjon
28.08.20 20.09.20 9590 Soppsakkyndige 12 40 22
Vis kursinformasjon
05.09.20 1280 Soppkurs på tur 8
Vis kursinformasjon
06.09.20 06.09.20 1280 Soppkurs på tur 14 8 3
Vis kursinformasjon
11.09.20 9592 Sopp - påbygningskurs 21
Vis kursinformasjon
12.09.20 1280 Soppkurs på tur 8
Vis kursinformasjon
19.09.20 1280 Soppkurs på tur 8
Vis kursinformasjon
25.09.20 9592 Sopp - påbygningskurs 21
Vis kursinformasjon
27.09.20 1280 Soppkurs på tur 8
SUM TRØNDELAG 6 gjennomførte kurs
+(13) planlagte kurs
68 158
+(326)
5 000 136

Troms og Finnmark

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
25.03.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 40
Vis kursinformasjon
06.06.20 06.06.20 1565 Florakartlegging 8 5 500 20
Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
05.06.20 336 Nyttevekstkurs på tur 15
Vis kursinformasjon
13.06.20 8959 Lavfarging 25
Vis kursinformasjon
27.06.20 28.06.20 305 Mat av ville vekster 11 12 25
Vis kursinformasjon
22.08.20 22.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 7 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
22.08.20 22.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 7 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
28.08.20 339 Sopp på kjøkkenet 25
Vis kursinformasjon
12.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
SUM TROMS OG FINNMARK 4 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
33 37
+(125)
2 500 65
SUM HELE LANDET 36 gjennomførte kurs
+(41) planlagte kurs
320 463
+(1 049)
19 900 560

Last ned tabelldata: CSV