Kursstatistikk 2020 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
08.01.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
22.01.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
Vis kursinformasjon
01.02.20 1797 Soppmikroskopering 15
Vis kursinformasjon
28.03.20 1797 Soppmikroskopering 15
Vis kursinformasjon
11.05.20 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
13.05.20 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
06.06.20 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
28.08.20 9590 Soppsakkyndige 40
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
0 0
+(210)
0 0

Hedmark

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.02.20 1343 Sopp-papir 15
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(15)
0 0

Rogaland

Jærsoppen
Vis kursinformasjon
17.01.20 7119 Pilfletting 12
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
0 0
+(237)
0 0

Last ned tabelldata: CSV