Kursstatistikk 2020 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
09.01.20 04.06.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 8 17 1 700
Vis kursinformasjon
01.02.20 02.02.20 1797 Soppmikroskopering 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
06.06.20 27.09.20 9590 Soppsakkyndige 17 40 4 000
Vis kursinformasjon
28.08.20 30.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 16 15 1 500
Vis kursinformasjon
28.08.20 19.09.20 9590 Soppsakkyndige 15 40 4 000
Vis kursinformasjon
29.08.20 20.09.20 9592 Sopp - påbygningskurs 9 21 2 100
Vis kursinformasjon
01.09.20 19.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 14 15 1 500
Vis kursinformasjon
04.09.20 06.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 11 14 1 400
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 101 Soppkurs for viderekomne 14 14 1 400
SUM OSLO 9 gjennomførte kurs 109 191 19 100 0

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
22.01.20 11.03.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 8 10 1 000 4
Jærsoppen
Vis kursinformasjon
17.01.20 18.01.20 7119 Pilfletting 9 12 1 200
Vis kursinformasjon
26.08.20 05.09.20 101 Soppkurs for viderekomne 11 16 1 600 7
Vis kursinformasjon
28.08.20 27.09.20 9590 Soppsakkyndige 11 40 4 000 12
Vis kursinformasjon
12.09.20 13.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 13 10 1 000 5
SUM ROGALAND 5 gjennomførte kurs 52 88 8 800 28

Møre og Romsdal

Nyttevekstforeninga Ålesund
Vis kursinformasjon
28.08.20 27.09.20 9590 Soppsakkyndige 9 40 4 000 20
Vis kursinformasjon
04.09.20 03.10.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 8 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 9592 Sopp - påbygningskurs 7 21 2 100 20
Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.02.20 11.06.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 4 17 1 700 30
Vis kursinformasjon
07.05.20 09.05.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 7 6 600 32
Vis kursinformasjon
10.05.20 10.05.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 4 4 400 32
Vis kursinformasjon
05.08.20 16.09.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 6 25 2 500 60
Vis kursinformasjon
08.08.20 08.08.20 1280 Soppkurs på tur 10 5 500 4
Vis kursinformasjon
16.08.20 16.08.20 1280 Soppkurs på tur 15 5 500 10
Vis kursinformasjon
17.08.20 17.08.20 386 Minikurs - Nyttevekster, teori og tur 19 4 400 6
Vis kursinformasjon
22.08.20 22.08.20 1280 Soppkurs på tur 9 5 500 8
Vis kursinformasjon
24.08.20 24.08.20 1280 Soppkurs på tur 11 4 400 6
Vis kursinformasjon
28.08.20 30.08.20 1423 Kartlegging av biologisk mangfold 5 23 2 300 30
Vis kursinformasjon
29.08.20 29.08.20 1280 Soppkurs på tur 9 4 400 6
Vis kursinformasjon
31.08.20 31.08.20 1280 Soppkurs på tur 14 4 400 4
Vis kursinformasjon
04.09.20 04.09.20 1280 Soppkurs på tur 6 4 400 6
Vis kursinformasjon
05.09.20 05.09.20 1280 Soppkurs på tur 10 4 400 10
Vis kursinformasjon
26.09.20 26.09.20 1280 Soppkurs på tur 10 5 500 6
Vis kursinformasjon
02.10.20 04.10.20 8823 Farging med sopp og fargesopper 15 20 2 000 70
Vis kursinformasjon
03.10.20 03.10.20 1280 Soppkurs på tur 10 5 500 4
SUM MØRE OG ROMSDAL 20 gjennomførte kurs 188 221 22 100 384

Nordland

Rana sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
02.09.20 09.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 16 12 1 200 38
Salten Naturlag
Vis kursinformasjon
26.08.20 30.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 10 17 1 700 12
Vis kursinformasjon
28.08.20 30.08.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 6 22 2 200 8
Vis kursinformasjon
30.08.20 20.09.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 3 8 800 10
SUM NORDLAND 4 gjennomførte kurs 35 59 5 900 68

Viken

Follo sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
20.08.20 01.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 10 12 1 200
Vis kursinformasjon
27.08.20 09.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 9 12 1 200
Vis kursinformasjon
24.09.20 10.10.20 101 Soppkurs for viderekomne 8 14 1 400
Fredrikstad soppforening
Vis kursinformasjon
23.08.20 20.09.20 9590 Soppsakkyndige 12 40 4 000 7
Halden Soppforening
Vis kursinformasjon
30.08.20 19.09.20 8823 Farging med sopp og fargesopper 8 14 1 400 20
Vis kursinformasjon
01.09.20 07.09.20 101 Soppkurs for viderekomne 10 11 1 100 11
SUM VIKEN 6 gjennomførte kurs 57 103 10 300 38

Innlandet

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.02.20 02.02.20 1343 Sopp-papir 3 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
26.08.20 09.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 6 15 1 500 8
Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
05.09.20 06.09.20 1280 Soppkurs på tur 14 8 800 35
SUM INNLANDET 3 gjennomførte kurs 23 35 3 500 58

Vestfold og Telemark

Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
28.08.20 20.09.20 9590 Soppsakkyndige 13 40 4 000 15
Tønsberg soppforening
Vis kursinformasjon
25.10.20 25.10.20 397 Feltmykologi grunnkurs 6 8 800 6
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 2 gjennomførte kurs 19 48 4 800 21

Vestland

Bergen sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
11.04.19 11.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 6 8 800
Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
17.10.20 17.10.20 397 Feltmykologi grunnkurs 8 8 800
SUM VESTLAND 2 gjennomførte kurs 14 16 1 600 0

Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
16.01.20 14.09.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 6 20 2 000 15
Vis kursinformasjon
21.05.20 11.06.20 336 Nyttevekstkurs på tur 6 10 1 000 8
Vis kursinformasjon
29.05.20 21.06.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 18 40 4 000 90
Vis kursinformasjon
14.08.20 22.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 5 20 2 000 4
Vis kursinformasjon
28.08.20 20.09.20 9590 Soppsakkyndige 12 40 4 000 22
Vis kursinformasjon
28.08.20 20.09.20 9590 Soppsakkyndige 13 40 4 000 9
Vis kursinformasjon
31.08.20 21.09.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 11 12 1 200 14
Vis kursinformasjon
31.08.20 12.10.20 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 4 24 2 400 20
Vis kursinformasjon
05.09.20 05.09.20 1280 Soppkurs på tur 7 8 800 2
Vis kursinformasjon
06.09.20 06.09.20 1280 Soppkurs på tur 14 8 800 3
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 1280 Soppkurs på tur 4 5 500 2
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 1280 Soppkurs på tur 6 8 800 3
Vis kursinformasjon
27.09.20 27.09.20 1280 Soppkurs på tur 17 8 800 3
SUM TRØNDELAG 13 gjennomførte kurs 123 243 24 300 195

Troms og Finnmark

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
06.06.20 06.06.20 1565 Florakartlegging 8 5 500 20
Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
08.06.20 14.10.20 336 Nyttevekstkurs på tur 5 11 1 100 20
Vis kursinformasjon
13.06.20 03.10.20 8959 Lavfarging 7 25 2 500 6
Vis kursinformasjon
27.06.20 28.06.20 305 Mat av ville vekster 11 12 1 200 25
Vis kursinformasjon
22.08.20 22.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 7 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
22.08.20 22.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 7 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
30.08.20 29.11.20 339 Sopp på kjøkkenet 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
12.09.20 13.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 2 10 1 000 15
SUM TROMS OG FINNMARK 8 gjennomførte kurs 52 103 10 300 106
SUM HELE LANDET 72 gjennomførte kurs 672 1 107 110 700 898

Last ned tabelldata: CSV