Kursstatistikk 2020 for NSF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

2. Bestum Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
05.03.19 21.11.19 239 Jungmann speiderbåt - grunnlegg. båtopplæring 5 70 7 000 113
Vis kursinformasjon
21.01.20 31.05.20 227 Båtførerprøve med praktisk småbåtopplæring 4 37 3 700 36
Norges Speiderforbund
Vis kursinformasjon
29.06.19 06.07.19 3403 Trekløver Gilwell 18 92 9 200 400
SUM OSLO 3 gjennomførte kurs 27 199 19 900 549

Rogaland

2. Sandnes Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
02.01.20 323 Vedlikehold og restaurering av båt 100
Vis kursinformasjon
01.02.20 1167 Båtførerprøven 23
Vis kursinformasjon
01.02.20 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 12
Vis kursinformasjon
01.03.20 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 35
Vis kursinformasjon
01.03.20 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 70
Vis kursinformasjon
01.06.20 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 60
Vis kursinformasjon
15.09.20 237 Nattseilas i kystnære farvann 12
Vis kursinformasjon
01.10.20 1167 Båtførerprøven 23
Vis kursinformasjon
01.10.20 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 12
Vis kursinformasjon
15.10.20 214 Høstkonservering av seilbåt 25
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
0 0
+(372)
0 0

Møre og Romsdal

Sunnmøre krets av NSF
Vis kursinformasjon
27.03.20 01.07.20 3431 Peffkurs II 6 20 190
SUM MØRE OG ROMSDAL 1 gjennomført kurs 6 20 0 190

Nordland

1. Søgne Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
01.07.20 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 12
Vis kursinformasjon
29.07.20 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 60
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(72)
0 0

Viken

Norges Speiderforbund
Vis kursinformasjon
01.02.20 09.02.20 2884 Fjellederkurset 8 107 10 700 415
Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Øst
Vis kursinformasjon
20.02.20 16.03.20 316 Grunnkurs beredskap 4 26 2 600 50
Vestmarka krets
Vis kursinformasjon
23.01.20 191 Trinn 1: Jeg er beredt 20
SUM VIKEN 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
12 133
+(20)
13 300 465

Innlandet

Norges Speiderforbund
Vis kursinformasjon
09.10.20 3403 Trekløver Gilwell 117
SUM INNLANDET 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(117)
0 0

Vestfold og Telemark

Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Øst
Vis kursinformasjon
27.02.20 262 Kvalifisert førstehjelp - Redningshund 40
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(40)
0 0

Agder

1. Søgne Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
06.01.20 20.06.20 323 Vedlikehold og restaurering av båt 5 82 8 200 112
Vis kursinformasjon
08.01.20 22.01.20 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 13 12 1 200 22
Vis kursinformasjon
09.01.20 11.01.20 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 3 12 1 200 14
Vis kursinformasjon
20.05.20 234 Lettmatros speiderbåt-grunnle. båtopplæring 45
Vis kursinformasjon
22.06.20 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 70
7. Kristiansand Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
23.06.20 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 70
Vis kursinformasjon
23.06.20 234 Lettmatros speiderbåt-grunnle. båtopplæring 45
Vis kursinformasjon
23.06.20 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 35
Flekkerøy BK sjø
Vis kursinformasjon
10.02.20 17.06.20 1167 Båtførerprøven 8 23 2 300 69
Vis kursinformasjon
18.04.20 02.06.20 323 Vedlikehold og restaurering av båt 5 54 5 400 115
Vis kursinformasjon
05.06.20 10.06.20 390 Opplæring av skipper/styrmann/mannskap for langtur 3 38 3 800 103
Vis kursinformasjon
24.06.20 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 70
Vis kursinformasjon
24.06.20 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 35
Kilden, Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 190 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet 20 21 2 100 255
SUM AGDER 7 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
57 242
+(370)
24 200 690

Vestland

Florø FA Sjøspeidere
Vis kursinformasjon
16.01.20 26.01.20 1167 Båtførerprøven 11 23 2 300 60
Hordaland krins av NSF
Vis kursinformasjon
17.04.20 3431 Peffkurs II 20
SUM VESTLAND 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
11 23
+(20)
2 300 60
SUM HELE LANDET 14 gjennomførte kurs
+(23) planlagte kurs
113 617
+(1 011)
59 700 1 954

Last ned tabelldata: CSV