Kursstatistikk 2020 for NSF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

2. Bestum Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
05.03.19 21.11.19 239 Jungmann speiderbåt - grunnlegg. båtopplæring 5 70 7 000 113
Vis kursinformasjon
21.01.20 31.05.20 227 Båtførerprøve med praktisk småbåtopplæring 4 37 3 700 36
Vis kursinformasjon
05.09.20 06.09.20 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 6 12 1 200 28
Norges Speiderforbund
Vis kursinformasjon
29.06.19 06.07.19 3403 Trekløver Gilwell 18 92 9 200 400
Norges speiderforbund
Vis kursinformasjon
09.10.20 11.10.20 3403 Trekløver Gilwell 17 26 2 600 150
SUM OSLO 5 gjennomførte kurs 50 237 23 700 727

Rogaland

2. Sandnes Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
12.02.20 05.09.20 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 4 62 6 200 154
Vis kursinformasjon
04.04.20 10.04.20 323 Vedlikehold og restaurering av båt 3 84 8 400 94
Vis kursinformasjon
04.09.20 09.09.20 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 4 28 2 800 35
Vis kursinformasjon
17.09.20 04.10.20 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 4 43 4 300 86
Vis kursinformasjon
21.10.20 24.10.20 237 Nattseilas i kystnære farvann 3 12 1 200 24
Vis kursinformasjon
13.11.20 16.11.20 1167 Båtførerprøven 10 22 2 200 88
SUM ROGALAND 6 gjennomførte kurs 28 251 25 100 481

Møre og Romsdal

Sunnmøre krets av NSF
Vis kursinformasjon
27.03.20 01.07.20 3431 Peffkurs II 6 20 2 000 190
SUM MØRE OG ROMSDAL 1 gjennomført kurs 6 20 2 000 190

Nordland

1. Søgne Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
02.07.20 23.10.20 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 3 60 6 000 65
SUM NORDLAND 1 gjennomført kurs 3 60 6 000 65

Viken

1. Isegran Sjø Speidergruppe
Vis kursinformasjon
11.09.20 20.09.20 227 Båtførerprøve med praktisk småbåtopplæring 4 30 3 000 40
Norges Speiderforbund
Vis kursinformasjon
01.02.20 09.02.20 2884 Fjellederkurset 8 107 10 700 415
Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Øst
Vis kursinformasjon
20.02.20 16.03.20 316 Grunnkurs beredskap 4 26 2 600 50
Vestmarka krets
Vis kursinformasjon
23.01.20 15.10.20 191 Trinn 1: Jeg er beredt 15 14 1 400 28
SUM VIKEN 4 gjennomførte kurs 31 177 17 700 533

Vestfold og Telemark

Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Øst
Vis kursinformasjon
02.10.20 04.10.20 262 Kvalifisert førstehjelp - Redningshund 15 27 2 700 168
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 1 gjennomført kurs 15 27 2 700 168

Agder

1. Søgne Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
06.01.20 20.06.20 323 Vedlikehold og restaurering av båt 5 82 8 200 112
Vis kursinformasjon
08.01.20 22.01.20 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 13 12 1 200 22
Vis kursinformasjon
09.01.20 11.01.20 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 3 12 1 200 14
Vis kursinformasjon
16.05.20 21.10.20 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 3 66 6 600 80
Vis kursinformasjon
21.06.20 07.10.20 234 Lettmatros speiderbåt-grunnle. båtopplæring 4 45 4 500 55
7. Kristiansand Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
23.06.20 19.10.20 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 10 35 3 500
Vis kursinformasjon
23.06.20 19.10.20 234 Lettmatros speiderbåt-grunnle. båtopplæring 9 45 4 500
Vis kursinformasjon
23.06.20 19.10.20 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 8 70 7 000 75
Flekkerøy BK sjø
Vis kursinformasjon
10.02.20 17.06.20 1167 Båtførerprøven 8 23 2 300 69
Vis kursinformasjon
18.04.20 02.06.20 323 Vedlikehold og restaurering av båt 5 54 5 400 115
Vis kursinformasjon
05.06.20 10.06.20 390 Opplæring av skipper/styrmann/mannskap for langtur 3 38 3 800 103
Vis kursinformasjon
24.06.20 29.06.20 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 5 34 3 400 43
Vis kursinformasjon
24.06.20 14.09.20 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 4 64 6 400 124
Vis kursinformasjon
10.09.20 18.10.20 214 Høstkonservering av seilbåt 8 23 2 300 44
Vis kursinformasjon
12.10.20 07.11.20 214 Høstkonservering av seilbåt 5 20 2 000 26
Kilden, Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 190 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet 20 21 2 100 255
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 191 Trinn 1: Jeg er beredt 24 28 2 800 263
Norges Speiderforbund Sørlandet krets
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 3437 Patruljeførerkurs 10 24 2 400 100
SUM AGDER 18 gjennomførte kurs 147 696 69 600 1 500

Vestland

1. Leirvik speidergruppe
Vis kursinformasjon
31.10.20 01.11.20 1093 Havkajakk grunnkurs 3 16 1 600 3
Vis kursinformasjon
31.10.20 01.11.20 1093 Havkajakk grunnkurs 4 16 1 600 3
Florø FA Sjøspeidere
Vis kursinformasjon
16.01.20 26.01.20 1167 Båtførerprøven 11 23 2 300 60
Hordaland krins av NSF
Vis kursinformasjon
19.09.20 20.09.20 3437 Patruljeførerkurs 3 16 1 600
Ryvarden krets av NSF
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 191 Trinn 1: Jeg er beredt 13 20 2 000 100
SUM VESTLAND 5 gjennomførte kurs 34 91 9 100 166

Trøndelag

Speidernes beredskapsgruppe Trøndelag
Vis kursinformasjon
17.08.20 30.08.20 316 Grunnkurs beredskap 12 32 3 200 540
Trøndelag krets av NSF
Vis kursinformasjon
25.08.20 24.11.20 191 Trinn 1: Jeg er beredt 18 16 1 600 90
Vis kursinformasjon
29.08.20 30.08.20 191 Trinn 1: Jeg er beredt 15 18 1 800 118
SUM TRØNDELAG 3 gjennomførte kurs 45 66 6 600 748
SUM HELE LANDET 44 gjennomførte kurs 359 1 625 162 500 4 578

Last ned tabelldata: CSV