Kursstatistikk 2020 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
23.02.20 14.06.20 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 3 23 2 300 124
Vis kursinformasjon
12.04.20 21.04.20 130 Nødnett Terminal- brukerkurs NRH 6 8 800 20
Vis kursinformasjon
19.06.20 20.06.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 18 12 1 200 91
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 5 9 900 9
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 5 9 900 9
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 9 900 9
Vis kursinformasjon
26.09.20 27.09.20 159 Rekruttkurs-NRH 7 8 800 8
Vis kursinformasjon
26.09.20 27.09.20 159 Rekruttkurs-NRH 8 8 800 24
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
04.12.19 19.02.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 95
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L2
Vis kursinformasjon
15.04.20 09.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 8 40 4 000 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L3
Vis kursinformasjon
15.01.20 10.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
09.01.20 27.02.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600
SUM OSLO 12 gjennomførte kurs 77 222 22 200 429

Rogaland

Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
12.06.20 14.06.20 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 9 20 2 000 40
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs 9 20 2 000 40

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 22
Norske Redningshunder Ørsta og omegn lag
Vis kursinformasjon
23.02.20 25.02.20 6169 NRH - Lavine C-B 7 18 1 800 5
SUM MØRE OG ROMSDAL 8 gjennomførte kurs 47 151 15 100 159

Nordland

Norske Redningshunder Bodø lag
Vis kursinformasjon
10.09.20 13.09.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 8 16 1 600 25
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
31.01.20 02.02.20 1070 Lavinekurs 8 20 2 000 23
Vis kursinformasjon
31.01.20 02.02.20 1070 Lavinekurs 4 20 2 000 23
Norske Redningshunder Lofoten lag
Vis kursinformasjon
05.01.20 23.04.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
07.05.20 30.06.20 6156 Redningshund - sommer 4 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
30.05.20 01.06.20 6156 Redningshund - sommer 4 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
30.05.20 01.06.20 6156 Redningshund - sommer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
02.07.20 19.07.20 6156 Redningshund - sommer 5 25 2 500 25
Vis kursinformasjon
25.07.20 01.09.20 6156 Redningshund - sommer 4 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
08.09.20 25.10.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
13.11.20 15.11.20 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800 18
Vis kursinformasjon
13.11.20 15.11.20 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 3 18 1 800 18
Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
07.02.20 23.02.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 27
Vis kursinformasjon
07.02.20 23.02.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
11.02.20 03.03.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
11.02.20 03.03.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
05.03.20 18.04.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 25
Vis kursinformasjon
05.03.20 18.04.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 25
Vis kursinformasjon
21.04.20 26.04.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 25
Vis kursinformasjon
21.04.20 26.04.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 25
Vis kursinformasjon
21.05.20 26.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
21.05.20 26.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
28.05.20 02.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
28.05.20 02.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
04.06.20 18.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
04.06.20 18.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
25.06.20 12.07.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
25.06.20 12.07.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
14.07.20 16.08.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
14.07.20 16.08.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
18.08.20 08.09.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
18.08.20 08.09.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
10.09.20 09.10.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
10.09.20 09.10.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
29.10.20 07.11.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
10.11.20 24.11.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
01.12.20 15.12.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 20
Norske Redningshunder Søndre Nordland distrikt
Vis kursinformasjon
10.10.20 11.10.20 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
10.10.20 11.10.20 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 4 16 1 600 16
Norske Redningshunder Vesterålen lag
Vis kursinformasjon
09.06.20 28.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 7 46 4 600 15
Vis kursinformasjon
10.07.20 11.07.20 6156 Redningshund - sommer 10 14 1 400 18
Vis kursinformasjon
12.09.20 27.09.20 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 11 20 2 000 7
Vis kursinformasjon
02.10.20 04.10.20 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 18 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
30.10.20 01.11.20 1791 Sporkurs NRH 13 20 2 000 20
SUM NORDLAND 45 gjennomførte kurs 222 1 244 124 400 1 423

Svalbard

Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 251 Lavine helg 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
23.02.20 26.02.20 251 Lavine helg 5 24 2 400 24
SUM SVALBARD 2 gjennomførte kurs 10 44 4 400 44

Viken

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
29.09.20 04.10.20 1146 Katastrofe- hovedkurs 7 43 4 300 80
Vis kursinformasjon
29.09.20 04.10.20 1146 Katastrofe- hovedkurs 5 43 4 300 80
Vis kursinformasjon
29.09.20 04.10.20 1146 Katastrofe- hovedkurs 5 43 4 300 80
Vis kursinformasjon
29.09.20 04.10.20 1146 Katastrofe- hovedkurs 4 43 4 300 80
Vis kursinformasjon
29.09.20 04.10.20 1146 Katastrofe- hovedkurs 4 43 4 300 80
Vis kursinformasjon
29.09.20 04.10.20 1146 Katastrofe- hovedkurs 4 43 4 300 80
Vis kursinformasjon
29.09.20 04.10.20 1146 Katastrofe- hovedkurs 4 43 4 300 80
Norske Redningshunder Buskerud distrikt
Vis kursinformasjon
15.04.20 04.11.20 262 Kvalifisert førstehjelp - Redningshund 3 36 3 600 30
Vis kursinformasjon
20.05.20 24.05.20 244 Veien til godkjent ettersøkningsekvipasje kl. A 6 41 4 100 50
Vis kursinformasjon
20.05.20 24.05.20 244 Veien til godkjent ettersøkningsekvipasje kl. A 6 41 4 100 50
Vis kursinformasjon
20.05.20 24.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 176 Rekrutt Ettersøk 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 176 Rekrutt Ettersøk 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 175 B-kurs treningslag 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 12 22 2 200 30
Vis kursinformasjon
03.10.20 04.10.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300 20
Vis kursinformasjon
03.10.20 04.10.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300 20
Vis kursinformasjon
03.10.20 04.10.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300 20
Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
14.04.20 09.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
16.05.20 17.05.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300 13
Vis kursinformasjon
13.06.20 04.08.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
01.08.20 10.10.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
18.08.20 13.10.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
21.10.20 19.12.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 39 3 900 40
Vis kursinformasjon
24.10.20 15.12.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 31 3 100 31
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
16.01.20 19.01.20 6228 Lavinehundfører 6 28 2 800 10
Vis kursinformasjon
16.01.20 19.01.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 24 2 400 5
Vis kursinformasjon
16.01.20 19.01.20 6225 NRH - rekrutt - lavine 6 30 3 000
Vis kursinformasjon
16.01.20 19.01.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 23 2 300
Vis kursinformasjon
16.01.20 16.02.20 1373 Lavinekurs C/B 5 52 5 200
Vis kursinformasjon
13.02.20 16.02.20 6228 Lavinehundfører 6 28 2 800 5
Vis kursinformasjon
13.02.20 16.02.20 6225 NRH - rekrutt - lavine 5 32 3 200 10
Vis kursinformasjon
14.02.20 16.02.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 5
Vis kursinformasjon
14.08.20 16.08.20 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 3 21 2 100
Vis kursinformasjon
14.08.20 16.08.20 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 3 21 2 100
Vis kursinformasjon
27.08.20 14.10.20 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 4 37 3 700 50
Vis kursinformasjon
16.09.20 20.09.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 15
Vis kursinformasjon
16.09.20 20.09.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 15
Vis kursinformasjon
17.09.20 20.09.20 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 15
Vis kursinformasjon
17.09.20 20.09.20 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 15
Vis kursinformasjon
17.09.20 20.09.20 6156 Redningshund - sommer 8 27 2 700 15
Vis kursinformasjon
17.09.20 20.09.20 176 Rekrutt Ettersøk 5 27 2 700 15
Vis kursinformasjon
12.11.20 19.11.20 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 3 13 1 300 15
Vis kursinformasjon
29.11.20 29.11.20 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 7 9 900 17
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 31 18 1 800 36
Vis kursinformasjon
28.02.20 01.03.20 251 Lavine helg 17 18 1 800 54
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
23.02.20 23.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 56 5 600 82
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
Vis kursinformasjon
11.02.20 29.02.20 108 Katastrofesøk Nybegynnerlag 7 24 2 400 50
Vis kursinformasjon
11.02.20 29.02.20 106 Katastrofesøk A-treningslag 6 24 2 400 50
Vis kursinformasjon
08.09.20 19.10.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
08.09.20 24.10.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 8 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
08.09.20 24.10.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
19.09.20 20.09.20 1791 Sporkurs NRH 11 16 1 600 30
Vis kursinformasjon
31.10.20 28.11.20 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
31.10.20 28.11.20 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
31.10.20 28.11.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 30
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
23.01.20 26.01.20 6228 Lavinehundfører 7 28 2 800 28
SUM VIKEN 58 gjennomførte kurs 343 1 803 180 300 2 031

Innlandet

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 111
Vis kursinformasjon
26.07.20 02.08.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 111
Norske Redningshunder Gjøvik, Toten og Hadeland
Vis kursinformasjon
11.06.20 14.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
11.06.20 14.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Norske Redningshunder Hedmark lag
Vis kursinformasjon
01.07.20 05.09.20 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 4 42 4 200 45
Vis kursinformasjon
02.10.20 04.10.20 1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk 11 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
11.10.20 24.10.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 21 2 100 30
Vis kursinformasjon
25.10.20 04.11.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 20 2 000 25
Norske Redningshunder Innlandet
Vis kursinformasjon
13.02.20 23.02.20 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 113
Norske Redningshunder Lillehammer Lag
Vis kursinformasjon
08.01.20 26.04.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
01.02.20 30.06.20 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 28 2 800 45
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
06.02.20 16.02.20 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
06.02.20 16.02.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 37 3 700 50
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 37 3 700 50
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
23.01.20 26.01.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
23.01.20 26.01.20 6228 Lavinehundfører 6 26 2 600 28
SUM INNLANDET 26 gjennomførte kurs 124 1 326 132 600 1 842

Vestfold og Telemark

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
30.10.20 01.11.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 8 19 1 900 25
Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 6156 Redningshund - sommer 13 20 2 000 60
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 9 900 9
Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
12.06.20 14.06.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 12 19 1 900
Vis kursinformasjon
12.06.20 14.06.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900
Vis kursinformasjon
12.06.20 14.06.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900
Norske Redningshunder Telemark
Vis kursinformasjon
25.08.20 06.09.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 36 3 600 6
Vis kursinformasjon
04.09.20 06.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 5
Vis kursinformasjon
04.09.20 06.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 5
Vis kursinformasjon
04.09.20 06.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 5
Vis kursinformasjon
04.09.20 06.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 5
Vis kursinformasjon
04.09.20 06.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 5
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
08.01.20 02.02.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 37 3 700 40
Vis kursinformasjon
09.01.20 02.02.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 39 3 900 4
Vis kursinformasjon
19.01.20 23.02.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
09.02.20 15.04.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 37 3 700 4
Vis kursinformasjon
09.02.20 19.04.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 37 3 700 4
Vis kursinformasjon
12.04.20 31.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 38 3 800 4
Vis kursinformasjon
22.04.20 20.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 37 3 700 4
Vis kursinformasjon
26.04.20 21.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 5
Vis kursinformasjon
28.05.20 01.07.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 4
Vis kursinformasjon
07.06.20 05.07.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 30 3 000 4
Vis kursinformasjon
19.08.20 23.09.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 4
Vis kursinformasjon
19.08.20 30.09.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
30.08.20 18.10.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 36 3 600 35
Vis kursinformasjon
04.10.20 01.11.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 33 3 300 33
Vis kursinformasjon
09.10.20 11.10.20 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 16 22 2 200 24
Vis kursinformasjon
11.10.20 11.11.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 4
Vis kursinformasjon
04.11.20 06.12.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
08.11.20 29.11.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
08.11.20 06.12.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 26 2 600 27
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 31 gjennomførte kurs 165 908 90 800 433

Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
04.09.20 06.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 26
Vis kursinformasjon
09.09.20 21.09.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
10.09.20 13.09.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 35
Vis kursinformasjon
10.09.20 13.09.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 35
Vis kursinformasjon
10.09.20 13.09.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 35
Vis kursinformasjon
10.09.20 13.09.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 35
Vis kursinformasjon
10.09.20 13.09.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 35
Vis kursinformasjon
19.09.20 20.09.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 3 13 1 300 25
Vis kursinformasjon
09.10.20 11.10.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 30
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 13 19 1 900 30
Vis kursinformasjon
26.10.20 26.10.20 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 7 4 400 10
Vis kursinformasjon
27.11.20 28.11.20 400 Introduksjonskurs NRH 9 10 1 000
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
28.05.20 01.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 39 3 900 4
Vis kursinformasjon
28.05.20 01.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 39 3 900 4
SUM AGDER 14 gjennomførte kurs 82 333 33 300 354

Vestland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 126
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 126
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 126
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 126
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 126
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 126
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 126
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 126
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 348 Operativ ledelse 5 71 7 100 170
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 348 Operativ ledelse 5 71 7 100 170
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 348 Operativ ledelse 4 71 7 100 170
Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 6169 NRH - Lavine C-B 4 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 6228 Lavinehundfører 4 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 251 Lavine helg 5 20 2 000 25
Vis kursinformasjon
11.02.20 16.06.20 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 5 39 3 900 45
Vis kursinformasjon
11.02.20 16.06.20 244 Veien til godkjent ettersøkningsekvipasje kl. A 6 48 4 800 45
Vis kursinformasjon
21.02.20 27.02.20 6169 NRH - Lavine C-B 6 50 5 000 60
Vis kursinformasjon
21.02.20 27.02.20 1372 Lavinekurs A 4 49 4 900 60
Vis kursinformasjon
22.05.20 24.05.20 251 Lavine helg 5 20 2 000 5
Vis kursinformasjon
22.05.20 24.05.20 251 Lavine helg 4 18 1 800 5
Vis kursinformasjon
20.08.20 05.10.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 10 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
09.09.20 25.11.20 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 4 38 3 800 8
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 12 21 2 100 22
Vis kursinformasjon
26.09.20 27.09.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 13 13 1 300 10
Vis kursinformasjon
08.10.20 05.12.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 36 3 600 40
Vis kursinformasjon
14.10.20 18.10.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 15
Vis kursinformasjon
15.10.20 18.10.20 1726 Overværsøk for redningshunder. 14 19 1 900 10
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 1726 Overværsøk for redningshunder. 6 17 1 700 10
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 1726 Overværsøk for redningshunder. 7 17 1 700 10
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 1726 Overværsøk for redningshunder. 8 17 1 700 10
Vis kursinformasjon
20.10.20 28.11.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 41
Vis kursinformasjon
21.10.20 15.11.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 3
Vis kursinformasjon
18.11.20 13.12.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 3
Vis kursinformasjon
05.12.20 06.12.20 251 Lavine helg 5 14 1 400 3
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
Vis kursinformasjon
21.08.20 23.08.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 60
Vis kursinformasjon
21.08.20 23.08.20 176 Rekrutt Ettersøk 6 27 2 700 60
Vis kursinformasjon
21.08.20 29.08.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 6 36 3 600 80
Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
28.08.20 30.08.20 347 Høyfjellstrening på barmark 4 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
28.08.20 30.08.20 347 Høyfjellstrening på barmark 4 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
28.08.20 30.08.20 347 Høyfjellstrening på barmark 3 19 1 900 19
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
14.02.20 16.02.20 251 Lavine helg 5 20 2 000 10
Vis kursinformasjon
14.02.20 16.02.20 251 Lavine helg 5 20 2 000 10
Vis kursinformasjon
14.02.20 16.02.20 251 Lavine helg 5 20 2 000 10
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
05.09.20 06.09.20 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 5
Vis kursinformasjon
05.09.20 06.09.20 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 5
SUM VESTLAND 51 gjennomførte kurs 292 1 817 181 700 2 425

Trøndelag

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 4 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 4 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 110
Vis kursinformasjon
05.07.20 12.07.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 110
Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
25.09.20 08.10.20 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 6 35 3 500 2
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 19 1 900
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 25 2 500 3
Vis kursinformasjon
16.10.20 18.10.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 19 1 900
Vis kursinformasjon
08.11.20 15.12.20 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 4 38 3 800 3
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
03.01.20 03.05.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
05.05.20 12.06.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 45
Vis kursinformasjon
14.06.20 13.09.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 39 3 900 43
Vis kursinformasjon
23.10.20 25.10.20 1595 Katastrofesøk redningshund 5 19 1 900 25
Vis kursinformasjon
23.10.20 25.10.20 1595 Katastrofesøk redningshund 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
23.10.20 25.10.20 1595 Katastrofesøk redningshund 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
23.10.20 25.10.20 1595 Katastrofesøk redningshund 5 19 1 900 19
Norske Redningshunder Trondheim lag
Vis kursinformasjon
27.02.20 28.05.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
23.05.20 24.05.20 203 Rundering- en innføring 6 17 1 700
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
07.01.20 27.01.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 6 16 1 600 2
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 1249 Mentalkunnskap og testing 7 25 2 500 1
Vis kursinformasjon
06.10.20 01.12.20 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 5 16 1 600 2
SUM TRØNDELAG 31 gjennomførte kurs 157 1 363 136 300 1 644

Troms og Finnmark

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
01.08.20 02.08.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 7 13 1 300 72
Vis kursinformasjon
01.08.20 02.08.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 6 13 1 300 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 4 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
02.08.20 09.08.20 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 72
Vis kursinformasjon
03.08.20 05.08.20 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 7 22 2 200 72
Vis kursinformasjon
03.08.20 05.08.20 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 6 22 2 200 72
Vis kursinformasjon
06.08.20 09.08.20 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 7 24 2 400 72
Vis kursinformasjon
06.08.20 09.08.20 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 6 24 2 400 72
Norske Redningshunder Alta lag
Vis kursinformasjon
21.05.20 24.05.20 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 12 23 2 300 48
Vis kursinformasjon
30.05.20 31.05.20 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 8 13 1 300 40
Vis kursinformasjon
30.05.20 01.06.20 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 16 1 600 30
Vis kursinformasjon
13.06.20 14.06.20 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 3 11 1 100 11
Norske Redningshunder Finnmark distrikt
Vis kursinformasjon
26.02.20 01.03.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 10
Vis kursinformasjon
27.02.20 01.03.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
27.02.20 01.03.20 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
21.08.20 23.08.20 105 Katastrofe B-kurs 6 22 2 200 30
Vis kursinformasjon
21.08.20 23.08.20 108 Katastrofesøk Nybegynnerlag 7 22 2 200 30
Vis kursinformasjon
21.08.20 23.08.20 108 Katastrofesøk Nybegynnerlag 9 22 2 200 30
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 13 22 2 200 45
Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
16.12.19 19.01.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 1070 Lavinekurs 6 20 2 000 5
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 5
Vis kursinformasjon
26.04.20 16.05.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 950 19
Vis kursinformasjon
04.05.20 15.06.20 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 800 16
Vis kursinformasjon
19.06.20 21.06.20 1791 Sporkurs NRH 5 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
19.06.20 21.06.20 1791 Sporkurs NRH 5 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
19.06.20 21.06.20 1791 Sporkurs NRH 5 16 1 600
Vis kursinformasjon
27.09.20 15.11.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 6
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 6
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 6
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 6
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 6
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 6
Vis kursinformasjon
23.10.20 25.10.20 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 7 18 1 800 7
Vis kursinformasjon
23.10.20 25.10.20 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 6 18 1 800 7
Vis kursinformasjon
23.10.20 25.10.20 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 6 18 1 800 7
Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
30.05.20 31.05.20 1726 Overværsøk for redningshunder. 6 17 1 700
Vis kursinformasjon
31.05.20 01.06.20 1791 Sporkurs NRH 7 16 1 600
Norske Redningshunder Troms distrikt
Vis kursinformasjon
14.10.20 25.10.20 203 Rundering- en innføring 7 12 1 200 15
Norske Redningshunder Øst-Finnmark lag
Vis kursinformasjon
17.07.20 19.07.20 6237 Trening og motivasjon i NRH 16 19 1 900 12
Vis kursinformasjon
03.09.20 06.09.20 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 33 3 300
Vis kursinformasjon
04.09.20 06.09.20 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
04.09.20 06.09.20 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 5 24 2 400
SUM TROMS OG FINNMARK 52 gjennomførte kurs 310 1 531 151 350 1 606
SUM HELE LANDET 331 gjennomførte kurs 1 838 10 762 1 074 450 12 430

Last ned tabelldata: CSV