Kursstatistikk 2020 for NKF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Hordaland

Bergen og Omland Kaninalslag
Vis kursinformasjon
02.02.20 4189 Kaninoppdrett 12
Vis kursinformasjon
07.03.20 8956 Kaninbur 12
SUM HORDALAND 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(24)
0 0

Sør-Trøndelag

Trøndelagen Kaninavlsforening
Vis kursinformasjon
04.03.20 4189 Kaninoppdrett 12
SUM SØR-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(36)
0 0

Last ned tabelldata: CSV