Kursstatistikk 2020 for NBU

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Akershus Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 366 Økonomileder 9 7 700
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 371 Leder NBU 18 7 700
Norges Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
14.08.20 15.08.20 396 SSK - Styre og sekretæriatskonferanse 10 14 1 400 15
Vis kursinformasjon
03.10.20 21.11.20 395 Nemndsarbeid 3 20 2 000
Vis kursinformasjon
09.10.20 04.12.20 395 Nemndsarbeid 3 12 1 200
Vis kursinformasjon
21.11.20 21.11.20 395 Nemndsarbeid 4 4 400
SUM OSLO 6 gjennomførte kurs 47 64 6 400 15

Rogaland

Norges Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 371 Leder NBU 12 5 500
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 366 Økonomileder 5 4 400
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 368 Organisatorisk nestleder 7 4 400
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 364 Lagutvikler og verveansvarlig 6 8 800
Vis kursinformasjon
14.03.20 14.03.20 363 Tevlingsleder 7 4 400
SUM ROGALAND 5 gjennomførte kurs 37 25 2 500 0

Viken

Akershus Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
29.08.20 29.08.20 395 Nemndsarbeid 7 6 600
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 365 Kultur- og aktivitetsleder 18 7 700
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 367 Informasjonsansvarlig 7 7 700
Vis kursinformasjon
12.09.20 12.09.20 363 Tevlingsleder 6 7 700
Buskerud Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 371 Leder NBU 6 13 1 300 12
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 366 Økonomileder 4 13 1 300 12
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 365 Kultur- og aktivitetsleder 8 13 1 300 12
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 367 Informasjonsansvarlig 4 13 1 300 12
SUM VIKEN 8 gjennomførte kurs 60 79 7 900 48

Innlandet

Hedmark Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
17.10.20 18.10.20 367 Informasjonsansvarlig 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
17.10.20 18.10.20 366 Økonomileder 9 16 1 600
Vis kursinformasjon
17.10.20 18.10.20 363 Tevlingsleder 13 16 1 600
Vis kursinformasjon
17.10.20 18.10.20 371 Leder NBU 15 16 1 600
Oppland Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 370 Nestleder 11 15 1 500 27
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 364 Lagutvikler og verveansvarlig 4 16 1 600 27
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 367 Informasjonsansvarlig 7 16 1 600 27
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 363 Tevlingsleder 8 16 1 600 27
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 365 Kultur- og aktivitetsleder 7 16 1 600 27
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 366 Økonomileder 12 16 1 600 27
Vis kursinformasjon
18.09.20 20.09.20 371 Leder NBU 14 19 1 900 27
Østfold Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
19.09.20 19.09.20 365 Kultur- og aktivitetsleder 7 5 500
Vis kursinformasjon
19.09.20 19.09.20 366 Økonomileder 4 5 500
Vis kursinformasjon
19.09.20 19.09.20 367 Informasjonsansvarlig 4 5 500
Vis kursinformasjon
19.09.20 19.09.20 371 Leder NBU 9 5 500
SUM INNLANDET 15 gjennomførte kurs 130 198 19 800 189

Vestfold og Telemark

Vestfold Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
05.09.20 05.09.20 363 Tevlingsleder 3 11 1 100 11
Vis kursinformasjon
05.09.20 05.09.20 366 Økonomileder 4 10 1 000 11
Vis kursinformasjon
05.09.20 05.09.20 371 Leder NBU 7 10 1 000
Vis kursinformasjon
05.09.20 05.09.20 365 Kultur- og aktivitetsleder 4 10 1 000 11
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 4 gjennomførte kurs 18 41 4 100 33

Trøndelag

Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 366 Økonomileder 5 9 900 15
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 371 Leder NBU 6 9 900 15
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 363 Tevlingsleder 7 9 900 15
Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
19.09.20 20.09.20 369 Bygdepolitisk nestleder 2 8 800
Vis kursinformasjon
19.09.20 20.09.20 365 Kultur- og aktivitetsleder 2 8 800
Vis kursinformasjon
19.09.20 20.09.20 366 Økonomileder 3 8 800
Vis kursinformasjon
19.09.20 20.09.20 371 Leder NBU 6 8 800 57
SUM TRØNDELAG 7 gjennomførte kurs 31 59 5 900 102
SUM HELE LANDET 45 gjennomførte kurs 323 466 46 600 387

Last ned tabelldata: CSV