Kursstatistikk 2020 for NBU

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Rogaland

Norges Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
13.03.20 365 Kultur- og aktivitetsleder 30
Vis kursinformasjon
13.03.20 364 Lagutvikler og verveansvarlig 30
Vis kursinformasjon
13.03.20 366 Økonomileder 30
Vis kursinformasjon
13.03.20 363 Tevlingsleder 30
Vis kursinformasjon
13.03.20 371 Leder NBU 30
Vis kursinformasjon
13.03.20 369 Bygdepolitisk nestleder 30
Vis kursinformasjon
13.03.20 368 Organisatorisk nestleder 30
Vis kursinformasjon
13.03.20 367 Informasjonsansvarlig 30
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
0 0
+(240)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
0 0
+(240)
0 0

Last ned tabelldata: CSV