Kursstatistikk 2020 for NBS

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og Akershus Bonde-og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
14.01.20 10.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM OSLO 1 gjennomført kurs 5 16 1 600 0

Rogaland

Egersund Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
27.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Karmøy Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
03.02.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 9 900
Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
22.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Sandnes BS-lag
Vis kursinformasjon
29.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Sandnes og Jæren BS lag
Vis kursinformasjon
29.01.20 10.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 11 1 100 5
Vis kursinformasjon
29.01.20 12.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 12 1 200
Strand og Forsand BS-lag
Vis kursinformasjon
02.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Tysvær og Bokn BS lag
Vis kursinformasjon
31.01.20 21.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
31.01.20 21.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
SUM ROGALAND 5 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
17 64
+(64)
6 400 5

Møre og Romsdal

Aure BS-lag
Vis kursinformasjon
22.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Fræna BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Rindal og Surnadal BS-lag
Vis kursinformasjon
12.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Sykkylven bonde- og småbrukarlag
Vis kursinformasjon
03.01.20 26.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Vis kursinformasjon
23.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Vanylven BS-lag
Vis kursinformasjon
23.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM MØRE OG ROMSDAL 4 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
20 64
+(48)
6 400 0

Nordland

Andøy BS-lag
Vis kursinformasjon
19.02.20 05.06.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Fauske og Sørfold BS-lag
Vis kursinformasjon
12.02.20 24.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 10 16 1 600
Hamarøy og Tysfjord BS-lag
Vis kursinformasjon
29.01.20 11.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Hattfjelldal BS-lag
Vis kursinformasjon
04.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 12 1 200
Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
07.05.20 382 MINIKURS MOT BRAKKESYKE 6
Vega BS-lag
Vis kursinformasjon
10.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
SUM NORDLAND 5 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
31 76
+(6)
7 600 0

Viken

Buskerud BS-lag
Vis kursinformasjon
10.03.19 27.11.19 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 7 20 2 000
Vis kursinformasjon
19.05.20 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 24
Eiker og omegn BS lag
Vis kursinformasjon
16.01.20 116 Drift av lokallag i NBS 24
Vis kursinformasjon
26.01.20 27.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 11 1 100 11
Krødsherad Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
05.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Soknedalen BS-lag
Vis kursinformasjon
10.02.20 03.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Ål Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM VIKEN 3 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
15 47
+(80)
4 700 11

Innlandet

Biri og Vardal BS-lag
Vis kursinformasjon
19.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Elverum BS-lag
Vis kursinformasjon
23.01.20 23.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
Furnes BS-lag
Vis kursinformasjon
03.02.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Løten BS-lag
Vis kursinformasjon
22.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
Nord-Fron BS
Vis kursinformasjon
15.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 13 1 300
Vis kursinformasjon
16.01.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 12 1 200
Nord-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
21.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
22.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
23.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Oppland BS-lag
Vis kursinformasjon
09.12.19 02.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 9 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
29.02.20 29.02.20 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 15 8 800 16
Ringebu og Fåvang BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 8 800 6
Sør-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
21.01.20 10.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 10 1 000
Toten Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
20.02.20 03.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 12 1 200 3
Vis kursinformasjon
03.10.20 1383 Skogbruk - lære motorsag 15
Vang BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.20 26.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vestre Slidre BS-lag
Vis kursinformasjon
28.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Øyer-Tretten Bonde og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
12.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Øystre Slidre BS-lag
Vis kursinformasjon
04.02.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
04.02.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
20.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM INNLANDET 17 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
85 235
+(63)
23 500 41

Vestfold og Telemark

Vest-Telemark Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 24.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 9 11 1 100 11
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 1 gjennomført kurs 9 11 1 100 11

Agder

Audnedal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
29.05.20 14.06.20 150 Jegerprøven 48 30 3 000
SUM AGDER 1 gjennomført kurs 48 30 3 000 0

Vestland

Gloppen BS-lag
Vis kursinformasjon
20.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600 16
Hyllestad BS-lag
Vis kursinformasjon
25.01.20 20.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
31.01.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Høyanger BS-lag
Vis kursinformasjon
03.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 8 800
Stryn BS-lag
Vis kursinformasjon
06.02.20 14.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 11 1 100 12
Sveio BS-lag
Vis kursinformasjon
27.01.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
05.02.20 27.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 8 800
Ulvik BS-lag
Vis kursinformasjon
15.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM VESTLAND 7 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
31 91
+(16)
9 100 28

Trøndelag

Namdalseid BS-lag
Vis kursinformasjon
06.02.20 05.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 8 9 900
Nedre Gauldal BS-lag
Vis kursinformasjon
28.01.20 05.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 8 800
Nærøy BS-lag
Vis kursinformasjon
28.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 15 1 500
Verdal BS-lag
Vis kursinformasjon
03.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM TRØNDELAG 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
15 32
+(16)
3 200 0

Troms og Finnmark

Lyngen BS-lag
Vis kursinformasjon
22.01.20 15.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600 54
Vis kursinformasjon
15.02.20 07.03.20 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 5 20 2 000 80
Vis kursinformasjon
01.05.20 09.05.20 9565 Tradisjonsbaking 8 16 1 600 72
Nord-Troms Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
24.02.20 13.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600 16
Troms Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
21.02.20 22.02.20 1047 Politisk arbeid og org. utvikl. 14 11 1 100 15
Vis kursinformasjon
08.06.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM TROMS OG FINNMARK 5 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
38 79
+(16)
7 900 237
SUM HELE LANDET 52 gjennomførte kurs
+(19) planlagte kurs
314 745
+(309)
74 500 333

Last ned tabelldata: CSV