Kursstatistikk 2020 for NBS

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og Akershus Bonde-og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
14.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Buskerud

Eiker og omegn BS lag
Vis kursinformasjon
16.01.20 116 Drift av lokallag i NBS 24
Vis kursinformasjon
23.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM BUSKERUD 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(40)
0 0

Hordaland

Ulvik BS-lag
Vis kursinformasjon
15.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM HORDALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Sogn og Fjordane

Gloppen BS-lag
Vis kursinformasjon
20.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Hyllestad BS-lag
Vis kursinformasjon
22.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM SOGN OG FJORDANE 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(32)
0 0

Troms

Lyngen BS-lag
Vis kursinformasjon
22.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Vis kursinformasjon
15.02.20 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 24
Vis kursinformasjon
15.03.20 9565 Tradisjonsbaking 16
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(56)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
0 0
+(160)
0 0

Last ned tabelldata: CSV