Kursstatistikk 2020 for NBS

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og Akershus Bonde-og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
14.01.20 10.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM OSLO 1 gjennomført kurs 5 16 1 600 0

Rogaland

Karmøy Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
03.02.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 9 900
Sandnes og Jæren BS lag
Vis kursinformasjon
29.01.20 10.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 11 1 100 5
Vis kursinformasjon
29.01.20 12.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 12 1 200
Tysvær og Bokn BS lag
Vis kursinformasjon
31.01.20 21.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
31.01.20 21.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
SUM ROGALAND 5 gjennomførte kurs 17 64 6 400 5

Møre og Romsdal

Aure BS-lag
Vis kursinformasjon
22.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Fræna BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 25.11.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 14 1 400
Sykkylven bonde- og småbrukarlag
Vis kursinformasjon
03.01.20 26.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Vanylven BS-lag
Vis kursinformasjon
23.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM MØRE OG ROMSDAL 5 gjennomførte kurs 27 78 7 800 0

Nordland

Andøy BS-lag
Vis kursinformasjon
19.02.20 05.06.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Fauske og Sørfold BS-lag
Vis kursinformasjon
12.02.20 24.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 10 16 1 600
Hamarøy og Tysfjord BS-lag
Vis kursinformasjon
29.01.20 11.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Hattfjelldal BS-lag
Vis kursinformasjon
04.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 12 1 200
Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
02.06.20 22.11.20 382 MINIKURS MOT BRAKKESYKE 5 6 600 5
Vega BS-lag
Vis kursinformasjon
10.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
SUM NORDLAND 6 gjennomførte kurs 36 82 8 200 5

Viken

Buskerud BS-lag
Vis kursinformasjon
10.03.19 27.11.19 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 7 20 2 000
Vis kursinformasjon
10.02.20 11.11.20 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 3 15 1 500 15
Eiker og omegn BS lag
Vis kursinformasjon
26.01.20 27.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 11 1 100 11
Vis kursinformasjon
30.01.20 20.11.20 116 Drift av lokallag i NBS 3 18 1 800 18
Soknedalen BS-lag
Vis kursinformasjon
10.02.20 03.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM VIKEN 5 gjennomførte kurs 21 80 8 000 44

Innlandet

Elverum BS-lag
Vis kursinformasjon
23.01.20 23.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
Furnes BS-lag
Vis kursinformasjon
03.02.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Løten BS-lag
Vis kursinformasjon
22.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
Nord-Fron BS
Vis kursinformasjon
15.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 13 1 300
Vis kursinformasjon
16.01.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 12 1 200
Nord-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
21.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
22.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
23.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Oppland BS-lag
Vis kursinformasjon
09.12.19 02.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 9 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
29.02.20 29.02.20 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 15 8 800 16
Ringebu og Fåvang BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 8 800 6
Sør-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
21.01.20 10.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 10 1 000
Toten Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
20.02.20 03.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 12 1 200 3
Vis kursinformasjon
03.10.20 13.10.20 1383 Skogbruk - lære motorsag 12 15 1 500 35
Vang BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.20 26.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vestre Slidre BS-lag
Vis kursinformasjon
28.01.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Øystre Slidre BS-lag
Vis kursinformasjon
04.02.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
04.02.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
SUM INNLANDET 18 gjennomførte kurs 97 250 25 000 76

Vestfold og Telemark

Vest-Telemark Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 24.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 9 11 1 100 11
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 1 gjennomført kurs 9 11 1 100 11

Agder

Audnedal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
29.05.20 14.06.20 150 Jegerprøven 48 30 3 000
SUM AGDER 1 gjennomført kurs 48 30 3 000 0

Vestland

Gloppen BS-lag
Vis kursinformasjon
20.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600 16
Hyllestad BS-lag
Vis kursinformasjon
25.01.20 20.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
31.01.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Høyanger BS-lag
Vis kursinformasjon
03.02.20 18.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 8 800
Stryn BS-lag
Vis kursinformasjon
06.02.20 14.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 11 1 100 12
Sveio BS-lag
Vis kursinformasjon
27.01.20 17.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
05.02.20 27.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 8 800
SUM VESTLAND 7 gjennomførte kurs 31 91 9 100 28

Trøndelag

Namdalseid BS-lag
Vis kursinformasjon
06.02.20 05.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 8 9 900
Nedre Gauldal BS-lag
Vis kursinformasjon
28.01.20 05.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 8 800
Nærøy BS-lag
Vis kursinformasjon
28.01.20 25.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 15 1 500
Verdal BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.20 26.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 12 1 200
SUM TRØNDELAG 4 gjennomførte kurs 21 44 4 400 0

Troms og Finnmark

Lyngen BS-lag
Vis kursinformasjon
22.01.20 15.02.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600 54
Vis kursinformasjon
15.02.20 07.03.20 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 5 20 2 000 80
Vis kursinformasjon
01.05.20 09.05.20 9565 Tradisjonsbaking 8 16 1 600 72
Vis kursinformasjon
17.10.20 25.10.20 1333 Partering av slakt 5 16 1 600 64
Vis kursinformasjon
24.10.20 08.11.20 1066 Bake lefse og flatbrød 5 16 1 600 64
Vis kursinformasjon
26.10.20 09.11.20 1521 Motorsag- stell og vedlikehold 6 12 1 200 60
Vis kursinformasjon
02.11.20 26.11.20 1682 Landbrukspolitikken i endring - lokal utfordering 6 16 1 600 80
Nord-Troms Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
24.02.20 13.03.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600 16
Troms Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
21.02.20 22.02.20 1047 Politisk arbeid og org. utvikl. 14 11 1 100 15
Vis kursinformasjon
08.06.20 31.10.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 15 1 500 17
SUM TROMS OG FINNMARK 10 gjennomførte kurs 67 154 15 400 522
SUM HELE LANDET 63 gjennomførte kurs 379 900 90 000 691

Last ned tabelldata: CSV