Kursstatistikk 2020 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
27.11.19 11.11.20 169 Plantekunnskap 3 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
26.05.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
17.06.20 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
14.08.20 16.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 6 17 1 700 10
Vis kursinformasjon
14.08.20 16.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 5 20 2 000 10
Vis kursinformasjon
14.08.20 16.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 5 17 1 700 10
Vis kursinformasjon
18.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
29.08.20 29.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 8 4 400 10
Vis kursinformasjon
13.09.20 13.09.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 15 5 500 50
SUM OSLO 6 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
42 78
+(54)
7 800 110

Rogaland

Norsk Botanisk Forening Rogaland
Vis kursinformasjon
17.10.20 24.10.20 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 5 21 2 100 160
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs 5 21 2 100 160

Viken

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
05.12.19 04.06.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
11.06.20 17.06.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
18.06.20 03.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 12 1 200
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 18 1 800
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 18 1 800
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 18 1 800
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
10.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
03.05.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
03.05.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
08.05.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
07.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
12.08.20 1559 Kartlegging av planter 30
Vis kursinformasjon
19.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 32
Vis kursinformasjon
22.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 32
Vis kursinformasjon
30.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
27.09.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
SUM VIKEN 8 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
30 129
+(178)
12 900 0

Innlandet

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
06.07.20 08.07.20 169 Plantekunnskap 6 17 1 700
SUM INNLANDET 1 gjennomført kurs 6 17 1 700 0

Vestland

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
09.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
SUM VESTLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0
SUM HELE LANDET 16 gjennomførte kurs
+(14) planlagte kurs
83 245
+(244)
24 500 270

Last ned tabelldata: CSV