Kursstatistikk 2020 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
27.11.19 11.11.20 169 Plantekunnskap 3 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
14.08.20 16.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 5 17 1 700 10
Vis kursinformasjon
14.08.20 16.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 6 17 1 700 10
Vis kursinformasjon
14.08.20 16.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 5 20 2 000 10
Vis kursinformasjon
29.08.20 29.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 8 4 400 10
Vis kursinformasjon
13.09.20 13.09.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 15 5 500 50
Vis kursinformasjon
26.09.20 26.09.20 169 Plantekunnskap 9 4 400 8
SUM OSLO 7 gjennomførte kurs 51 82 8 200 118

Rogaland

Norsk Botanisk Forening Rogaland
Vis kursinformasjon
17.10.20 24.10.20 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 5 21 2 100 160
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs 5 21 2 100 160

Viken

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
05.12.19 04.06.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
11.06.20 17.06.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
18.06.20 03.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 12 1 200
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 18 1 800
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 18 1 800
Vis kursinformasjon
24.07.20 26.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 18 1 800
Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
04.06.20 04.06.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 17 4 400 8
Vis kursinformasjon
08.08.20 08.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 6 4 400 10
Vis kursinformasjon
09.08.20 09.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 11 4 400 12
Vis kursinformasjon
12.08.20 12.08.20 1559 Kartlegging av planter 6 4 400 10
Vis kursinformasjon
22.08.20 22.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 6 4 400 12
Vis kursinformasjon
26.08.20 26.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 10 4 400 8
Vis kursinformasjon
30.08.20 30.08.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 7 4 400 8
Vis kursinformasjon
06.09.20 06.09.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 6 4 400 10
Vis kursinformasjon
27.09.20 27.09.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 4 400 8
SUM VIKEN 17 gjennomførte kurs 102 165 16 500 86

Innlandet

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
06.07.20 08.07.20 169 Plantekunnskap 6 17 1 700
SUM INNLANDET 1 gjennomført kurs 6 17 1 700 0
SUM HELE LANDET 26 gjennomførte kurs 164 285 28 500 364

Last ned tabelldata: CSV