Kursstatistikk 2020 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
26.11.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
04.05.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
26.05.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
17.06.20 169 Plantekunnskap 30
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(84)
0 0

Viken

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
05.12.19 04.06.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
11.06.20 17.06.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
18.06.20 03.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 12
Vis kursinformasjon
24.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
24.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
24.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
24.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
24.07.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
03.05.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
03.05.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
08.05.20 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
SUM VIKEN 3 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
13 39
+(96)
2 700 0

Innlandet

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
06.07.20 169 Plantekunnskap 30
SUM INNLANDET 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(30)
0 0
SUM HELE LANDET 3 gjennomførte kurs
+(13) planlagte kurs
13 39
+(210)
2 700 0

Last ned tabelldata: CSV