Kursstatistikk 2020 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Borgen og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Fredrikstad og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Halden og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.20 273 KSL i birøkt 12
Vis kursinformasjon
02.03.20 273 KSL i birøkt 12
Vis kursinformasjon
03.03.20 273 KSL i birøkt 12
Moss og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Råde Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Skiptvet birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.02.20 375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag 40
Tune og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.02.20 1347 Honningbehandling 10
Vis kursinformasjon
25.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
0 0
+(149)
0 0

Akershus

Asker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
26.02.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Aurskog-Høland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 27.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15
Vis kursinformasjon
27.01.20 03.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15
Vis kursinformasjon
11.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
11.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Bærum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
13.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
16.02.20 1212 Birøkt - nybegynner 35
Vis kursinformasjon
25.03.20 9613 Dronningavlskurs 14
Eidsvoll Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.04.19 27.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 10 39
Vis kursinformasjon
21.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
21.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
21.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
21.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
22.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
23.01.20 27.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 4
Vis kursinformasjon
28.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
27.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 26.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15
Vis kursinformasjon
11.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
13.05.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Hurdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Norges Birøkterlag
Vis kursinformasjon
01.01.20 120 Næringsbirøkt 95
Oslo og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.03.20 1212 Birøkt - nybegynner 27
Ski Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.01.20 23.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 14 12 15
Ullensaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 24.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 8 15
Ås og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 11.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 27
Vis kursinformasjon
13.02.20 375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag 40
Vis kursinformasjon
15.05.20 376 Grunnkurs i birøkt del 2, praktisk grunnlag 50
SUM AKERSHUS 8 gjennomførte kurs
+(22) planlagte kurs
52 112
+(528)
0 85

Oslo

BYBI birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.11.19 30.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
BYBI OSLO
Vis kursinformasjon
24.03.20 1216 Birøkt grunnkurs 30
SUM OSLO 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
9 12
+(30)
1 200 0

Hedmark

Odal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.02.20 11.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 15 3
Ringsaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
5 15
+(9)
0 3

Oppland

Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Hedmark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.01.20 1740 Fagmøte 21
Land og Etnedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(45)
0 0

Buskerud

Eiker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Lier, Røyken og Hurum birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Modum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.02.20 03.03.20 273 KSL i birøkt 9 10 10
Numedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Ytre Sandsvær Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM BUSKERUD 1 gjennomført kurs
+(4) planlagte kurs
9 10
+(51)
0 10

Vestfold

Larvik og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.12.19 03.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
02.12.19 20.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 12
Nordre Vestfold birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.12.19 24.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 5
SUM VESTFOLD 3 gjennomførte kurs 20 36 1 200 29

Telemark

Midt-Telemark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.01.20 1216 Birøkt grunnkurs 53
Vis kursinformasjon
12.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Notodden Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.20 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 9
Vis kursinformasjon
25.02.20 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 16
Vis kursinformasjon
26.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
05.05.20 9613 Dronningavlskurs 14
Porsgrunn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Siljan Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Skien Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vest - Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
04.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
25.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 12
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(11) planlagte kurs
0 0
+(185)
0 0

Aust-Agder

Sand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM AUST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Vest-Agder

Kristiansand og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
06.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Lindesnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM VEST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(36)
0 0

Rogaland

Haugaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.01.20 12.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 24 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
02.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Vis kursinformasjon
02.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Jæren Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
14.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
22.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
03.03.20 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 15
Vis kursinformasjon
22.04.20 9613 Dronningavlskurs 14
Ryfylke Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs
+(8) planlagte kurs
24 15
+(115)
1 500 15

Hordaland

Bergenske Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
18.03.20 9613 Dronningavlskurs 14
Vis kursinformasjon
18.03.20 1216 Birøkt grunnkurs 30
Sotra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.01.20 25.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 29 12 1 200 10
SUM HORDALAND 1 gjennomført kurs
+(3) planlagte kurs
29 12
+(53)
1 200 10

Møre og Romsdal

Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
22.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
21.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Vis kursinformasjon
28.03.20 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 9
Søre Sunnmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
22.01.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vestre Sunnmøre birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 22.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200 12
SUM MØRE OG ROMSDAL 1 gjennomført kurs
+(4) planlagte kurs
4 12
+(62)
1 200 12

Sør-Trøndelag

Fosen Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Hitra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
13.02.20 27.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 7 9 17
Vis kursinformasjon
05.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Malvik Birøkterlag
Vis kursinformasjon
01.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
01.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Trondheim og omland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
24.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
23.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs
+(8) planlagte kurs
7 9
+(147)
0 17

Nord-Trøndelag

Inderøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Levanger Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Nord-Innherred Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.20 02.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 15
Stjørdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
17.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
02.04.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
SUM NORD-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs
+(4) planlagte kurs
7 15
+(68)
0 0
SUM HELE LANDET 19 gjennomførte kurs
+(83) planlagte kurs
166 248
+(1 490)
6 300 181

Last ned tabelldata: CSV