Kursstatistikk 2020 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

BYBI birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.11.19 30.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
Vis kursinformasjon
03.12.19 21.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
BYBI OSLO
Vis kursinformasjon
18.02.20 29.09.20 1216 Birøkt grunnkurs 72 30 3 000
SUM OSLO 3 gjennomførte kurs 86 54 5 400 0

Rogaland

Haugaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.01.20 12.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 24 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
02.03.20 09.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 24 9 900 5
Vis kursinformasjon
03.06.20 19.08.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 38 3 800
Jæren Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.01.20 17.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 5
Vis kursinformasjon
14.01.20 18.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 5
Vis kursinformasjon
20.01.20 19.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
03.03.20 31.03.20 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 8 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
09.05.20 05.12.20 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 12 51 5 100 15
Vis kursinformasjon
13.05.20 12.12.20 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 10 40 4 000 15
Vis kursinformasjon
02.11.20 30.11.20 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 27 15 1 500 12
Ryfylke Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 17.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 8 9 900 24
SUM ROGALAND 11 gjennomførte kurs 146 228 22 800 126

Møre og Romsdal

Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
22.02.20 29.04.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
17.11.20 14.12.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500 5
Vestre Sunnmøre birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 22.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
19.03.20 16.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 17 9 900 25
Vis kursinformasjon
25.04.20 19.09.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 32 3 200
Vis kursinformasjon
26.04.20 27.09.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 5 32 3 200 34
Vis kursinformasjon
26.04.20 27.09.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 7 32 3 200 34
SUM MØRE OG ROMSDAL 7 gjennomførte kurs 52 144 14 400 122

Viken

Asker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.02.20 18.06.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500 5
Vis kursinformasjon
26.02.20 18.08.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 14 12 1 200
Aurskog-Høland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 27.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500
Vis kursinformasjon
27.01.20 03.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500
Vis kursinformasjon
11.03.20 29.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 10 9 900 9
Vis kursinformasjon
05.05.20 22.11.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 32 3 200 28
Borgen og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.02.20 11.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200
Bærum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.03.20 24.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
03.03.20 24.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
16.03.20 28.09.20 1212 Birøkt - nybegynner 16 36 3 600 20
Vis kursinformasjon
03.06.20 25.06.20 9613 Dronningavlskurs 6 12 1 200 4
Eidsvoll Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.04.19 27.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 10 1 000 39
Vis kursinformasjon
21.01.20 19.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
22.01.20 12.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
23.01.20 27.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
27.01.20 19.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 15 1 500 4
Eiker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 13.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 15 1 500 4
Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 26.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500
Vis kursinformasjon
16.03.20 29.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 6 9 900 15
Vis kursinformasjon
04.05.20 27.10.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 32 3 200
Fredrikstad og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.02.20 31.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200 10
Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.04.20 28.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 9 900 3
Halden og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.20 28.05.20 273 KSL i birøkt 5 12 1 200 1
Vis kursinformasjon
02.03.20 25.05.20 273 KSL i birøkt 5 12 1 200 1
Vis kursinformasjon
03.03.20 02.06.20 273 KSL i birøkt 5 12 1 200 1
Hurdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 02.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 15 1 500
Lier, Røyken og Hurum birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.01.20 10.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 4 9 900 20
Vis kursinformasjon
20.01.20 17.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 21 13 1 300 10
Vis kursinformasjon
24.02.20 02.11.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 4 38 3 800 80
Modum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.02.20 03.03.20 273 KSL i birøkt 9 10 1 000 10
Nedre Romerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.20 07.04.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
25.02.20 02.11.20 1216 Birøkt grunnkurs 11 30 3 000
Norges Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.01.19 08.11.19 120 Næringsbirøkt 14 84 8 400 30
Numedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.20 12.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 3 12 1 200 6
Råde Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.03.20 24.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200
Ski Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.01.20 23.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 14 12 1 200 15
Skiptvet birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.02.20 19.05.20 375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag 35 44 4 400 628
Tune og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.03.20 31.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 10
Ullensaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 24.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 8 15 1 500
Ytre Sandsvær Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.01.20 19.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 10 15 1 500
Ås og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 11.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500 27
Vis kursinformasjon
13.02.20 29.05.20 375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag 19 28 2 800 55
Vis kursinformasjon
11.06.20 21.11.20 376 Grunnkurs i birøkt del 2, praktisk grunnlag 14 20 2 000 73
SUM VIKEN 43 gjennomførte kurs 385 782 78 200 1 132

Innlandet

Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 03.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 16 9 900 9
Odal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.02.20 11.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 15 1 500 3
SUM INNLANDET 2 gjennomførte kurs 21 24 2 400 12

Vestfold og Telemark

Larvik og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.12.19 03.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
02.12.19 20.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 1 200 12
Midt-Telemark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 09.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 15 12 1 200
Vis kursinformasjon
25.03.20 25.11.20 1216 Birøkt grunnkurs 12 66 6 600
Nordre Vestfold birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.12.19 24.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 5
Notodden Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.20 04.03.20 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 19 8 800
Vis kursinformasjon
25.02.20 11.06.20 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 5 13 1 300
Vis kursinformasjon
04.03.20 11.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Porsgrunn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.02.20 09.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 12 12 1 200
Sandar birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.05.20 02.06.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 15 9 900 4
Siljan Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.02.20 23.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200 12
Skien Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.02.20 01.04.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200
Vest - Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
04.03.20 27.04.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 12
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 13 gjennomførte kurs 131 207 20 700 57

Agder

Kristiansand og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
17.02.20 09.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 17 9 900 12
Vis kursinformasjon
06.03.20 11.05.20 9527 Kompetansekurs om bier 14 12 1 200
Lindesnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.02.20 19.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 15 1 500 15
Sand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.03.20 26.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 9 900
SUM AGDER 4 gjennomførte kurs 51 45 4 500 27

Vestland

Bergenske Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.02.20 09.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 15 12 1 200
Vis kursinformasjon
02.03.20 11.06.20 9613 Dronningavlskurs 21 12 1 200
Vis kursinformasjon
28.04.20 25.11.20 1216 Birøkt grunnkurs 55 24 2 400 20
Sotra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.01.20 25.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 29 12 1 200 10
SUM VESTLAND 4 gjennomførte kurs 120 60 6 000 30

Trøndelag

Hitra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.02.20 24.04.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 20
Vis kursinformasjon
13.02.20 27.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 7 9 900 17
Vis kursinformasjon
05.03.20 14.09.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 8 51 5 100 19
Inderøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.02.20 10.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200
Levanger Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.01.20 28.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
Malvik Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 29.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 14 9 900 50
Vis kursinformasjon
01.03.20 07.07.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 8 32 3 200 50
Nord-Innherred Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.20 02.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 15 1 500
Stjørdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.05.20 27.05.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9 9 900 3
Vis kursinformasjon
06.06.20 21.11.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 32 3 200 7
SUM TRØNDELAG 10 gjennomførte kurs 88 193 19 300 166
SUM HELE LANDET 97 gjennomførte kurs 1 080 1 737 173 700 1 672

Last ned tabelldata: CSV