Kursstatistikk 2020 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

BYBI birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.11.19 30.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
Vis kursinformasjon
03.12.19 21.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
BYBI OSLO
Vis kursinformasjon
24.03.20 1216 Birøkt grunnkurs 30
SUM OSLO 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
14 24
+(30)
2 400 0

Rogaland

Haugaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.01.20 12.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 24 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
02.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Vis kursinformasjon
02.03.20 09.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 24 9 900 5
Jæren Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.01.20 17.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 5
Vis kursinformasjon
14.01.20 18.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 5
Vis kursinformasjon
20.01.20 19.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
03.03.20 31.03.20 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 8 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
07.05.20 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Vis kursinformasjon
07.05.20 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Ryfylke Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 17.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 8 9 900 24
SUM ROGALAND 7 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
91 84
+(102)
8 400 84

Møre og Romsdal

Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
22.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
21.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Vis kursinformasjon
28.03.20 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 9
Søre Sunnmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
22.01.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vestre Sunnmøre birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 22.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
19.03.20 16.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 17 9 900 25
Vis kursinformasjon
25.04.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
21 21
+(94)
2 100 37

Viken

Asker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
26.02.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Aurskog-Høland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 27.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500
Vis kursinformasjon
27.01.20 03.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500
Vis kursinformasjon
11.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
11.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Borgen og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Bærum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.02.20 1212 Birøkt - nybegynner 35
Vis kursinformasjon
03.03.20 24.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
03.03.20 24.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
03.06.20 25.06.20 9613 Dronningavlskurs 6 12 4
Eidsvoll Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.04.19 27.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 10 1 000 39
Vis kursinformasjon
21.01.20 19.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
22.01.20 12.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
23.01.20 27.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
27.01.20 19.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 15 1 500 4
Eiker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 13.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
20.09.20 184 Tillitsvalgt-kurs 15
Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 26.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500
Vis kursinformasjon
16.03.20 29.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 6 9 900 15
Vis kursinformasjon
13.05.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Fredrikstad og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.02.20 31.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200 10
Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.04.20 28.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 9 900 3
Halden og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.20 28.05.20 273 KSL i birøkt 5 12 1
Vis kursinformasjon
02.03.20 25.05.20 273 KSL i birøkt 5 12 1
Vis kursinformasjon
03.03.20 02.06.20 273 KSL i birøkt 5 12 1
Hurdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 02.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 15 1 500
Lier, Røyken og Hurum birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 17.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 21 13 1 300 10
Modum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.02.20 03.03.20 273 KSL i birøkt 9 10 1 000 10
Nedre Romerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
25.02.20 1216 Birøkt grunnkurs 30
Norges Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.01.19 08.11.19 120 Næringsbirøkt 14 84 8 400 30
Numedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.20 12.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 3 12 1 200 6
Råde Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.03.20 24.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200
Ski Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.01.20 23.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 14 12 1 200 15
Skiptvet birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.02.20 19.05.20 375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag 35 44 4 400 628
Tune og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.02.20 1347 Honningbehandling 10
Vis kursinformasjon
03.03.20 31.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 10
Ullensaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.20 24.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 8 15 1 500
Ytre Sandsvær Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.01.20 19.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 10 15 1 500
Ås og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.01.20 11.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500 27
Vis kursinformasjon
13.02.20 29.05.20 375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag 19 28 2 800 55
Vis kursinformasjon
15.05.20 376 Grunnkurs i birøkt del 2, praktisk grunnlag 50
SUM VIKEN 31 gjennomførte kurs
+(12) planlagte kurs
278 519
+(287)
47 100 897

Innlandet

Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 03.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 16 9 900 9
Hedmark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.01.20 1740 Fagmøte 21
Odal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.02.20 11.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 5 15 1 500 3
Ringsaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
SUM INNLANDET 2 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
21 24
+(30)
2 400 12

Vestfold og Telemark

Larvik og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.12.19 03.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
02.12.19 20.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 1 200 12
Midt-Telemark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.01.20 1216 Birøkt grunnkurs 53
Vis kursinformasjon
11.02.20 09.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 15 12 1 200
Nordre Vestfold birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.12.19 24.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 5
Notodden Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.20 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 9
Vis kursinformasjon
25.02.20 11.06.20 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 5 13
Vis kursinformasjon
26.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
05.05.20 9613 Dronningavlskurs 14
Porsgrunn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Sandar birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.05.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Siljan Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.02.20 23.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200 12
Skien Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.02.20 01.04.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200
Vest - Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
04.03.20 27.04.20 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 12
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 8 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
68 100
+(112)
8 700 53

Agder

Kristiansand og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
17.02.20 09.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 17 9 900 12
Vis kursinformasjon
06.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Lindesnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.02.20 19.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 15 1 500 15
Sand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.03.20 26.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 11 9 900
SUM AGDER 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
37 33
+(15)
3 300 27

Vestland

Bergenske Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.02.20 09.04.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 15 12 1 200
Vis kursinformasjon
18.03.20 9613 Dronningavlskurs 14
Vis kursinformasjon
18.03.20 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
16.04.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Sotra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.01.20 25.01.20 9527 Kompetansekurs om bier 29 12 1 200 10
SUM VESTLAND 2 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
44 24
+(76)
2 400 10

Trøndelag

Fosen Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.03.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Hitra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.02.20 24.04.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 20
Vis kursinformasjon
13.02.20 27.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 7 9 900 17
Vis kursinformasjon
05.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Inderøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.02.20 10.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200
Levanger Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.01.20 28.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
Malvik Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.20 29.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 14 9 900 50
Vis kursinformasjon
01.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Nord-Innherred Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.20 02.03.20 9527 Kompetansekurs om bier 7 15 1 500
Stjørdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.04.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Vis kursinformasjon
19.05.20 27.05.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9 9 900 3
Trondheim og omland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.20 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
24.02.20 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
23.03.20 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
SUM TRØNDELAG 7 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
63 78
+(158)
7 800 90
SUM HELE LANDET 64 gjennomførte kurs
+(40) planlagte kurs
637 907
+(904)
84 600 1 210

Last ned tabelldata: CSV