Kursstatistikk 2020 for HH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Møre og Romsdal

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
10.10.20 228 Hesten som medarbeider 15
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(15)
0 0

Viken

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
06.06.20 07.06.20 100 Hest i psykososialt arbeid del 1 6 16 1 600 5
Vis kursinformasjon
13.06.20 14.06.20 279 Hest i psykososialt arbeid del 2 5 18 1 800 5
Vis kursinformasjon
01.08.20 100 Hest i psykososialt arbeid del 1 20
Vis kursinformasjon
10.09.20 279 Hest i psykososialt arbeid del 2 20
Vis kursinformasjon
12.09.20 100 Hest i psykososialt arbeid del 1 20
SUM VIKEN 2 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
11 34
+(60)
3 400 10

Innlandet

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
15.02.20 16.02.20 228 Hesten som medarbeider 8 14 1 400
SUM INNLANDET 1 gjennomført kurs 8 14 1 400 0

Vestfold og Telemark

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
01.02.20 02.02.20 279 Hest i psykososialt arbeid del 2 5 16 1 600 6
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 1 gjennomført kurs 5 16 1 600 6
SUM HELE LANDET 4 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
24 64
+(75)
6 400 16

Last ned tabelldata: CSV