Kursstatistikk 2020 for HH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
18.04.20 100 Hest i psykososialt arbeid del 1 20
Vis kursinformasjon
25.04.20 100 Hest i psykososialt arbeid del 1 20
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(40)
0 0

Telemark

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
01.02.20 02.02.20 279 Hest i psykososialt arbeid del 2 5 16 1 600 6
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs 5 16 1 600 6

Troms

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
15.02.20 228 Hesten som medarbeider 15
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(15)
0 0
SUM HELE LANDET 1 gjennomført kurs
+(3) planlagte kurs
5 16
+(55)
1 600 6

Last ned tabelldata: CSV