Kursstatistikk 2020 for Dnh

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Viken

Eidsvoll hagelag
Vis kursinformasjon
29.01.20 19.02.20 215 Snekring til hagen 7 12 1 200 2
Gjerdrum Hagelag
Vis kursinformasjon
11.02.20 27.10.20 379 Dahlia - fra kjeller til blomst, og tilbake 10 11 1 100 25
Hvaler hagelag
Vis kursinformasjon
20.01.20 14.09.20 1380 Hagedesign 8 17 1 700 32
Vis kursinformasjon
24.08.20 12.09.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 9 12 1 200 12
Nes hagelag
Vis kursinformasjon
25.04.19 09.10.19 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 5 12 600 3
Sarpsborg Hagelag
Vis kursinformasjon
14.01.20 08.03.20 215 Snekring til hagen 4 21 2 100 21
SUM VIKEN 6 gjennomførte kurs 43 85 7 900 95

Innlandet

Hageselskapet Gjøvik
Vis kursinformasjon
30.10.19 02.03.20 1359 Kranser og dekorasjoner av naturmaterialer 3 11 1 100 5
Vis kursinformasjon
10.02.20 19.02.20 378 Sveisekurs 4 14 1 400 10
Vis kursinformasjon
13.02.20 17.09.20 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
20.02.20 20.08.20 211 Fra frø til plante 4 11 1 100 3
Vis kursinformasjon
09.05.20 01.09.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 3 9 900
Vis kursinformasjon
09.05.20 01.09.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 3 10 1 000
Vis kursinformasjon
09.05.20 03.09.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 3 12 1 200
Vis kursinformasjon
09.05.20 11.10.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 3 11 1 100
Vis kursinformasjon
02.10.20 04.10.20 215 Snekring til hagen 7 17 1 700 5
Vestre Toten hagelag
Vis kursinformasjon
28.01.20 14.10.20 1499 Arbeid i lokallag 7 23 2 300
Vis kursinformasjon
03.06.20 12.08.20 1721 Ett år i min hage 5 11 1 100
Vis kursinformasjon
01.08.20 12.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 9 16 1 600
Øyer ogTretten hagelag
Vis kursinformasjon
07.01.20 29.09.20 1499 Arbeid i lokallag 4 21 2 100
Vis kursinformasjon
22.04.20 09.11.20 1206 Økologisk kjøkkenhage 10 9 900 5
SUM INNLANDET 14 gjennomførte kurs 73 195 19 500 28

Vestfold og Telemark

Horten og omegn hagelag
Vis kursinformasjon
03.03.20 15.03.20 1668 Potteplanter- stell og formering 3 6 600 8
Sandefjord hagelag
Vis kursinformasjon
04.02.19 02.12.19 294 Bærekraftig og estetisk hageplanlegging 8 22 2 200 34
Seljord Hagelag
Vis kursinformasjon
10.10.20 11.10.20 7119 Pilfletting 12 12 1 200 4
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 3 gjennomførte kurs 23 40 4 000 46

Vestland

Etne Hagelag
Vis kursinformasjon
13.02.20 05.03.20 355 Planteskilt av keramikk 5 8 800 5
SUM VESTLAND 1 gjennomført kurs 5 8 800 5

Trøndelag

Grong Hagelag
Vis kursinformasjon
28.01.20 20.08.20 373 Vintersåing stauder, økol. kjøkkenhage, beskjæring 6 18 1 800 4
Hageselskapet Nord-Trøndelag
Vis kursinformasjon
24.01.19 07.01.20 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 4 10 1 000 8
Vis kursinformasjon
31.03.20 26.08.20 1640 Hageplanlegging 5 8 800 8
SUM TRØNDELAG 3 gjennomførte kurs 15 36 3 600 20
SUM HELE LANDET 27 gjennomførte kurs 159 364 35 800 194

Last ned tabelldata: CSV