Kursstatistikk 2020 for Dnh

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Viken

Eidsvoll hagelag
Vis kursinformasjon
29.01.20 19.02.20 215 Snekring til hagen 7 12 2
Gjerdrum Hagelag
Vis kursinformasjon
11.02.20 379 Dahlia - fra kjeller til blomst, og tilbake 12
Hvaler hagelag
Vis kursinformasjon
20.01.20 1380 Hagedesign 17
Nes hagelag
Vis kursinformasjon
25.04.19 09.10.19 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 5 12 600 3
Sarpsborg Hagelag
Vis kursinformasjon
14.01.20 08.03.20 215 Snekring til hagen 4 21 2 100 21
Vis kursinformasjon
10.03.20 215 Snekring til hagen 24
SUM VIKEN 3 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
16 45
+(53)
2 700 26

Innlandet

Gran Hagelag
Vis kursinformasjon
12.03.20 1799 Betong som dekor og møbel 12
Vis kursinformasjon
29.04.20 1694 Stiklingsformering av roser 8
Vis kursinformasjon
29.04.20 1694 Stiklingsformering av roser 8
Hageselskapet Gjøvik
Vis kursinformasjon
30.10.19 02.03.20 1359 Kranser og dekorasjoner av naturmaterialer 3 11 1 100 5
Vis kursinformasjon
10.02.20 19.02.20 378 Sveisekurs 4 14 1 400 10
Vis kursinformasjon
13.02.20 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 20
Vis kursinformasjon
25.02.20 377 Makramekurs 15
Vis kursinformasjon
10.03.20 211 Fra frø til plante 12
Vis kursinformasjon
10.03.20 104 Foto i hagen 15
Vis kursinformasjon
22.04.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 15
Vis kursinformasjon
30.04.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 15
Vis kursinformasjon
06.05.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 15
Vis kursinformasjon
12.05.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 15
Løten hagelag
Vis kursinformasjon
25.03.20 282 Dyrking i halmbunter 26
Vestre Toten hagelag
Vis kursinformasjon
11.03.20 1499 Arbeid i lokallag 21
Vis kursinformasjon
03.06.20 1721 Ett år i min hage 12
Øyer ogTretten hagelag
Vis kursinformasjon
07.01.20 1499 Arbeid i lokallag 21
Vis kursinformasjon
22.04.20 1206 Økologisk kjøkkenhage 15
SUM INNLANDET 2 gjennomførte kurs
+(16) planlagte kurs
7 25
+(245)
2 500 15

Vestfold og Telemark

Horten og omegn hagelag
Vis kursinformasjon
03.03.20 15.03.20 1668 Potteplanter- stell og formering 3 6 600 8
Sandefjord hagelag
Vis kursinformasjon
04.02.19 02.12.19 294 Bærekraftig og estetisk hageplanlegging 8 22 2 200 34
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 2 gjennomførte kurs 11 28 2 800 42

Vestland

Åsane hagelag
Vis kursinformasjon
11.02.20 357 Planlegging i liten hage 12
Vis kursinformasjon
16.03.20 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 12
SUM VESTLAND 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(24)
0 0

Trøndelag

Grong Hagelag
Vis kursinformasjon
27.01.20 373 Vintersåing stauder, økol. kjøkkenhage, beskjæring 21
Hageselskapet Nord-Trøndelag
Vis kursinformasjon
24.01.19 07.01.20 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 4 10 1 000 8
Vis kursinformasjon
11.02.20 1640 Hageplanlegging 15
Hageselskapet Ottersøy og Omegn
Vis kursinformasjon
31.10.19 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 10
SUM TRØNDELAG 1 gjennomført kurs
+(3) planlagte kurs
4 10
+(46)
1 000 8
SUM HELE LANDET 8 gjennomførte kurs
+(24) planlagte kurs
38 108
+(368)
9 000 91

Last ned tabelldata: CSV