Kursstatistikk 2020 for Dnh

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Viken

Eidsvoll hagelag
Vis kursinformasjon
29.01.20 19.02.20 215 Snekring til hagen 7 12 1 200 2
Gjerdrum Hagelag
Vis kursinformasjon
11.02.20 379 Dahlia - fra kjeller til blomst, og tilbake 12
Hvaler hagelag
Vis kursinformasjon
20.01.20 1380 Hagedesign 17
Vis kursinformasjon
24.08.20 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Nes hagelag
Vis kursinformasjon
25.04.19 09.10.19 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 5 12 600 3
Sarpsborg Hagelag
Vis kursinformasjon
14.01.20 08.03.20 215 Snekring til hagen 4 21 2 100 21
Vis kursinformasjon
10.03.20 215 Snekring til hagen 24
SUM VIKEN 3 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
16 45
+(73)
3 900 26

Innlandet

Gran Hagelag
Vis kursinformasjon
12.03.20 1799 Betong som dekor og møbel 12
Vis kursinformasjon
29.04.20 1694 Stiklingsformering av roser 8
Vis kursinformasjon
29.04.20 1694 Stiklingsformering av roser 8
Hageselskapet Gjøvik
Vis kursinformasjon
30.10.19 02.03.20 1359 Kranser og dekorasjoner av naturmaterialer 3 11 1 100 5
Vis kursinformasjon
10.02.20 19.02.20 378 Sveisekurs 4 14 1 400 10
Vis kursinformasjon
13.02.20 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 20
Vis kursinformasjon
20.02.20 20.08.20 211 Fra frø til plante 4 11 3
Vis kursinformasjon
25.02.20 377 Makramekurs 15
Vis kursinformasjon
10.03.20 104 Foto i hagen 15
Vis kursinformasjon
09.05.20 01.09.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 3 10
Vis kursinformasjon
09.05.20 01.09.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 3 9
Vis kursinformasjon
09.05.20 03.09.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 3 12
Vis kursinformasjon
12.05.20 384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia 15
Løten hagelag
Vis kursinformasjon
25.03.20 282 Dyrking i halmbunter 26
Vestre Toten hagelag
Vis kursinformasjon
11.03.20 1499 Arbeid i lokallag 21
Vis kursinformasjon
03.06.20 1721 Ett år i min hage 12
Vis kursinformasjon
08.08.20 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 32
Vis kursinformasjon
10.09.20 1640 Hageplanlegging 15
Øyer ogTretten hagelag
Vis kursinformasjon
07.01.20 1499 Arbeid i lokallag 21
Vis kursinformasjon
22.04.20 1206 Økologisk kjøkkenhage 15
SUM INNLANDET 6 gjennomførte kurs
+(14) planlagte kurs
20 67
+(235)
2 500 18

Vestfold og Telemark

Horten og omegn hagelag
Vis kursinformasjon
03.03.20 15.03.20 1668 Potteplanter- stell og formering 3 6 600 8
Sandefjord hagelag
Vis kursinformasjon
04.02.19 02.12.19 294 Bærekraftig og estetisk hageplanlegging 8 22 2 200 34
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 2 gjennomførte kurs 11 28 2 800 42

Vestland

Etne Hagelag
Vis kursinformasjon
13.02.20 05.03.20 355 Planteskilt av keramikk 5 8 800 5
Åsane hagelag
Vis kursinformasjon
11.02.20 357 Planlegging i liten hage 12
Vis kursinformasjon
16.03.20 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 12
SUM VESTLAND 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
5 8
+(24)
800 5

Trøndelag

Grong Hagelag
Vis kursinformasjon
28.01.20 20.08.20 373 Vintersåing stauder, økol. kjøkkenhage, beskjæring 6 18 4
Hageselskapet Nord-Trøndelag
Vis kursinformasjon
24.01.19 07.01.20 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 4 10 1 000 8
Vis kursinformasjon
11.02.20 1640 Hageplanlegging 15
Hageselskapet Ottersøy og Omegn
Vis kursinformasjon
31.10.19 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 10
SUM TRØNDELAG 2 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
10 28
+(25)
1 000 12
SUM HELE LANDET 14 gjennomførte kurs
+(22) planlagte kurs
62 176
+(357)
11 000 103

Last ned tabelldata: CSV