Kursstatistikk 2020 for DNT

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Rogaland

Haugesund Turistforening
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 58
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs 12 18 1 800 58

Møre og Romsdal

DNT Fjellsport Romsdal
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 7 24 2 400 60
Ålesund-Sunnmøre Turistforening
Vis kursinformasjon
30.01.20 02.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 14 27 2 700 72
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs 21 51 5 100 132

Nordland

Bodø og Omegn Tf.
Vis kursinformasjon
21.02.20 23.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 8 21 2 100
Polarsirkelen turlag
Vis kursinformasjon
01.02.20 01.02.20 303 NF dagskurs skred, alpint 2 8 800
Vis kursinformasjon
01.02.20 01.02.20 303 NF dagskurs skred, alpint 3 8 800 15
Vis kursinformasjon
05.03.20 08.03.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 6 24 2 400
Vis kursinformasjon
05.03.20 08.03.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 6 24 2 400 80
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 2857 Sommerturleder 4 32 3 200
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 2857 Sommerturleder 4 32 3 200 10
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 2857 Sommerturleder 3 32 3 200
SUM NORDLAND 8 gjennomførte kurs 36 181 18 100 105

Viken

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
23.01.20 25.01.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 9 24 2 400
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 7 18 1 800
Vis kursinformasjon
30.10.20 01.11.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 7 18 1 800
DNT Vestfold
Vis kursinformasjon
15.02.20 18.02.20 202 Vintersamling for sommerturledere 9 28 2 800 40
Vis kursinformasjon
29.06.20 03.07.20 2857 Sommerturleder 10 50 5 000 50
SUM VIKEN 5 gjennomførte kurs 42 138 13 800 90

Innlandet

DNT Fjellsport Bergen
Vis kursinformasjon
03.08.20 09.08.20 1553 Fjellklatrekurs 3 56 5 600
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
07.02.20 10.02.20 202 Vintersamling for sommerturledere 10 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.20 15.02.20 1261 Vinterturleder mod. 4 8 75 7 500
Vis kursinformasjon
20.02.20 22.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 10 24 2 400
Hamar og Hedemarken Turistforening
Vis kursinformasjon
12.09.20 13.09.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 15 18 1 800
SUM INNLANDET 5 gjennomførte kurs 46 199 19 900 0

Vestfold og Telemark

DNT Vestfold
Vis kursinformasjon
09.05.20 10.05.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 7 19 1 900 30
Vis kursinformasjon
29.08.20 30.08.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 17 18 1 800 30
Vis kursinformasjon
26.09.20 27.09.20 337 Fersking på overnatting 6 16 1 600 10
Vis kursinformasjon
23.10.20 23.10.20 1260 Ambassadør i DNT mod 1. 5 4 400
Vis kursinformasjon
24.10.20 25.10.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 8 16 1 600 10
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 5 gjennomførte kurs 43 73 7 300 80

Agder

DNT Sør
Vis kursinformasjon
23.01.20 01.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 7 27 2 700
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 359 Grunnkurs førstehjelp i fjellet 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
07.05.20 17.10.20 2857 Sommerturleder 6 58 5 800
Vis kursinformasjon
28.05.20 06.06.20 337 Fersking på overnatting 14 20 2 000 45
Vis kursinformasjon
20.08.20 03.09.20 142 Ferskingkurs 4 10 1 000 14
SUM AGDER 5 gjennomførte kurs 39 135 13 500 59

Vestland

Bergen og Hordaland Turlag
Vis kursinformasjon
10.01.20 26.01.20 1261 Vinterturleder mod. 4 5 75 7 500
Vis kursinformasjon
09.05.20 09.05.20 266 Kart og kompass for nybegynnere 6 8 800
Vis kursinformasjon
10.05.20 10.05.20 266 Kart og kompass for nybegynnere 8 8 800
DNT Fjellsport Bergen
Vis kursinformasjon
31.01.20 02.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 7 24 2 400
Vis kursinformasjon
27.02.20 29.02.20 299 NF Metodekurs skred 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
06.03.20 08.03.20 1756 FSG Skredworkshop- videregående skredkurs 8 24 2 400
Vis kursinformasjon
05.06.20 07.06.20 1553 Fjellklatrekurs 9 18 1 800
Vis kursinformasjon
13.06.20 14.06.20 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
13.06.20 14.06.20 349 NF grunnkurs klatring 13 16 1 600
Vis kursinformasjon
25.06.20 28.06.20 1106 Brekurs - videregående 3 28 2 800
Vis kursinformasjon
25.06.20 28.06.20 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 4 28 2 800
Vis kursinformasjon
29.06.20 04.07.20 1553 Fjellklatrekurs 9 48 4 800
Vis kursinformasjon
27.07.20 02.08.20 1105 Brekurs - voksen 11 52 5 200
Vis kursinformasjon
08.08.20 09.08.20 349 NF grunnkurs klatring 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
24.10.20 25.10.20 349 NF grunnkurs klatring 12 16 1 600
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 119 Vinterturledersamling 24 20 2 000
DNT Ung Bergen
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 300 NF grunnkurs skred, nordisk 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 1160 Kitekurs 9 15 1 500
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 2845 Isklatring. 7 18 1 800
Vis kursinformasjon
04.02.20 11.02.20 2840 Telemarkskurs 8 12 1 200
Vis kursinformasjon
14.02.20 16.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 9 24 2 400
SUM VESTLAND 21 gjennomførte kurs 179 510 51 000 0

Troms og Finnmark

DNT Fjellsport Troms
Vis kursinformasjon
06.03.20 08.03.20 1756 FSG Skredworkshop- videregående skredkurs 11 30 3 000 60
Nord-Troms Turlag
Vis kursinformasjon
22.10.19 10.03.20 230 Styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag 5 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
06.11.20 08.11.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 7 18 1 800 30
Troms Turlag
Vis kursinformasjon
14.02.20 16.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 8 24 2 400
Troms Turlag - Barnas Turlag Lyngen
Vis kursinformasjon
11.01.20 12.01.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 5 18 1 800
SUM TROMS OG FINNMARK 5 gjennomførte kurs 36 105 10 500 105
SUM HELE LANDET 57 gjennomførte kurs 454 1 410 141 000 629

Last ned tabelldata: CSV