Kursstatistikk 2020 for DNT

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
08.05.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
05.06.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
26.06.20 1634 Kart- og kompass for turledere 19
Vis kursinformasjon
15.08.20 1494 Førstehjelp DNT turleder 15
Vis kursinformasjon
04.09.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
SUM AKERSHUS 0 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
0 0
+(88)
0 0

Oslo

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
28.06.20 221 Kinderegg- kurs 11
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(11)
0 0

Oppland

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
07.02.20 10.02.20 202 Vintersamling for sommerturledere 10 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.20 15.02.20 1261 Vinterturleder mod. 4 8 75
Vis kursinformasjon
20.02.20 22.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 10 24
Vis kursinformasjon
17.08.20 2857 Sommerturleder 50
SUM OPPLAND 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
28 125
+(50)
2 600 0

Buskerud

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
23.01.20 25.01.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 9 24 2 400
DNT Vestfold
Vis kursinformasjon
15.02.20 202 Vintersamling for sommerturledere 26
Vis kursinformasjon
30.06.20 2857 Sommerturleder 50
SUM BUSKERUD 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
9 24
+(76)
2 400 0

Vestfold

DNT Vestfold
Vis kursinformasjon
17.03.20 310 Grunnkurs klatring inne 20
Vis kursinformasjon
09.04.20 1260 Ambassadør i DNT mod 1. 3
Vis kursinformasjon
25.04.20 311 Klatring - fra inne til ute 12
Vis kursinformasjon
09.05.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 15
Vis kursinformasjon
30.05.20 317 Grunnkurs padling hav 16
Vis kursinformasjon
29.08.20 337 Fersking på overnatting 20
Vis kursinformasjon
29.08.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 15
Vis kursinformasjon
03.10.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 15
SUM VESTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
0 0
+(116)
0 0

Telemark

DNT Vestfold
Vis kursinformasjon
04.09.20 2857 Sommerturleder 50
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(50)
0 0

Aust-Agder

DNT Sør
Vis kursinformasjon
07.02.20 359 Grunnkurs førstehjelp i fjellet 18
SUM AUST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(18)
0 0

Vest-Agder

DNT Sør
Vis kursinformasjon
23.01.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
Vis kursinformasjon
20.04.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 15
Vis kursinformasjon
22.04.20 142 Ferskingkurs 10
Vis kursinformasjon
08.05.20 2857 Sommerturleder 50
Vis kursinformasjon
12.05.20 266 Kart og kompass for nybegynnere 12
Vis kursinformasjon
05.06.20 337 Fersking på overnatting 20
SUM VEST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(131)
0 0

Hordaland

DNT Fjellsport Bergen
Vis kursinformasjon
10.01.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
Vis kursinformasjon
27.02.20 299 NF Metodekurs skred 38
Vis kursinformasjon
06.03.20 1756 FSG Skredworkshop- videregående skredkurs 30
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 119 Vinterturledersamling 24 20 2 000
Vis kursinformasjon
25.03.20 1634 Kart- og kompass for turledere 19
DNT Ung Bergen
Vis kursinformasjon
10.01.20 300 NF grunnkurs skred, nordisk 20
Vis kursinformasjon
17.01.20 1160 Kitekurs 15
Vis kursinformasjon
24.01.20 2845 Isklatring. 16
Vis kursinformasjon
31.01.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
Vis kursinformasjon
04.02.20 2840 Telemarkskurs 12
Vis kursinformasjon
14.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
SUM HORDALAND 1 gjennomført kurs
+(10) planlagte kurs
24 20
+(222)
2 000 0

Møre og Romsdal

DNT Fjellsport Romsdal
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 7 24 2 400 60
Vis kursinformasjon
08.02.20 303 NF dagskurs skred, alpint 8
Vis kursinformasjon
21.03.20 303 NF dagskurs skred, alpint 8
Vis kursinformasjon
05.05.20 311 Klatring - fra inne til ute 12
Vis kursinformasjon
09.05.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 15
Vis kursinformasjon
19.05.20 311 Klatring - fra inne til ute 12
Vis kursinformasjon
05.06.20 2857 Sommerturleder 50
Vis kursinformasjon
26.09.20 337 Fersking på overnatting 20
Vis kursinformasjon
16.10.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Vis kursinformasjon
06.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
Vis kursinformasjon
20.03.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
20.03.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Ålesund-Sunnmøre Turistforening
Vis kursinformasjon
30.01.20 02.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 14 27 2 700 72
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs
+(11) planlagte kurs
21 51
+(203)
5 100 132

Nordland

Bodø og Omegn Tf.
Vis kursinformasjon
21.02.20 23.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 8 21
SUM NORDLAND 1 gjennomført kurs 8 21 0 0

Troms

DNT Fjellsport Troms
Vis kursinformasjon
06.03.20 1756 FSG Skredworkshop- videregående skredkurs 30
Nord-Troms Turlag
Vis kursinformasjon
22.10.19 10.03.20 230 Styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag 5 15 15
Troms Turlag
Vis kursinformasjon
14.02.20 16.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 8 24 2 400
Troms Turlag - Barnas Turlag Lyngen
Vis kursinformasjon
11.01.20 12.01.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 5 18 1 800
SUM TROMS 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
18 57
+(30)
4 200 15
SUM HELE LANDET 11 gjennomførte kurs
+(47) planlagte kurs
108 298
+(995)
16 300 147

Last ned tabelldata: CSV