Kursstatistikk 2020 for DNT

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
03.07.20 349 NF grunnkurs klatring 40
Vis kursinformasjon
10.07.20 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 27
Vis kursinformasjon
14.08.20 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 27
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(94)
0 0

Rogaland

Haugesund Turistforening
Vis kursinformasjon
11.09.20 13.09.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 58
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs 12 18 1 800 58

Møre og Romsdal

DNT Fjellsport Romsdal
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 7 24 2 400 60
Ålesund-Sunnmøre Turistforening
Vis kursinformasjon
30.01.20 02.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 14 27 2 700 72
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs 21 51 5 100 132

Nordland

Bodø og Omegn Tf.
Vis kursinformasjon
21.02.20 23.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 8 21 2 100
Polarsirkelen turlag
Vis kursinformasjon
01.02.20 01.02.20 303 NF dagskurs skred, alpint 2 8 800
Vis kursinformasjon
01.02.20 01.02.20 303 NF dagskurs skred, alpint 3 8 800 15
Vis kursinformasjon
05.03.20 08.03.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 6 24 2 400
Vis kursinformasjon
05.03.20 08.03.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 6 24 2 400 80
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 2857 Sommerturleder 4 32 3 200
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 2857 Sommerturleder 3 32 3 200
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 2857 Sommerturleder 4 32 3 200 10
SUM NORDLAND 8 gjennomførte kurs 36 181 18 100 105

Viken

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
23.01.20 25.01.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 9 24 2 400
Vis kursinformasjon
25.09.20 27.09.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 7 18 1 800
Vis kursinformasjon
30.10.20 01.11.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 7 18 1 800
DNT Vestfold
Vis kursinformasjon
15.02.20 18.02.20 202 Vintersamling for sommerturledere 9 28 2 800 40
Vis kursinformasjon
29.06.20 03.07.20 2857 Sommerturleder 10 50 5 000 50
SUM VIKEN 5 gjennomførte kurs 42 138 13 800 90

Innlandet

DNT Fjellsport Bergen
Vis kursinformasjon
03.08.20 09.08.20 1553 Fjellklatrekurs 3 56 5 600
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
07.02.20 10.02.20 202 Vintersamling for sommerturledere 10 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.20 15.02.20 1261 Vinterturleder mod. 4 8 75 7 500
Vis kursinformasjon
20.02.20 22.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 10 24 2 400
Vis kursinformasjon
15.07.20 1105 Brekurs - voksen 62
Vis kursinformasjon
21.07.20 1128 Fjellsportkurs nivå 1 56
Hamar og Hedemarken Turistforening
Vis kursinformasjon
12.09.20 13.09.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 15 18 1 800
SUM INNLANDET 5 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
46 199
+(118)
19 900 0

Vestfold og Telemark

DNT Vestfold
Vis kursinformasjon
09.05.20 10.05.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 7 19 1 900 30
Vis kursinformasjon
29.08.20 30.08.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 17 18 1 800 30
Vis kursinformasjon
26.09.20 27.09.20 337 Fersking på overnatting 6 16 1 600 10
Vis kursinformasjon
23.10.20 23.10.20 1260 Ambassadør i DNT mod 1. 5 4 400
Vis kursinformasjon
24.10.20 25.10.20 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 8 16 1 600 10
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 5 gjennomførte kurs 43 73 7 300 80

Agder

DNT Sør
Vis kursinformasjon
23.01.20 01.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 7 27 2 700
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 359 Grunnkurs førstehjelp i fjellet 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
07.05.20 17.10.20 2857 Sommerturleder 6 58 5 800
Vis kursinformasjon
28.05.20 06.06.20 337 Fersking på overnatting 14 20 2 000 45
Vis kursinformasjon
20.08.20 03.09.20 142 Ferskingkurs 4 10 1 000 14
SUM AGDER 5 gjennomførte kurs 39 135 13 500 59

Vestland

Bergen og Hordaland Turlag
Vis kursinformasjon
10.01.20 26.01.20 1261 Vinterturleder mod. 4 5 75 7 500
Vis kursinformasjon
09.05.20 09.05.20 266 Kart og kompass for nybegynnere 6 8 800
Vis kursinformasjon
10.05.20 10.05.20 266 Kart og kompass for nybegynnere 8 8 800
DNT Fjellsport Bergen
Vis kursinformasjon
31.01.20 02.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 7 24 2 400
Vis kursinformasjon
27.02.20 29.02.20 299 NF Metodekurs skred 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
06.03.20 08.03.20 1756 FSG Skredworkshop- videregående skredkurs 8 24 2 400
Vis kursinformasjon
05.06.20 07.06.20 1553 Fjellklatrekurs 9 18 1 800
Vis kursinformasjon
13.06.20 14.06.20 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
13.06.20 14.06.20 349 NF grunnkurs klatring 13 16 1 600
Vis kursinformasjon
25.06.20 28.06.20 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 4 28 2 800
Vis kursinformasjon
25.06.20 28.06.20 1106 Brekurs - videregående 3 28 2 800
Vis kursinformasjon
29.06.20 04.07.20 1553 Fjellklatrekurs 9 48 4 800
Vis kursinformasjon
27.07.20 02.08.20 1105 Brekurs - voksen 11 52 5 200
Vis kursinformasjon
08.08.20 09.08.20 349 NF grunnkurs klatring 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
24.10.20 25.10.20 349 NF grunnkurs klatring 12 16 1 600
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 119 Vinterturledersamling 24 20 2 000
DNT Ung Bergen
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 300 NF grunnkurs skred, nordisk 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 1160 Kitekurs 9 15 1 500
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 2845 Isklatring. 7 18 1 800
Vis kursinformasjon
04.02.20 11.02.20 2840 Telemarkskurs 8 12 1 200
Vis kursinformasjon
14.02.20 16.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 9 24 2 400
SUM VESTLAND 21 gjennomførte kurs 179 510 51 000 0

Trøndelag

Trondhjems Turistforening
Vis kursinformasjon
03.09.20 2857 Sommerturleder 50
SUM TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(50)
0 0

Troms og Finnmark

DNT Fjellsport Troms
Vis kursinformasjon
06.03.20 08.03.20 1756 FSG Skredworkshop- videregående skredkurs 11 30 3 000 60
Nord-Troms Turlag
Vis kursinformasjon
22.10.19 10.03.20 230 Styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag 5 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
29.09.20 1046 Kompetanseheving for turleder 18
Vis kursinformasjon
06.11.20 08.11.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 7 18 1 800 30
Troms Turlag
Vis kursinformasjon
14.02.20 16.02.20 301 NF grunnkurs skred, alpint 8 24 2 400
Troms Turlag - Barnas Turlag Lyngen
Vis kursinformasjon
11.01.20 12.01.20 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 5 18 1 800
SUM TROMS OG FINNMARK 5 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
36 105
+(18)
10 500 105
SUM HELE LANDET 57 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
454 1 410
+(280)
141 000 629

Last ned tabelldata: CSV