Kursstatistikk 2020 for Bondelaget

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

Eidsvoll Landbruksforening
Vis kursinformasjon
07.01.20 14.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 11 9 900 6
Enebakk Landbrukslag
Vis kursinformasjon
21.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 12 1 200
Høland Bondelag
Vis kursinformasjon
10.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Nesodden Landbrukslag
Vis kursinformasjon
29.01.20 03.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 9 8 800
Ås Landbrukslag
Vis kursinformasjon
11.02.20 16.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 8 800
SUM AKERSHUS 4 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
36 37
+(16)
3 700 6

Hedmark

Alvdal Bondelag
Vis kursinformasjon
21.01.20 27.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 8 800 8
Grue Bondelag
Vis kursinformasjon
30.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 9 900
Rendalen Bondelag
Vis kursinformasjon
03.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
SUM HEDMARK 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
13 17
+(16)
1 700 8

Oppland

Torpa Bondelag
Vis kursinformasjon
04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Øystre Slidre Bondelag
Vis kursinformasjon
20.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 7 9
SUM OPPLAND 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
7 9
+(16)
0 0

Buskerud

Gol Bondelag
Vis kursinformasjon
31.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
SUM BUSKERUD 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Telemark

Bamble Bondelag
Vis kursinformasjon
16.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Aust-Agder

Arendal Bondelag
Vis kursinformasjon
22.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 7 8
Bygland Bondelag
Vis kursinformasjon
03.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Gjerstad Bondelag
Vis kursinformasjon
22.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 4 8 800 2
Holt og Vegårshei Bondelag
Vis kursinformasjon
22.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 11 8 800 9
SUM AUST-AGDER 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
22 24
+(16)
1 600 11

Vest-Agder

Vennesla Bondelag
Vis kursinformasjon
29.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Vis kursinformasjon
04.02.20 378 Sveisekurs 15
SUM VEST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(31)
0 0

Rogaland

Fogn Bondelag
Vis kursinformasjon
23.01.20 06.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 6 8 800
Sandeid Bondelag
Vis kursinformasjon
13.01.20 03.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 15 12 1 200
Tysvær Bondelag
Vis kursinformasjon
06.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Ølen Bondelag
Vis kursinformasjon
21.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
21 20
+(32)
2 000 0

Hordaland

Granvin Bondelag
Vis kursinformasjon
28.02.20 150 Jegerprøven 30
Omvikdalen Bondelag
Vis kursinformasjon
16.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Radøy Bondelag
Vis kursinformasjon
13.01.20 20.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 9 900
Uskedalen Bondelag
Vis kursinformasjon
04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Varaldsøy Bondelag
Vis kursinformasjon
01.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Vossestrand Bondelag
Vis kursinformasjon
03.02.20 10.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 13 8 800 8
SUM HORDALAND 2 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
21 17
+(78)
1 700 8

Sogn og Fjordane

Davik/Ålfoten Bondelag
Vis kursinformasjon
31.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Henden Bondelag
Vis kursinformasjon
05.02.20 13.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 4 8 800 96
Kjølsdalen Bondelag
Vis kursinformasjon
03.02.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 12 10 1 000
SUM SOGN OG FJORDANE 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
16 18
+(16)
1 800 96

Møre og Romsdal

Molde Bondelag
Vis kursinformasjon
29.01.20 13.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 9 900 3
Skodje Bondelag
Vis kursinformasjon
20.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Sykkylven Bondelag
Vis kursinformasjon
15.01.20 30.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 6 10 1 000
Ytre Haram Bondelag
Vis kursinformasjon
13.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
11 19
+(32)
1 900 3

Sør-Trøndelag

Byneset Bondelag
Vis kursinformasjon
05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Hemne Bondelag
Vis kursinformasjon
04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Landbrukslaget Nord
Vis kursinformasjon
11.02.20 13.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 4 10 1 000 3
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
4 10
+(32)
1 000 3

Nord-Trøndelag

Fosnes Bondelag
Vis kursinformasjon
30.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 4 8
Leka Bondelag
Vis kursinformasjon
27.01.20 12.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 16 1 600
Ogndal Bondelag
Vis kursinformasjon
10.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Ytterøy Bondelag
Vis kursinformasjon
14.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 9 900 9
SUM NORD-TRØNDELAG 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
14 33
+(16)
2 500 9

Nordland

Grane Bondelag
Vis kursinformasjon
10.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Hemnes Bondelag
Vis kursinformasjon
15.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 8 800 8
Vis kursinformasjon
28.01.20 06.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 8 800 8
Mindland Bondelag
Vis kursinformasjon
15.01.20 13.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 7 9 900
Rana Bondelag
Vis kursinformasjon
04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
SUM NORDLAND 3 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
17 25
+(32)
2 500 16

Troms

Midt-Troms Bondelag
Vis kursinformasjon
16.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Tromsøysund Bondelag
Vis kursinformasjon
27.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Vis kursinformasjon
29.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
Trondenes Bondelag
Vis kursinformasjon
24.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 16
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(64)
0 0
SUM HELE LANDET 25 gjennomførte kurs
+(26) planlagte kurs
182 229
+(429)
20 400 160

Last ned tabelldata: CSV