Kursstatistikk 2020 for Bondelaget

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Rogaland

Fogn Bondelag
Vis kursinformasjon
23.01.20 06.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 6 8 800
Sandeid Bondelag
Vis kursinformasjon
13.01.20 03.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 15 12 1 200
Tysvær Bondelag
Vis kursinformasjon
06.02.20 12.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 8 800
SUM ROGALAND 3 gjennomførte kurs 29 28 2 800 0

Møre og Romsdal

Molde Bondelag
Vis kursinformasjon
29.01.20 13.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 9 900 3
Sykkylven Bondelag
Vis kursinformasjon
15.01.20 30.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 6 10 1 000
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs 11 19 1 900 3

Nordland

Grane Bondelag
Vis kursinformasjon
10.02.20 14.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 10 16 1 600
Hemnes Bondelag
Vis kursinformasjon
15.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 8 800 8
Vis kursinformasjon
28.01.20 06.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 8 800 8
Mindland Bondelag
Vis kursinformasjon
15.01.20 13.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 7 9 900
Rana Bondelag
Vis kursinformasjon
10.02.20 14.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 7 12 1 200
SUM NORDLAND 5 gjennomførte kurs 34 53 5 300 16

Viken

Eidsvoll Landbruksforening
Vis kursinformasjon
07.01.20 14.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 11 9 900 6
Enebakk Landbrukslag
Vis kursinformasjon
21.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 12 1 200
Nesodden Landbrukslag
Vis kursinformasjon
29.01.20 03.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 9 8 800
Ås Landbrukslag
Vis kursinformasjon
11.02.20 16.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 8 800
SUM VIKEN 4 gjennomførte kurs 36 37 3 700 6

Innlandet

Alvdal Bondelag
Vis kursinformasjon
21.01.20 27.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 8 800 8
Grue Bondelag
Vis kursinformasjon
30.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 9 900
Tynset Bondelag
Vis kursinformasjon
21.01.20 22.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 8 800
Vang Bondelag
Vis kursinformasjon
14.01.20 07.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 15 12 1 200
Øystre Slidre Bondelag
Vis kursinformasjon
20.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 7 9 900
SUM INNLANDET 5 gjennomførte kurs 40 46 4 600 8

Vestfold og Telemark

Bamble Bondelag
Vis kursinformasjon
16.01.20 10.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 9 10 1 000
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 1 gjennomført kurs 9 10 1 000 0

Agder

Arendal Bondelag
Vis kursinformasjon
22.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 7 8 800
Gjerstad Bondelag
Vis kursinformasjon
22.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 4 8 800 2
Holt og Vegårshei Bondelag
Vis kursinformasjon
22.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 11 8 800 9
Vennesla Bondelag
Vis kursinformasjon
15.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 11 1 100 10
Vis kursinformasjon
04.02.20 25.02.20 378 Sveisekurs 6 9 900 4
SUM AGDER 5 gjennomførte kurs 33 44 4 400 25

Vestland

Davik/Ålfoten Bondelag
Vis kursinformasjon
31.01.20 18.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 16 1 600
Granvin Bondelag
Vis kursinformasjon
28.02.20 24.03.20 150 Jegerprøven 9 24 2 400 60
Henden Bondelag
Vis kursinformasjon
05.02.20 13.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 4 8 800 96
Kjølsdalen Bondelag
Vis kursinformasjon
03.02.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 12 10 1 000
Omvikdalen Bondelag
Vis kursinformasjon
20.01.20 27.01.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 4 400
Radøy Bondelag
Vis kursinformasjon
13.01.20 20.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 8 9 900
Uskedalen Bondelag
Vis kursinformasjon
04.02.20 11.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 12 8 800
Varaldsøy Bondelag
Vis kursinformasjon
01.02.20 13.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 6 12 1 200
Vossestrand Bondelag
Vis kursinformasjon
03.02.20 10.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 13 8 800 8
SUM VESTLAND 9 gjennomførte kurs 77 99 9 900 164

Trøndelag

Byneset Bondelag
Vis kursinformasjon
11.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 15 1 500 75
Fosnes Bondelag
Vis kursinformasjon
30.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 4 8 800
Hemne Bondelag
Vis kursinformasjon
10.02.20 02.04.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 8 800
Landbrukslaget Nord
Vis kursinformasjon
11.02.20 13.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 4 10 1 000 3
Leka Bondelag
Vis kursinformasjon
27.01.20 12.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 16 1 600
Rennebu Bondelag
Vis kursinformasjon
22.01.20 12.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 12 9 900
Rindal Bondelag
Vis kursinformasjon
06.02.20 14.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 6 9 900 2
Ytterøy Bondelag
Vis kursinformasjon
14.01.20 04.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 9 900 9
SUM TRØNDELAG 8 gjennomførte kurs 46 84 8 400 89

Troms og Finnmark

Tromsøysund Bondelag
Vis kursinformasjon
27.01.20 05.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
29.01.20 10.02.20 360 NB: Jordbruksforhandlinger 5 16 1 600
SUM TROMS OG FINNMARK 2 gjennomførte kurs 11 32 3 200 0
SUM HELE LANDET 44 gjennomførte kurs 326 452 45 200 311

Last ned tabelldata: CSV