Kursstatistikk 2020 for 4H

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

4H Østfold
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 3308 Sekretær 6 16 32
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 1201 Aspirantlederkurs 8 16 32
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 3307 Styremedlem 17 16 32
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 3306 Kasserer 7 16 32
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 3305 Leder/nestleder 21 16 32
Vis kursinformasjon
18.01.20 19.01.20 1613 Klubbrådgiversamling 45 13 85
SUM ØSTFOLD 6 gjennomførte kurs 104 93 0 245

Oppland

4H Oppland
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 3305 Leder/nestleder 7 13 1 300 13
Vis kursinformasjon
24.01.20 26.01.20 3308 Sekretær 3 13 1 300 13
OPAL 4H
Vis kursinformasjon
07.03.20 07.03.20 2926 Snowboard 4 8 8
Slidre 4H
Vis kursinformasjon
13.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
13.01.20 7713 Matlaging 24
SUM OPPLAND 3 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
14 34
+(40)
2 600 34

Buskerud

4H Buskerud
Vis kursinformasjon
11.01.20 12.01.20 1613 Klubbrådgiversamling 28 13 1 300 46
Vis kursinformasjon
24.01.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
24.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
24.01.20 292 Friluftsheltkurs 15
Vis kursinformasjon
24.01.20 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
24.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
24.01.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
13.03.20 1656 Villmarkshelg 19
Vis kursinformasjon
27.03.20 1203 Årsmøteseminar 12
4H Norge
Vis kursinformasjon
13.03.20 356 Instruktørkurs 46
4H Vestfold
Vis kursinformasjon
22.05.20 1656 Villmarkshelg 19
Fram-Sønju 4H gård
Vis kursinformasjon
14.01.20 28.02.20 208 Søm av klær 5 20 20
Vis kursinformasjon
15.01.20 19.02.20 208 Søm av klær 3 24 24
Vis kursinformasjon
10.03.20 143 Slektsgransking 30
Kongla 4H
Vis kursinformasjon
31.01.20 1384 Friluftsliv i praksis 21
Sigdal og Krødsherad 4H-nemd
Vis kursinformasjon
01.01.20 1747 4H-leir Hovudkomite 38
Vis kursinformasjon
15.03.20 2863 Vi lagar leir 20
SUM BUSKERUD 3 gjennomførte kurs
+(14) planlagte kurs
36 57
+(296)
1 300 90

Vestfold

4H Vestfold
Vis kursinformasjon
02.12.19 20.01.20 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 9 12 1 200 138
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 292 Friluftsheltkurs 3 15 1 500 57
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 3305 Leder/nestleder 12 16 1 600 54
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 3306 Kasserer 4 16 1 600 41
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 3031 4H-Fres - idèutvikling 4 13 1 300 37
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 3308 Sekretær 6 14 1 400 52
Vis kursinformasjon
27.01.20 1541 Vi lager leir 12
Vis kursinformasjon
07.02.20 08.02.20 1476 Inspirasjonssamling 20 9 900 36
Vis kursinformasjon
25.02.20 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
26.02.20 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
SUM VESTFOLD 7 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
58 95
+(36)
9 500 415

Telemark

4H Telemark
Vis kursinformasjon
17.04.20 1379 Trivselsagent 48
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(48)
0 0

Aust-Agder

4H Agder
Vis kursinformasjon
08.02.20 1357 Klubbrådgiversamling for 4H 14
SUM AUST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(14)
0 0

Vest-Agder

4H Agder
Vis kursinformasjon
07.02.20 3325 Aktivitetsleder 12
Vis kursinformasjon
07.02.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 292 Friluftsheltkurs 15
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3305 Leder/nestleder 8 16 150
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs
+(5) planlagte kurs
8 16
+(75)
0 150

Rogaland

4H Rogaland
Vis kursinformasjon
10.01.20 1613 Klubbrådgiversamling 13
Vis kursinformasjon
14.02.20 292 Friluftsheltkurs 15
Vis kursinformasjon
14.02.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
14.02.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
14.02.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
14.02.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
14.02.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
14.02.20 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
14.02.20 1203 Årsmøteseminar 12
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
0 0
+(132)
0 0

Hordaland

4H Hordaland
Vis kursinformasjon
26.11.19 2863 Vi lagar leir 20
Vis kursinformasjon
27.11.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
07.02.20 08.02.20 292 Friluftsheltkurs 13 11 1 100 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 1203 Årsmøteseminar 6 16 1 600 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 1201 Aspirantlederkurs 4 15 1 500 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 1191 Klubbrådgiversamling for 4H 23 14 1 400 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3306 Kasserer 9 16 1 600 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3307 Styremedlem 9 16 1 600 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3305 Leder/nestleder 14 16 1 600 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3307 Styremedlem 8 16 1 600 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3305 Leder/nestleder 12 16 1 600 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3308 Sekretær 8 16 1 600 40
Vis kursinformasjon
15.09.20 1143 Volleyball 11
Vis kursinformasjon
15.09.20 1143 Volleyball 11
Vis kursinformasjon
15.09.20 1095 4H- gården 9
Grashoppa 4H
Vis kursinformasjon
07.02.20 08.03.20 150 Jegerprøven 23 30 90
SUM HORDALAND 11 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
129 182
+(63)
15 200 490

Sogn og Fjordane

4H Sogn og Fjordane
Vis kursinformasjon
10.01.20 12.01.20 1357 Klubbrådgiversamling for 4H 14 14 1 400 70
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 292 Friluftsheltkurs 8 17 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 1161 DAF - kurs videregående 8 17 30
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3305 Leder/nestleder 17 16 25
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3306 Kasserer 6 17 40
Vis kursinformasjon
07.02.20 09.02.20 3308 Sekretær 6 17 40
Vis kursinformasjon
28.02.20 1379 Trivselsagent 48
Gulen 4H-nemd
Vis kursinformasjon
24.01.20 9511 Paintball 12
Vis kursinformasjon
24.01.20 1138 Miniatyrskyting 11
Vis kursinformasjon
24.01.20 9660 Fotball 11
Vis kursinformasjon
24.01.20 9657 Kokker i friluft 11
Vis kursinformasjon
24.01.20 1143 Volleyball 11
Vis kursinformasjon
24.01.20 1384 Friluftsliv i praksis 21
Vis kursinformasjon
24.01.20 1225 Ungdomsmat 9
Vis kursinformasjon
24.01.20 1720 Fiske med garn og tilberedning 8
Vis kursinformasjon
24.01.20 1241 4H fotografen 23
SUM SOGN OG FJORDANE 6 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
59 98
+(165)
1 400 245

Møre og Romsdal

4H Møre og Romsdal
Vis kursinformasjon
10.01.20 1476 Inspirasjonssamling 12
Vis kursinformasjon
23.01.20 292 Friluftsheltkurs 15
Vis kursinformasjon
07.02.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 1161 DAF - kurs videregående 13
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
0 0
+(104)
0 0

Sør-Trøndelag

Ekornet 4H
Vis kursinformasjon
10.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 3325 Aktivitetsleder 12
Vis kursinformasjon
10.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 3308 Sekretær 16
SUM SØR-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
0 0
+(76)
0 0

Nord-Trøndelag

4H Trøndelag
Vis kursinformasjon
11.01.20 12.01.20 3306 Kasserer 5 13
Vis kursinformasjon
11.01.20 12.01.20 3325 Aktivitetsleder 3 13
Vis kursinformasjon
11.01.20 12.01.20 3305 Leder/nestleder 5 13
Vis kursinformasjon
11.01.20 12.02.20 3307 Styremedlem 4 13
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 1110 Klubbrådgiversamling 45 14 1 400
Vis kursinformasjon
18.01.20 19.01.20 3325 Aktivitetsleder 7 13
Vis kursinformasjon
18.01.20 19.01.20 3306 Kasserer 6 13
Vis kursinformasjon
18.01.20 19.01.20 3308 Sekretær 14 13
Vis kursinformasjon
18.01.20 19.01.20 3307 Styremedlem 18 13
Vis kursinformasjon
18.01.20 19.01.20 3305 Leder/nestleder 22 13
SUM NORD-TRØNDELAG 10 gjennomførte kurs 129 131 1 400 0

Nordland

4H Nordland
Vis kursinformasjon
17.01.20 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 3308 Sekretær 4 10 1 000 9
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 1379 Trivselsagent 4 10 1 000 9
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 1201 Aspirantlederkurs 7 10 1 000 9
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 3305 Leder/nestleder 5 10 1 000 9
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 3306 Kasserer 6 10 1 000 9
Vis kursinformasjon
17.01.20 19.01.20 3307 Styremedlem 4 10 1 000 9
SUM NORDLAND 6 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
30 60
+(12)
6 000 54

Troms

4H Troms
Vis kursinformasjon
01.02.20 1379 Trivselsagent 48
Reinrosa 4H
Vis kursinformasjon
13.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
21.01.20 9657 Kokker i friluft 11
Vis kursinformasjon
08.02.20 2829 Friluftsliv 31
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(106)
0 0

Finnmark

Kos 4H
Vis kursinformasjon
14.03.20 1384 Friluftsliv i praksis 21
Vis kursinformasjon
14.03.20 1384 Friluftsliv i praksis 21
Vis kursinformasjon
14.03.20 1384 Friluftsliv i praksis 21
Vis kursinformasjon
14.03.20 1384 Friluftsliv i praksis 21
Pasvik 4H
Vis kursinformasjon
10.02.20 1657 Sy Luhkka ( samisk poncho) 13
SUM FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
0 0
+(97)
0 0
SUM HELE LANDET 53 gjennomførte kurs
+(72) planlagte kurs
567 766
+(1 264)
37 400 1 723

Last ned tabelldata: CSV