Kursstatistikk 2020 for 4H

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

4H Østfold
Vis kursinformasjon
10.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 1201 Aspirantlederkurs 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
18.01.20 1613 Klubbrådgiversamling 13
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(93)
0 0

Oppland

4H Oppland
Vis kursinformasjon
24.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
24.01.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
24.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
24.01.20 3308 Sekretær 16
Slidre 4H
Vis kursinformasjon
13.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
13.01.20 7713 Matlaging 24
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(104)
0 0

Buskerud

4H Buskerud
Vis kursinformasjon
24.01.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
24.01.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
24.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
24.01.20 292 Friluftsheltkurs 15
Vis kursinformasjon
24.01.20 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
24.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Fram-Sønju 4H gård
Vis kursinformasjon
14.01.20 208 Søm av klær 24
Vis kursinformasjon
19.01.20 208 Søm av klær 24
Kongla 4H
Vis kursinformasjon
31.01.20 1384 Friluftsliv i praksis 21
SUM BUSKERUD 0 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
0 0
+(160)
0 0

Vestfold

4H Vestfold
Vis kursinformasjon
10.01.20 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
17.01.20 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
17.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
17.01.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
17.01.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
17.01.20 292 Friluftsheltkurs 15
Vis kursinformasjon
17.01.20 3307 Styremedlem 16
SUM VESTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
0 0
+(104)
0 0

Telemark

4H Telemark
Vis kursinformasjon
17.04.20 1379 Trivselsagent 48
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(48)
0 0

Rogaland

4H Rogaland
Vis kursinformasjon
10.01.20 1613 Klubbrådgiversamling 13
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(13)
0 0

Hordaland

4H Hordaland
Vis kursinformasjon
26.11.19 2863 Vi lagar leir 20
Vis kursinformasjon
27.11.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
07.02.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 292 Friluftsheltkurs 15
Vis kursinformasjon
07.02.20 1203 Årsmøteseminar 12
Vis kursinformasjon
07.02.20 1201 Aspirantlederkurs 12
Vis kursinformasjon
07.02.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 1191 Klubbrådgiversamling for 4H 16
Grashoppa 4H
Vis kursinformasjon
07.02.20 150 Jegerprøven 30
SUM HORDALAND 0 gjennomførte kurs
+(13) planlagte kurs
0 0
+(213)
0 0

Sogn og Fjordane

4H Sogn og Fjordane
Vis kursinformasjon
10.01.20 1357 Klubbrådgiversamling for 4H 14
Vis kursinformasjon
07.02.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 292 Friluftsheltkurs 15
Vis kursinformasjon
07.02.20 1203 Årsmøteseminar 12
Vis kursinformasjon
07.02.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 1161 DAF - kurs videregående 13
Vis kursinformasjon
07.02.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
07.02.20 3307 Styremedlem 16
SUM SOGN OG FJORDANE 0 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
0 0
+(134)
0 0

Møre og Romsdal

4H Møre og Romsdal
Vis kursinformasjon
10.01.20 1476 Inspirasjonssamling 12
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Sør-Trøndelag

Ekornet 4H
Vis kursinformasjon
10.01.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 3325 Aktivitetsleder 12
Vis kursinformasjon
10.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
10.01.20 3306 Kasserer 16
SUM SØR-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
0 0
+(76)
0 0

Nord-Trøndelag

4H Trøndelag
Vis kursinformasjon
11.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
12.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
12.01.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
12.01.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
12.01.20 3325 Aktivitetsleder 12
Vis kursinformasjon
17.01.20 1110 Klubbrådgiversamling 8
Vis kursinformasjon
18.01.20 3325 Aktivitetsleder 12
Vis kursinformasjon
18.01.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
18.01.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
18.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
18.01.20 3305 Leder/nestleder 16
SUM NORD-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(11) planlagte kurs
0 0
+(160)
0 0

Nordland

4H Nordland
Vis kursinformasjon
17.01.20 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
17.01.20 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
17.01.20 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
17.01.20 1379 Trivselsagent 48
Vis kursinformasjon
17.01.20 1201 Aspirantlederkurs 12
Vis kursinformasjon
17.01.20 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
17.01.20 3305 Leder/nestleder 16
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
0 0
+(136)
0 0

Troms

Reinrosa 4H
Vis kursinformasjon
13.01.20 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
21.01.20 9657 Kokker i friluft 11
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(27)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(78) planlagte kurs
0 0
+(1 280)
0 0

Last ned tabelldata: CSV