Kursstatistikk 2019, Aust-Agder

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
4H Norge 7 69 102 10 200 260 (0) (0)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 3 34 76 3 000 80 (13) (376)
Norske Redningshunder 3 18 58 2 000 52 (1) (52)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (7) (158)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (2) (41)
SUM 13 121 236 15 200 392 (23) (627)

Last ned tabelldata: CSV