Kursstatistikk 2019, Buskerud

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Jakt- og Fiskesenteret 0 0 0 0 0 (19) (324)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (8) (220)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (6) (166)
4H Norge 0 0 0 0 0 (9) (142)
Norges speiderforbund 0 0 0 0 0 (3) (106)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (4) (57)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (3) (44)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (2) (40)
SUM 0 0 0 0 0 (54) (1 099)

Last ned tabelldata: CSV