Kursstatistikk 2019, Oppland

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (13) (348)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (23) (327)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (6) (96)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (5) (70)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (4) (56)
4H Norge 0 0 0 0 0 (2) (40)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (2) (33)
SUM 0 0 0 0 0 (55) (970)

Last ned tabelldata: CSV