Kursstatistikk 2019 for NSNF, Hedmark

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Hedmark

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.01.19 19.09.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 3 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
15.03.19 16.03.19 304 Hvordan lage pølser med sopp og urter? 10 9 900 15
Vis kursinformasjon
28.05.19 01.06.19 305 Mat av ville vekster 5 14 1 400 8
Vis kursinformasjon
02.09.19 30.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 7 15 1 500 3
Hexeringen Soppforening
Vis kursinformasjon
04.09.19 21.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 11 14 1 400 28
SUM HEDMARK 5 gjennomførte kurs 36 69 6 900 79

Last ned tabelldata: CSV