Kursstatistikk 2019 for NRH, Hedmark

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Hedmark

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 2 48 4 800 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 348 Operativ ledelse 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 4 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 124
Norske Redningshunder Hedmark lag
Vis kursinformasjon
31.03.19 29.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 71
Vis kursinformasjon
15.06.19 30.11.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 37 3 700 257
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 24 2 400 30
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 24 2 400 30
Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19 19 1 900 76
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
08.06.19 09.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 18 14 1 400 14
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 4 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800 25
Norske Redningshunder Trondheim lag
Vis kursinformasjon
19.09.19 22.09.19 1791 Sporkurs NRH 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
19.09.19 22.09.19 1551 Rundering- viderekomne, helg 4 18 1 800
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
SUM HEDMARK 28 gjennomførte kurs 173 1 333 133 300 2 400

Last ned tabelldata: CSV