Kursstatistikk 2019 for NBS, Hedmark

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Hedmark

Furnes BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 31.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Løten BS-lag
Vis kursinformasjon
10.01.19 06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
21.02.19 230 Styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag 16
Odal BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 17.04.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 12 1 200
Vallset og Romedal BS-lag
Vis kursinformasjon
06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Vang BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 08.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM HEDMARK 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
18 59
+(32)
5 900 0

Last ned tabelldata: CSV