Kursstatistikk 2019, Hedmark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norsk Kennel Klub 90 531 1 779 172 500 380 (12) (211)
Norske Redningshunder 25 161 1 262 124 300 2 143 (3) (74)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 44 575 962 87 500 1 725 (17) (364)
Den Norske Turistforening 3 34 140 6 800 0 (0) (0)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 5 36 69 6 900 79 (0) (0)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 4 18 59 5 900 0 (3) (44)
Norges Birøkterlag 2 24 41 4 100 77 (0) (0)
Norges speiderforbund 0 0 0 0 0 (1) (117)
Natur og Ungdom 0 0 0 0 0 (1) (22)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (12)
SUM 173 1 379 4 312 408 000 4 404 (38) (844)

Last ned tabelldata: CSV