Kursstatistikk 2019, Oslo

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 16 236 482 36 200 40 (27) (722)
Norske Redningshunder 6 53 152 14 000 442 (7) (214)
Norsk Kennel Klub 3 19 28 2 800 11 (28) (513)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 3 15 0 0 (0) (0)
Norges Birøkterlag 1 8 12 1 200 0 (4) (80)
Norsk Botanisk Forening 1 7 9 900 30 (5) (130)
Norges speiderforbund 0 0 0 0 0 (1) (45)
Den Norske Turistforening 0 0 0 0 0 (3) (38)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (1) (20)
4H Norge 0 0 0 0 0 (1) (15)
SUM 28 326 698 55 100 523 (77) (1 777)

Last ned tabelldata: CSV