Kursstatistikk 2019, Oslo

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 38 635 1 032 88 200 244 (21) (630)
Norsk Kennel Klub 28 194 362 32 700 207 (15) (234)
Norske Redningshunder 9 67 238 23 800 560 (4) (193)
Norsk Botanisk Forening 3 19 39 7 276 90 (3) (92)
Norges speiderforbund 1 13 38 3 800 420 (1) (45)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 1 10 28 2 800 0 (6) (136)
Den Norske Turistforening 2 27 27 2 700 0 (1) (11)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 3 15 1 500 0 (0) (0)
Norges Birøkterlag 1 8 12 1 200 0 (4) (80)
4H Norge 1 64 12 1 200 50 (1) (12)
SUM 85 1 040 1 803 165 176 1 571 (56) (1 433)

Last ned tabelldata: CSV