Kursstatistikk 2019, Oslo

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (28) (840)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (7) (115)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (1) (40)
Norsk Botanisk Forening 0 0 0 0 0 (2) (40)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (1) (16)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (1) (12)
SUM 0 0 0 0 0 (40) (1 063)

Last ned tabelldata: CSV