Kursstatistikk 2019, Finnmark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norsk Kennel Klub 4 31 70 4 000 95 (15) (209)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 26 51 0 10 (17) (376)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 5 11 1 100 0 (0) (0)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (9) (216)
4H Norge 0 0 0 0 0 (4) (84)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (3) (45)
Natur og Ungdom 0 0 0 0 0 (1) (22)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (1) (9)
SUM 7 62 132 5 100 105 (50) (961)

Last ned tabelldata: CSV