Kursstatistikk 2019, Finnmark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 17 145 422 42 200 364 (5) (115)
Norsk Kennel Klub 24 156 348 34 800 222 (7) (104)
Norske Redningshunder 9 57 195 17 600 38 (6) (150)
4H Norge 4 33 84 8 400 4 000 (0) (0)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 4 33 78 4 800 286 (1) (20)
Natur og Ungdom 1 17 23 2 300 120 (0) (0)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 5 11 1 100 0 (0) (0)
Norges Birøkterlag 1 5 9 900 6 (1) (32)
Norsk Botanisk Forening 0 0 0 0 0 (2) (60)
SUM 61 451 1 170 112 100 5 036 (22) (481)

Last ned tabelldata: CSV