Kursstatistikk 2019, Finnmark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 16 139 392 36 200 322 (5) (115)
Norsk Kennel Klub 19 130 272 27 200 198 (4) (56)
Norske Redningshunder 8 44 176 17 600 30 (3) (60)
4H Norge 4 33 84 8 400 4 000 (0) (0)
Natur og Ungdom 1 17 23 2 300 120 (0) (0)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 5 11 1 100 0 (0) (0)
Norsk Botanisk Forening 0 0 0 0 0 (2) (60)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (3) (45)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (2) (41)
SUM 49 368 958 92 800 4 670 (19) (377)

Last ned tabelldata: CSV