Kursstatistikk 2019, Akershus

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norsk Kennel Klub 117 732 1 812 158 100 610 (42) (776)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 76 867 1 506 135 800 2 019 (16) (398)
Norges Birøkterlag 13 124 235 23 500 156 (4) (187)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 8 217 154 10 900 1 050 (0) (0)
Den Norske Turistforening 8 89 144 14 400 0 (1) (15)
Norske Redningshunder 5 53 121 12 100 183 (7) (176)
Norges speiderforbund 2 26 40 2 000 260 (0) (0)
4H Norge 2 16 30 3 000 30 (10) (143)
Norsk Botanisk Forening 2 26 30 3 000 85 (0) (0)
Det norske hageselskap 1 6 10 1 000 5 (2) (20)
SUM 234 2 156 4 082 363 800 4 398 (82) (1 715)

Last ned tabelldata: CSV