Kursstatistikk 2019, Nordland

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 13 199 320 29 000 155 (19) (430)
Norsk Kennel Klub 12 83 160 16 000 110 (10) (153)
Norske Redningshunder 3 15 98 9 800 80 (58) (1 834)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 5 40 67 6 700 20 (2) (28)
4H Norge 0 0 0 0 0 (6) (93)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (2) (41)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (21)
SUM 33 337 645 61 500 365 (98) (2 600)

Last ned tabelldata: CSV