Kursstatistikk 2019, Nordland

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norske Redningshunder 21 120 927 92 700 1 085 (41) (987)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 28 318 657 65 700 618 (11) (222)
Norsk Kennel Klub 20 150 298 29 800 361 (9) (132)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 5 40 67 6 700 20 (2) (28)
Den Norske Turistforening 2 17 38 3 800 0 (0) (0)
4H Norge 0 0 0 0 0 (6) (93)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (3) (49)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (2) (41)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (21)
SUM 76 645 1 987 198 700 2 084 (75) (1 573)

Last ned tabelldata: CSV