Kursstatistikk 2019, Nordland

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (10) (212)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (8) (112)
4H Norge 0 0 0 0 0 (5) (80)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (3) (60)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (3) (48)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (21)
SUM 0 0 0 0 0 (30) (533)

Last ned tabelldata: CSV