Kursstatistikk 2019, Nordland

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norsk Kennel Klub 10 69 134 11 000 84 (3) (42)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 6 77 128 7 200 100 (15) (312)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 5 40 67 5 100 20 (2) (28)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (30) (996)
4H Norge 0 0 0 0 0 (6) (93)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (2) (41)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (21)
SUM 21 186 329 23 300 204 (59) (1 533)

Last ned tabelldata: CSV