Kursstatistikk 2019, Nord-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 38 482 844 82 900 993 (20) (348)
Norsk Kennel Klub 16 92 238 23 800 151 (7) (126)
Norske Redningshunder 4 20 79 7 900 14 (0) (0)
4H Norge 5 59 58 5 800 0 (25) (411)
Norges Birøkterlag 3 24 37 3 700 0 (4) (71)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2 10 24 2 400 0 (1) (16)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (10)
SUM 68 687 1 280 126 500 1 158 (58) (982)

Last ned tabelldata: CSV