Kursstatistikk 2019, Nord-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 60 706 1 227 118 300 1 417 (6) (96)
Norsk Kennel Klub 29 202 425 42 500 212 (5) (82)
4H Norge 21 215 240 15 650 15 (7) (126)
Norske Redningshunder 11 57 235 23 500 49 (0) (0)
Norges Birøkterlag 6 49 96 9 600 40 (1) (12)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 3 13 36 3 600 0 (0) (0)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 2 16 28 2 800 30 (0) (0)
Det norske hageselskap 2 11 19 1 900 0 (0) (0)
SUM 134 1 269 2 306 217 850 1 763 (19) (316)

Last ned tabelldata: CSV