Kursstatistikk 2019, Nord-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 4 59 108 4 800 10 (24) (531)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2 10 24 0 0 (1) (16)
Norsk Kennel Klub 1 8 14 1 400 0 (12) (203)
4H Norge 0 0 0 0 0 (27) (437)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (4) (65)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (10)
SUM 7 77 146 6 200 10 (69) (1 262)

Last ned tabelldata: CSV