Kursstatistikk 2019, Nord-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 15 252 363 30 300 388 (40) (806)
Norsk Kennel Klub 6 36 100 8 400 71 (12) (193)
4H Norge 5 59 58 5 800 0 (24) (385)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2 10 24 2 400 0 (1) (16)
Norges Birøkterlag 1 13 9 900 0 (6) (103)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (1) (22)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (10)
SUM 29 370 554 47 800 459 (85) (1 535)

Last ned tabelldata: CSV