Kursstatistikk 2019, Nord-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 46 536 988 90 700 1 095 (19) (360)
Norsk Kennel Klub 17 96 260 23 800 151 (17) (299)
Norske Redningshunder 5 25 110 11 000 16 (1) (18)
Norges Birøkterlag 6 49 96 6 400 40 (1) (12)
4H Norge 5 59 58 5 800 0 (25) (411)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2 10 24 2 400 0 (1) (16)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (2) (28)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (10)
SUM 81 775 1 536 140 100 1 302 (67) (1 154)

Last ned tabelldata: CSV