Kursstatistikk 2019, Nord-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 50 585 1 058 103 100 1 142 (18) (354)
Norsk Kennel Klub 22 125 339 30 700 201 (15) (233)
Norske Redningshunder 11 57 235 12 800 49 (0) (0)
Norges Birøkterlag 6 49 96 9 600 40 (1) (12)
4H Norge 6 70 73 7 300 15 (24) (385)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2 10 24 2 400 0 (1) (16)
Det norske hageselskap 2 11 19 0 0 (1) (10)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (2) (28)
SUM 99 907 1 844 165 900 1 447 (62) (1 038)

Last ned tabelldata: CSV