Kursstatistikk 2019, Sør-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norsk Kennel Klub 47 362 913 90 550 267 (23) (462)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 30 481 855 82 500 460 (6) (174)
Norske Redningshunder 11 43 372 37 200 363 (14) (963)
4H Norge 8 55 80 8 000 80 (5) (77)
Norges Birøkterlag 4 49 45 4 500 113 (3) (73)
Norges speiderforbund 2 22 43 4 300 70 (1) (27)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 2 31 30 3 000 16 (4) (115)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 5 8 800 7 (0) (0)
Hest og Helse 0 0 0 0 0 (1) (20)
SUM 105 1 048 2 346 230 850 1 376 (57) (1 911)

Last ned tabelldata: CSV