Kursstatistikk 2019, Sør-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 13 191 368 21 800 182 (17) (500)
Norske Redningshunder 7 24 265 26 500 269 (5) (147)
Norsk Kennel Klub 13 72 216 15 200 46 (56) (1 180)
Norges speiderforbund 2 22 43 4 300 70 (1) (27)
Norges Birøkterlag 2 19 21 2 100 76 (6) (126)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 1 18 15 1 500 10 (5) (130)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 5 8 800 7 (0) (0)
4H Norge 0 0 0 0 0 (15) (207)
Hest og Helse 0 0 0 0 0 (1) (20)
SUM 39 351 936 72 200 660 (106) (2 337)

Last ned tabelldata: CSV