Kursstatistikk 2019, Sør-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norske Redningshunder 7 24 265 23 400 269 (1) (40)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 7 99 188 12 800 5 (20) (581)
Norsk Kennel Klub 6 39 110 8 400 26 (38) (785)
Norges speiderforbund 2 22 43 0 70 (1) (27)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 1 18 15 0 10 (5) (130)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 5 8 0 7 (0) (0)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (6) (106)
4H Norge 0 0 0 0 0 (5) (77)
SUM 24 207 629 44 600 387 (76) (1 746)

Last ned tabelldata: CSV