Kursstatistikk 2019, Sør-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norske Redningshunder 26 137 1 414 141 400 2 148 (1) (40)
Norsk Kennel Klub 57 463 1 103 109 550 348 (36) (794)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 33 541 945 88 500 496 (15) (409)
4H Norge 8 55 80 8 000 80 (5) (77)
Norges Birøkterlag 4 49 45 4 500 113 (3) (73)
Norges speiderforbund 2 22 43 4 300 70 (1) (27)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 2 31 30 3 000 16 (5) (132)
Hest og Helse 1 10 13 1 300 5 (1) (15)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 5 8 800 7 (0) (0)
SUM 134 1 313 3 681 361 350 3 283 (67) (1 567)

Last ned tabelldata: CSV