Kursstatistikk 2019, Møre og Romsdal

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (3) (90)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (5) (80)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (2) (28)
SUM 0 0 0 0 0 (10) (198)

Last ned tabelldata: CSV