Kursstatistikk 2019, Vest-Agder

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 18 231 398 35 400 68 (3) (80)
Norsk Kennel Klub 18 107 241 24 100 48 (18) (282)
Norges speiderforbund 5 72 98 9 800 235 (5) (285)
Norges Birøkterlag 4 53 67 6 700 94 (4) (68)
Den Norske Turistforening 3 27 40 0 33 (0) (0)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2 30 40 4 000 0 (0) (0)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 1 6 25 2 500 60 (1) (27)
Norske Redningshunder 1 11 22 2 200 32 (1) (22)
SUM 52 537 931 84 700 570 (32) (764)

Last ned tabelldata: CSV