Kursstatistikk 2019 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Fredrikstad soppforening
Vis kursinformasjon
28.01.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(8)
0 0

Akershus

Follo Sopp og Nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
19.01.19 20.01.19 1797 Soppmikroskopering 8 15 1 500 3
SUM AKERSHUS 1 gjennomført kurs 8 15 1 500 3

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
29.01.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(20)
0 0

Hedmark

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.01.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
15.03.19 16.03.19 304 Hvordan lage pølser med sopp og urter? 10 9 15
Vis kursinformasjon
28.05.19 305 Mat av ville vekster 15
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
10 9
+(35)
0 15

Buskerud

Buskerud sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
30.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Ringerike Soppforening
Vis kursinformasjon
06.03.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM BUSKERUD 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(16)
0 0

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
05.02.19 297 Fordypningskurs i soppslekter og soppgrupper 24
Vis kursinformasjon
02.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(32)
0 0

Sør-Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
02.03.19 03.03.19 1797 Soppmikroskopering 18 15 10
Vis kursinformasjon
25.05.19 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
31.05.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
31.05.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
19.08.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
30.08.19 9583 Sopp - grunnkurs 15
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs
+(5) planlagte kurs
18 15
+(130)
0 10

Troms

Tromsø Soppforening
Vis kursinformasjon
26.03.19 9590 Soppsakkyndige 40
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(40)
0 0
SUM HELE LANDET 3 gjennomførte kurs
+(14) planlagte kurs
36 39
+(281)
1 500 28

Last ned tabelldata: CSV