Kursstatistikk 2019 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Fredrikstad soppforening
Vis kursinformasjon
28.01.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(8)
0 0

Akershus

Follo Sopp og Nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
19.01.19 20.01.19 1797 Soppmikroskopering 8 15 1 500 3
SUM AKERSHUS 1 gjennomført kurs 8 15 1 500 3

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
29.01.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(20)
0 0

Hedmark

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.01.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
15.03.19 16.03.19 304 Hvordan lage pølser med sopp og urter? 10 9 900 15
Vis kursinformasjon
28.05.19 305 Mat av ville vekster 15
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
10 9
+(35)
900 15

Oppland

Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 1797 Soppmikroskopering 11 15 1 500 37
SUM OPPLAND 1 gjennomført kurs 11 15 1 500 37

Buskerud

Buskerud sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
30.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Ringerike Soppforening
Vis kursinformasjon
06.03.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM BUSKERUD 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(16)
0 0

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
05.02.19 19.03.19 297 Fordypningskurs i soppslekter og soppgrupper 8 8 10
Vis kursinformasjon
02.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Jærsoppen
Vis kursinformasjon
28.08.19 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
10.09.19 101 Soppkurs for viderekomne 20
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs
+(3) planlagte kurs
8 8
+(43)
0 10

Hordaland

Bergen sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
11.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM HORDALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(8)
0 0

Møre og Romsdal

Nyttevekstforeninga, Ålesund
Vis kursinformasjon
26.04.19 305 Mat av ville vekster 25
Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.04.19 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
29.04.19 336 Nyttevekstkurs på tur 15
Vis kursinformasjon
25.05.19 305 Mat av ville vekster 15
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(70)
0 0

Sør-Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
02.03.19 03.03.19 1797 Soppmikroskopering 18 15 1 500 10
Vis kursinformasjon
25.05.19 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
31.05.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
31.05.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
19.08.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
30.08.19 9583 Sopp - grunnkurs 15
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs
+(5) planlagte kurs
18 15
+(130)
1 500 10

Troms

Tromsø Soppforening
Vis kursinformasjon
26.03.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
04.06.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Vis kursinformasjon
17.08.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(56)
0 0

Finnmark

Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
15.05.19 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
15.05.19 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
15.06.19 305 Mat av ville vekster 15
SUM FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(45)
0 0
SUM HELE LANDET 5 gjennomførte kurs
+(25) planlagte kurs
55 62
+(431)
5 400 75

Last ned tabelldata: CSV