Kursstatistikk 2019 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Fredrikstad soppforening
Vis kursinformasjon
28.01.19 21.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 11 8 800
Halden Soppforening
Vis kursinformasjon
02.09.19 09.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 7 11 1 100 13
Moss sopp og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 305 Mat av ville vekster 9 10 1 000 35
Vis kursinformasjon
17.09.19 22.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 7 12 1 200 59
SUM ØSTFOLD 4 gjennomførte kurs 34 41 4 100 107

Akershus

Follo Sopp og Nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
19.01.19 20.01.19 1797 Soppmikroskopering 8 15 1 500 3
Vis kursinformasjon
12.08.19 21.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 10 8 800 10
Vis kursinformasjon
23.08.19 25.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 3 15 1 500 6
Vis kursinformasjon
06.09.19 08.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 10 15 1 500 6
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Vis kursinformasjon
30.08.19 08.09.19 9590 Soppsakkyndige 7 48 4 800 20
Vis kursinformasjon
14.09.19 15.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 15 8 800 5
Romerike sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
20.08.19 10.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 9 17 1 700
Vis kursinformasjon
12.09.19 15.09.19 344 Fagseminar om sopp og nyttevekster 155 28 2 800 1 000
SUM AKERSHUS 8 gjennomførte kurs 217 154 15 400 1 050

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
29.01.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
06.05.19 29.05.19 305 Mat av ville vekster 14 12 1 200
Vis kursinformasjon
12.05.19 16.06.19 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 10 28 2 800
Vis kursinformasjon
21.08.19 31.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 17 15 1 500
Vis kursinformasjon
23.08.19 22.09.19 9590 Soppsakkyndige 25 40 4 000
Vis kursinformasjon
24.08.19 22.09.19 9592 Sopp - påbygningskurs 14 21 2 100
Vis kursinformasjon
03.09.19 28.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 9 15 1 500
SUM OSLO 6 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
89 131
+(20)
13 100 0

Hedmark

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.01.19 19.09.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 3 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
15.03.19 16.03.19 304 Hvordan lage pølser med sopp og urter? 10 9 900 15
Vis kursinformasjon
28.05.19 01.06.19 305 Mat av ville vekster 5 14 1 400 8
Vis kursinformasjon
02.09.19 30.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 7 15 1 500 3
Hexeringen Soppforening
Vis kursinformasjon
04.09.19 21.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 11 14 1 400 28
SUM HEDMARK 5 gjennomførte kurs 36 69 6 900 79

Oppland

Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 1797 Soppmikroskopering 11 15 1 500 37
SUM OPPLAND 1 gjennomført kurs 11 15 1 500 37

Buskerud

Buskerud sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
30.04.19 27.08.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 6 8 800 6
Vis kursinformasjon
20.08.19 25.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 8 15 1 500 20
Ringerike Soppforening
Vis kursinformasjon
06.03.19 30.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 9 8 800 6
SUM BUSKERUD 3 gjennomførte kurs 23 31 3 100 32

Telemark

Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.08.19 10.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 17 11 1 100 28
Vis kursinformasjon
12.10.19 13.10.19 1727 Kjuker 3 15 1 500 20
SUM TELEMARK 2 gjennomførte kurs 20 26 2 600 48

Aust-Agder

Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
21.09.19 21.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 17 8 800 10
SUM AUST-AGDER 1 gjennomført kurs 17 8 800 10

Vest-Agder

Blomkålsoppen
Vis kursinformasjon
20.06.19 21.07.19 8861 Plantefarging med arbeidsbok 6 25 2 500 60
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs 6 25 2 500 60

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
05.02.19 19.03.19 297 Fordypningskurs i soppslekter og soppgrupper 8 8 800 10
Vis kursinformasjon
09.04.19 30.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 9 8 400 2
Vis kursinformasjon
20.09.19 22.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 13 12 1 200 5
Jærsoppen
Vis kursinformasjon
29.08.19 07.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 21 9 900 8
Vis kursinformasjon
10.09.19 21.09.19 101 Soppkurs for viderekomne 17 16 1 600 10
Vis kursinformasjon
05.10.19 05.10.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 12 8 800 5
Vis kursinformasjon
23.11.19 24.11.19 1797 Soppmikroskopering 9 14 1 400
SUM ROGALAND 7 gjennomførte kurs 89 75 7 100 40

Hordaland

Bergen sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
29.08.19 22.09.19 9590 Soppsakkyndige 12 40 4 000
Vis kursinformasjon
03.09.19 08.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20 14 1 400
SUM HORDALAND 2 gjennomførte kurs 32 54 5 400 0

Sogn og Fjordane

Nyttevekstforeninga Ålesund
Vis kursinformasjon
27.08.19 24.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 9 15 1 500 20
Sunnfjord sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
20.09.19 22.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 9 8 800 10
SUM SOGN OG FJORDANE 2 gjennomførte kurs 18 23 2 300 30

Møre og Romsdal

Nyttevekstforeninga Ålesund
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 305 Mat av ville vekster 36 25 2 500 100
Vis kursinformasjon
17.08.19 21.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
27.08.19 19.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 7 15 1 500 8
Vis kursinformasjon
05.09.19 26.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 18 15 1 500 8
Vis kursinformasjon
07.09.19 25.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 13 15 1 500 8
Vis kursinformasjon
14.09.19 14.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 6 8 800 4
Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.04.19 24.08.19 9583 Sopp - grunnkurs 5 16 1 600 25
Vis kursinformasjon
29.04.19 13.05.19 336 Nyttevekstkurs på tur 5 8 800 4
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 305 Mat av ville vekster 5 15 1 500 70
Vis kursinformasjon
26.08.19 02.09.19 1280 Soppkurs på tur 3 8 800 10
Vis kursinformasjon
20.09.19 30.09.19 1280 Soppkurs på tur 7 8 800 15
Vis kursinformasjon
04.10.19 06.10.19 8823 Farging med sopp og fargesopper 8 24 2 400 75
SUM MØRE OG ROMSDAL 12 gjennomførte kurs 118 172 17 200 327

Sør-Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
02.03.19 03.03.19 1797 Soppmikroskopering 18 15 1 500 10
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 305 Mat av ville vekster 13 15 1 500 6
Vis kursinformasjon
31.05.19 08.09.19 9590 Soppsakkyndige 16 38 3 800 8
Vis kursinformasjon
31.05.19 08.09.19 9590 Soppsakkyndige 16 38 3 800 8
Vis kursinformasjon
17.06.19 11.09.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 6 20 2 000 5
Vis kursinformasjon
31.08.19 01.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20 15 1 500 6
Vis kursinformasjon
27.09.19 29.09.19 7119 Pilfletting 10 15 1 500 2
SUM SØR-TRØNDELAG 7 gjennomførte kurs 99 156 15 600 45

Nord-Trøndelag

Steinsoppen - Steinkjer og omegn SNF
Vis kursinformasjon
06.09.19 08.09.19 9591 Soppsakkyndige/etterutdanningskurs 10 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
07.09.19 07.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 6 8 800
SUM NORD-TRØNDELAG 2 gjennomførte kurs 16 28 2 800 30

Nordland

Salten Naturlag
Vis kursinformasjon
20.08.19 01.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 6 16 1 600 9
SUM NORDLAND 1 gjennomført kurs 6 16 1 600 9

Troms

Tromsø Soppforening
Vis kursinformasjon
05.04.19 30.09.19 9590 Soppsakkyndige 13 40 4 000 300
Vis kursinformasjon
11.06.19 01.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 5 8 800 10
Vis kursinformasjon
17.08.19 18.08.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8 8 800 20
SUM TROMS 3 gjennomførte kurs 26 56 5 600 330

Finnmark

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
12.07.19 14.07.19 1559 Kartlegging av planter 12 30 3 000 238
Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
15.05.19 23.06.19 305 Mat av ville vekster 8 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
15.05.19 23.06.19 305 Mat av ville vekster 6 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
13.06.19 23.06.19 305 Mat av ville vekster 7 18 1 800 18
Vis kursinformasjon
19.10.19 20.10.19 340 Plantefarging uten kjemikalier 6 16 1 600 16
SUM FINNMARK 5 gjennomførte kurs 39 94 9 400 302
SUM HELE LANDET 72 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
896 1 174
+(20)
117 000 2 536

Last ned tabelldata: CSV