Kursstatistikk 2019 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Fredrikstad soppforening
Vis kursinformasjon
28.01.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Halden Soppforening
Vis kursinformasjon
02.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
17.09.19 8823 Farging med sopp og fargesopper 27
Moss sopp og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 305 Mat av ville vekster 9 10 1 000 35
Vis kursinformasjon
17.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
SUM ØSTFOLD 1 gjennomført kurs
+(4) planlagte kurs
9 10
+(75)
1 000 35

Akershus

Follo Sopp og Nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
19.01.19 20.01.19 1797 Soppmikroskopering 8 15 1 500 3
Vis kursinformasjon
12.08.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Vis kursinformasjon
23.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
06.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Vis kursinformasjon
30.08.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
15.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Romerike sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
20.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
12.09.19 344 Fagseminar om sopp og nyttevekster 50
SUM AKERSHUS 1 gjennomført kurs
+(7) planlagte kurs
8 15
+(166)
1 500 3

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
29.01.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
12.05.19 16.06.19 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 10 28 2 800
Vis kursinformasjon
12.08.19 305 Mat av ville vekster 15
Vis kursinformasjon
21.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
23.08.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
24.08.19 9592 Sopp - påbygningskurs 21
Vis kursinformasjon
03.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
SUM OSLO 1 gjennomført kurs
+(6) planlagte kurs
10 28
+(136)
2 800 0

Hedmark

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.01.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
15.03.19 16.03.19 304 Hvordan lage pølser med sopp og urter? 10 9 900 15
Vis kursinformasjon
28.05.19 01.06.19 305 Mat av ville vekster 5 14 1 400 8
Vis kursinformasjon
02.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Hexeringen Soppforening
Vis kursinformasjon
04.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
SUM HEDMARK 2 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
15 23
+(60)
2 300 23

Oppland

Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 1797 Soppmikroskopering 11 15 1 500 37
SUM OPPLAND 1 gjennomført kurs 11 15 1 500 37

Buskerud

Buskerud sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
30.04.19 27.08.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 6 8 800 6
Vis kursinformasjon
20.08.19 25.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 8 15 1 500 20
Ringerike Soppforening
Vis kursinformasjon
06.03.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM BUSKERUD 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
14 23
+(8)
2 300 26

Telemark

Midt-Telemark sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
12.10.19 1727 Kjuker 18
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(38)
0 0

Vest-Agder

Blomkålsoppen
Vis kursinformasjon
20.06.19 21.07.19 8861 Plantefarging med arbeidsbok 6 25 2 500 60
Vis kursinformasjon
19.09.19 8823 Farging med sopp og fargesopper 27
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
6 25
+(27)
2 500 60

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
05.02.19 19.03.19 297 Fordypningskurs i soppslekter og soppgrupper 8 8 800 10
Vis kursinformasjon
02.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Vis kursinformasjon
20.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Jærsoppen
Vis kursinformasjon
28.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
10.09.19 101 Soppkurs for viderekomne 20
Vis kursinformasjon
05.10.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs
+(5) planlagte kurs
8 8
+(76)
800 10

Hordaland

Bergen sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
11.04.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM HORDALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(8)
0 0

Sogn og Fjordane

Nyttevekstforeninga, Ålesund
Vis kursinformasjon
27.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Sunnfjord sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
30.08.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM SOGN OG FJORDANE 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(28)
0 0

Møre og Romsdal

Nyttevekstforeninga, Ålesund
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 305 Mat av ville vekster 36 25 2 500 100
Vis kursinformasjon
17.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
27.04.19 24.08.19 9583 Sopp - grunnkurs 5 16 25
Vis kursinformasjon
29.04.19 13.05.19 336 Nyttevekstkurs på tur 5 8 800 4
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 305 Mat av ville vekster 5 15 1 500 70
Vis kursinformasjon
26.08.19 02.09.19 1280 Soppkurs på tur 3 8 10
Vis kursinformasjon
15.09.19 1280 Soppkurs på tur 8
Vis kursinformasjon
04.10.19 8823 Farging med sopp og fargesopper 27
SUM MØRE OG ROMSDAL 5 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
54 72
+(55)
4 800 209

Sør-Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
02.03.19 03.03.19 1797 Soppmikroskopering 18 15 1 500 10
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 305 Mat av ville vekster 13 15 1 500 6
Vis kursinformasjon
31.05.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
31.05.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
19.08.19 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
30.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
Vis kursinformasjon
27.09.19 7119 Pilfletting 12
SUM SØR-TRØNDELAG 2 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
31 30
+(132)
3 000 16

Nord-Trøndelag

Steinsoppen - Steinkjer og omegn SNF
Vis kursinformasjon
06.09.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Vis kursinformasjon
06.09.19 9591 Soppsakkyndige/etterutdanningskurs 20
SUM NORD-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(28)
0 0

Nordland

Salten Naturlag
Vis kursinformasjon
20.08.19 01.09.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 6 16 9
SUM NORDLAND 1 gjennomført kurs 6 16 0 9

Troms

Tromsø Soppforening
Vis kursinformasjon
26.03.19 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
04.06.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
Vis kursinformasjon
17.08.19 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(56)
0 0

Finnmark

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
12.07.19 14.07.19 1559 Kartlegging av planter 12 30 238
Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
15.05.19 23.06.19 305 Mat av ville vekster 6 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
15.05.19 23.06.19 305 Mat av ville vekster 8 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
13.06.19 23.06.19 305 Mat av ville vekster 7 18 1 800 18
Vis kursinformasjon
24.08.19 346 Lær deg matsoppene. Grunnkurs i soppkunnskap. 20
SUM FINNMARK 4 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
33 78
+(20)
4 800 286
SUM HELE LANDET 22 gjennomførte kurs
+(46) planlagte kurs
205 343
+(913)
27 300 714

Last ned tabelldata: CSV