Kursstatistikk 2019 for NSF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

1. Isegran Sjø Speidergruppe
Vis kursinformasjon
29.03.19 09.06.19 323 Vedlikehold og restaurering av båt 4 100 10 000 100
Vis kursinformasjon
01.08.19 29.09.19 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 4 60 6 000 80
Vis kursinformasjon
02.08.19 24.09.19 237 Nattseilas i kystnære farvann 5 12 1 200 20
SUM ØSTFOLD 3 gjennomførte kurs 13 172 17 200 200

Akershus

Follo krets av NSF
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 191 Trinn 1: Jeg er beredt 13 20 2 000 130
Vis kursinformasjon
01.11.19 03.11.19 190 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet 13 20 2 000 130
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs 26 40 4 000 260

Oslo

Norges speiderforbund
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 1398 Turlederkurs i kano 13 38 3 800 420
SUM OSLO 1 gjennomført kurs 13 38 3 800 420

Oppland

Frelsesarméens speidere
Vis kursinformasjon
20.09.19 22.09.19 190 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet 16 17 1 700 150
SUM OPPLAND 1 gjennomført kurs 16 17 1 700 150

Buskerud

5. Drammen Sjø
Vis kursinformasjon
15.03.19 24.03.19 1167 Båtførerprøven 9 23 2 300 5
Frelsesarméens speidere
Vis kursinformasjon
29.03.19 31.03.19 1416 Trinn 1: Jeg er beredt 18 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
29.03.19 31.03.19 3431 Peffkurs II 10 15 1 500 120
Nedre Buskerud krets av NSF
Vis kursinformasjon
25.10.19 27.10.19 3437 Patruljeførerkurs 8 24 2 400 217
Norges Speiderforbund
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 2884 Fjellederkurset 8 35 3 500 15
Vis kursinformasjon
22.02.19 24.11.19 3404 Ledertrenerkurs 20 52 5 200 450
SUM BUSKERUD 6 gjennomførte kurs 73 165 16 500 857

Vest-Agder

1. Søgne Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
01.12.18 06.05.19 214 Høstkonservering av seilbåt 3 21 2 100 26
Vis kursinformasjon
05.12.18 06.05.19 1167 Båtførerprøven 16 29 2 900 85
Vis kursinformasjon
23.06.19 03.07.19 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 3 70 7 000 90
Vis kursinformasjon
23.06.19 13.11.19 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 3 60 6 000 95
Vis kursinformasjon
05.07.19 04.11.19 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 3 35 3 500 46
Kilden, Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF
Vis kursinformasjon
20.09.19 22.09.19 191 Trinn 1: Jeg er beredt 25 24 2 400 100
Norges Speiderforbund Rederi Havbraatt
Vis kursinformasjon
13.06.19 14.07.19 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 7 60 3 000 95
Vis kursinformasjon
26.06.19 05.07.19 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 4 58 2 900 65
Norges Speiderforbund Sørlandet krets
Vis kursinformasjon
10.01.19 24.01.19 1167 Båtførerprøven 19 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
07.02.19 27.02.19 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 9 12 1 200 12
SUM VEST-AGDER 10 gjennomførte kurs 92 381 32 200 626

Rogaland

2. Sandnes Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
03.01.19 31.01.19 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 8 15 750 24
Vis kursinformasjon
15.02.19 18.02.19 1167 Båtførerprøven 5 23 1 150 23
Vis kursinformasjon
06.03.19 16.10.19 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 4 35 3 500 35
Vis kursinformasjon
13.04.19 21.09.19 238 Annenstyrmann-selvstendig fører av båt under 8 m 4 70 7 000 70
Vis kursinformasjon
14.06.19 17.06.19 1167 Båtførerprøven 6 23 2 300 46
Vis kursinformasjon
21.06.19 24.06.19 1167 Båtførerprøven 5 23 2 300 23
Vis kursinformasjon
23.06.19 14.10.19 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 8 60 6 000 60
Vis kursinformasjon
03.08.19 15.10.19 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 4 60 6 000 60
SUM ROGALAND 8 gjennomførte kurs 44 309 29 000 341

Hordaland

Hordaland krins av NSF
Vis kursinformasjon
08.03.19 10.03.19 3431 Peffkurs II 17 20 1 000 250
Vis kursinformasjon
06.09.19 08.09.19 3437 Patruljeførerkurs 16 24 2 400 256
Vis kursinformasjon
07.12.19 10.12.19 191 Trinn 1: Jeg er beredt 5 20 2 000 60
Ryvarden krets av NSF
Vis kursinformasjon
22.03.19 24.03.19 3437 Patruljeførerkurs 3 24 2 400 50
Vis kursinformasjon
22.03.19 24.03.19 1417 Trinn 2: Treningsprogrammet 6 13 1 300 50
SUM HORDALAND 5 gjennomførte kurs 47 101 9 100 666

Sogn og Fjordane

Nettverk for friluftsliv
Vis kursinformasjon
07.07.19 14.07.19 2027 Brekurset 7 90 9 000 80
SUM SOGN OG FJORDANE 1 gjennomført kurs 7 90 9 000 80

Møre og Romsdal

Romsdal/Nordmøre krets av NSF
Vis kursinformasjon
05.04.19 191 Trinn 1: Jeg er beredt 20
Sunnmøre krets av NSF
Vis kursinformasjon
08.11.19 10.11.19 3437 Patruljeførerkurs 5 24 2 400 180
SUM MØRE OG ROMSDAL 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
5 24
+(20)
2 400 180

Sør-Trøndelag

GibGob Roverlag
Vis kursinformasjon
22.01.19 03.02.19 293 Strikking for nybegynnere 4 27 2 700 22
Sør-Trøndelag krets av NSF
Vis kursinformasjon
14.03.18 16.03.18 190 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet 18 16 1 600 48
Trøndelag krets av NSF
Vis kursinformasjon
22.03.19 24.03.19 1673 Trinn 3: Praktisk speiderledelse 18 27 1 350 300
SUM SØR-TRØNDELAG 3 gjennomførte kurs 40 70 5 650 370

Troms

Medkila Speidergruppe
Vis kursinformasjon
15.03.19 17.03.19 191 Trinn 1: Jeg er beredt 12 18 1 800 60
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 12 18 1 800 60
SUM HELE LANDET 42 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
388 1 425
+(20)
132 350 4 210

Last ned tabelldata: CSV