Kursstatistikk 2019 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(108)
0 0

Akershus

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM AKERSHUS 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(108)
0 0

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
14.11.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(40)
0 0

Oppland

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
07.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
07.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
07.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(56)
0 0

Buskerud

Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
17.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 36
Vis kursinformasjon
17.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
17.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
25.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
25.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
25.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
SUM BUSKERUD 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(166)
0 0

Telemark

Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 1070 Lavinekurs 20
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(20)
0 0

Rogaland

Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
03.02.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
03.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(120)
0 0

Hordaland

Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
11.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 36
Vis kursinformasjon
11.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
11.01.19 6228 Lavinehundfører 28
SUM HORDALAND 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(110)
0 0

Sør-Trøndelag

Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
27.11.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
07.02.19 1373 Lavinekurs C/B 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 1373 Lavinekurs C/B 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 1373 Lavinekurs C/B 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
07.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
SUM SØR-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
0 0
+(300)
0 0

Nordland

Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 6225 NRH - rekrutt - lavine 32
Vis kursinformasjon
18.01.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
22.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
22.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
01.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
01.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
14.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
14.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
05.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
05.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
0 0
+(212)
0 0

Troms

Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
07.01.19 1070 Lavinekurs 20
Vis kursinformasjon
07.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
01.02.19 6228 Lavinehundfører 28
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(74)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(48) planlagte kurs
0 0
+(1 314)
0 0

Last ned tabelldata: CSV