Kursstatistikk 2019 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(108)
0 0

Akershus

Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 26 22 64
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM AKERSHUS 1 gjennomført kurs
+(4) planlagte kurs
26 22
+(108)
0 64

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.02.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 42
Vis kursinformasjon
09.02.19 1595 Katastrofesøk redningshund 19
Vis kursinformasjon
16.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
24.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
24.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
21.11.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 208
Vis kursinformasjon
19.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
14.02.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
14.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM OSLO 1 gjennomført kurs
+(8) planlagte kurs
4 40
+(223)
4 000 208

Oppland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
09.03.19 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 48
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
07.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
07.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(11) planlagte kurs
0 0
+(552)
0 0

Buskerud

Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
01.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
Vis kursinformasjon
01.03.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 24
Vis kursinformasjon
01.03.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 13
Vis kursinformasjon
01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
17.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 36
Vis kursinformasjon
17.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
17.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
23.03.19 251 Lavine helg 20
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
13.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
Vis kursinformasjon
20.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
Vis kursinformasjon
27.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
Vis kursinformasjon
03.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
Vis kursinformasjon
10.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
SUM BUSKERUD 3 gjennomførte kurs
+(16) planlagte kurs
17 78
+(424)
7 800 45

Vestfold

Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
16.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
01.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM VESTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(96)
0 0

Telemark

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
24.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
24.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
26.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 1070 Lavinekurs 20
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(62)
0 0

Aust-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1070 Lavinekurs 8 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 1373 Lavinekurs C/B 52
Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
01.03.19 02.03.19 251 Lavine helg 5 19 16
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 251 Lavine helg 5 19 16
SUM AUST-AGDER 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
18 58
+(52)
2 000 52

Vest-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
29.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
SUM VEST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(22)
0 0

Rogaland

Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.19 30.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 8
Vis kursinformasjon
03.02.19 06.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 8
Vis kursinformasjon
03.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
31.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
02.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
10 80
+(160)
4 000 16

Hordaland

Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
28.10.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 22 2 200 2
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 251 Lavine helg 6 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6169 NRH - Lavine C-B 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6228 Lavinehundfører 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
22.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
22.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
22.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
SUM HORDALAND 6 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
31 119
+(198)
11 900 102

Sogn og Fjordane

Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
14.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
SUM SOGN OG FJORDANE 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(78)
0 0

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Nordmøre lag
Vis kursinformasjon
29.03.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
10.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(38)
0 0

Sør-Trøndelag

Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
21.12.18 03.02.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 31 35
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 4 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
17.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM SØR-TRØNDELAG 7 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
24 265
+(40)
23 400 269

Nordland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
07.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 35
Vis kursinformasjon
07.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 35
Vis kursinformasjon
07.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 36
Vis kursinformasjon
07.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 36
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Norske Redningshunder Bodø lag
Vis kursinformasjon
08.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
15.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 36
Vis kursinformasjon
15.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
22.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
22.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
18.01.19 6225 NRH - rekrutt - lavine 32
Vis kursinformasjon
22.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
22.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
01.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
01.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
14.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
14.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
05.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
05.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(30) planlagte kurs
0 0
+(996)
0 0

Troms

Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 20
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 20
Vis kursinformasjon
24.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
28.01.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
13.01.19 19.02.19 1070 Lavinekurs 4 20 2 000 4
Vis kursinformasjon
05.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 5
Vis kursinformasjon
05.02.19 17.02.19 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800 5
Vis kursinformasjon
27.02.19 1188 Vintersøk redningshund 14
Norske Redningshunder Troms distrikt
Vis kursinformasjon
10.02.19 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 39
Vis kursinformasjon
12.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
SUM TROMS 5 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
22 114
+(104)
4 800 54

Finnmark

Norske Redningshunder Alta lag
Vis kursinformasjon
03.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
28.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
02.02.19 251 Lavine helg 20
Norske Redningshunder Finnmark distrikt
Vis kursinformasjon
28.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
28.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
28.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
28.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
04.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
04.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
04.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
04.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
SUM FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(11) planlagte kurs
0 0
+(268)
0 0
SUM HELE LANDET 28 gjennomførte kurs
+(111) planlagte kurs
152 776
+(3 529)
57 900 810

Last ned tabelldata: CSV