Kursstatistikk 2019 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(162)
0 0

Akershus

Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 26 22 2 200 64
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
03.02.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.03.19 23.03.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 7
Vis kursinformasjon
01.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
31 49
+(162)
2 200 71

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.02.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 42
Vis kursinformasjon
09.02.19 19.02.19 1595 Katastrofesøk redningshund 14 12 24
Vis kursinformasjon
16.03.19 17.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 19 12 1 200 36
Vis kursinformasjon
24.03.19 24.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 7 8 800 14
Vis kursinformasjon
24.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
07.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
07.06.19 105 Katastrofe B-kurs 24
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
21.11.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 208
Vis kursinformasjon
10.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
19.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
14.02.19 10.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 80
Vis kursinformasjon
14.03.19 07.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 80
Vis kursinformasjon
02.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM OSLO 6 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
53 152
+(214)
14 000 442

Hedmark

Norske Redningshunder Hedmark lag
Vis kursinformasjon
31.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
20.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
20.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
21.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
21.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
09.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 24
Vis kursinformasjon
09.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 24
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 18
Vis kursinformasjon
24.05.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 18
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
23.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
23.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(11) planlagte kurs
0 0
+(260)
0 0

Oppland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
09.03.19 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 48
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
10.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Norske Redningshunder Gjøvik, Toten og Hadeland
Vis kursinformasjon
12.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
08.02.19 09.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 10 14 42
Vis kursinformasjon
15.02.19 16.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 12 14 42
SUM OPPLAND 2 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
22 28
+(550)
0 84

Buskerud

Norske Redningshunder Buskerud distrikt
Vis kursinformasjon
05.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
05.05.19 244 Veien til godkjent ettersøkningsekvipasje kl. A 46
Vis kursinformasjon
15.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
15.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 39
Vis kursinformasjon
29.05.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 42
Vis kursinformasjon
29.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 175 B-kurs treningslag 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
29.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
01.03.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 24
Vis kursinformasjon
01.03.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 13
Vis kursinformasjon
01.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
Vis kursinformasjon
01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Kongsberg og omegn lag
Vis kursinformasjon
26.04.19 125 GNSS og BaseCamp GPS 20
Vis kursinformasjon
30.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 6
Vis kursinformasjon
18.01.19 17.02.19 6169 NRH - Lavine C-B 5 36 3 600 7
Vis kursinformasjon
14.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
21.03.19 24.03.19 251 Lavine helg 3 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
13.04.19 1587 Førstehjelp for fjellvandrere 9
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
13.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
Vis kursinformasjon
20.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
Vis kursinformasjon
27.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
Vis kursinformasjon
03.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
Vis kursinformasjon
10.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 25
SUM BUSKERUD 7 gjennomførte kurs
+(27) planlagte kurs
33 182
+(840)
18 200 74

Vestfold

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
16.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
01.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 5
Vis kursinformasjon
26.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
26.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
26.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
26.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
26.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
08.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
08.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
18.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 13
SUM VESTFOLD 1 gjennomført kurs
+(11) planlagte kurs
5 40
+(363)
4 000 5

Telemark

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
24.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
24.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
26.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 1070 Lavinekurs 20
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(62)
0 0

Aust-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1070 Lavinekurs 8 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 14.04.19 1373 Lavinekurs C/B 4 52 5 200 65
Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 251 Lavine helg 5 19 1 900 16
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 251 Lavine helg 5 19 1 900 16
SUM AUST-AGDER 4 gjennomførte kurs 22 110 11 000 117

Vest-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
29.03.19 31.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 11 22 2 200 32
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs 11 22 2 200 32

Rogaland

Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.19 30.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 8
Vis kursinformasjon
03.02.19 06.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 8
Vis kursinformasjon
03.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
31.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
03.05.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
Vis kursinformasjon
10.05.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 42
Vis kursinformasjon
02.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs
+(11) planlagte kurs
10 80
+(359)
8 000 16

Hordaland

Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
28.10.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 22 2 200 2
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 251 Lavine helg 6 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6169 NRH - Lavine C-B 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6228 Lavinehundfører 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100 65
SUM HORDALAND 9 gjennomførte kurs 48 302 30 200 297

Sogn og Fjordane

Norske Redningshunder Indre Sogn lag
Vis kursinformasjon
25.03.19 26.03.19 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 6 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
27.03.19 28.03.19 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 5 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
05.04.19 28.04.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 8 19 1 900 30
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
07.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.19 21.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
SUM SOGN OG FJORDANE 5 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
29 111
+(26)
11 100 90

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt
Vis kursinformasjon
24.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
24.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
24.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
24.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Nordmøre lag
Vis kursinformasjon
30.03.19 31.03.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900 30
Vis kursinformasjon
10.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
SUM MØRE OG ROMSDAL 1 gjennomført kurs
+(5) planlagte kurs
7 19
+(95)
1 900 30

Sør-Trøndelag

Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
21.12.18 03.02.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 31 3 100 35
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 4 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
17.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
23.03.19 1595 Katastrofesøk redningshund 19
Vis kursinformasjon
13.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Trøndelag distrikt
Vis kursinformasjon
24.05.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 24
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
25.05.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 24
SUM SØR-TRØNDELAG 7 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
24 265
+(147)
26 500 269

Nord-Trøndelag

Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
10.05.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
SUM NORD-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(22)
0 0

Nordland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
07.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 36
Vis kursinformasjon
07.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 36
Vis kursinformasjon
07.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 35
Vis kursinformasjon
07.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 35
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Vis kursinformasjon
17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 66
Norske Redningshunder Bodø lag
Vis kursinformasjon
08.03.19 06.04.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 22 2 200 40
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
15.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 36
Vis kursinformasjon
15.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
22.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
22.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
28.04.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 18
Vis kursinformasjon
10.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 18
Vis kursinformasjon
10.05.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
Vis kursinformasjon
10.05.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
Vis kursinformasjon
10.05.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 18
Vis kursinformasjon
10.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
10.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
10.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 18
Vis kursinformasjon
10.05.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
Vis kursinformasjon
10.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Norske Redningshunder Lofoten lag
Vis kursinformasjon
15.01.19 01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
15.01.19 01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 36 3 600
Vis kursinformasjon
05.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
05.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 6225 NRH - rekrutt - lavine 32
Vis kursinformasjon
18.01.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
22.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
22.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
01.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
01.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
14.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
14.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
05.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
05.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
02.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
07.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
07.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
21.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
21.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
07.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
07.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
18.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
16.07.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Søndre Nordland distrikt
Vis kursinformasjon
29.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 41
Vis kursinformasjon
29.05.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 41
Vis kursinformasjon
29.05.19 175 B-kurs treningslag 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
30.05.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 41
SUM NORDLAND 3 gjennomførte kurs
+(58) planlagte kurs
15 98
+(1 834)
9 800 80

Troms

Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
24.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
28.01.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
13.01.19 19.02.19 1070 Lavinekurs 4 20 2 000 4
Vis kursinformasjon
05.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 5
Vis kursinformasjon
05.02.19 17.02.19 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800 5
Vis kursinformasjon
27.02.19 1188 Vintersøk redningshund 14
Vis kursinformasjon
03.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Norske Redningshunder Troms distrikt
Vis kursinformasjon
10.02.19 23.03.19 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 5 39 39
Vis kursinformasjon
12.02.19 09.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
14.04.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
16.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
16.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM TROMS 7 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
31 169
+(149)
13 000 109

Finnmark

Norske Redningshunder Alta lag
Vis kursinformasjon
03.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
28.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
02.02.19 251 Lavine helg 20
Norske Redningshunder Finnmark distrikt
Vis kursinformasjon
28.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
28.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
28.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
04.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
04.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
04.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
SUM FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
0 0
+(216)
0 0

Svalbard

Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
04.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
25.04.19 6228 Lavinehundfører 28
SUM SVALBARD 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(54)
0 0
SUM HELE LANDET 57 gjennomførte kurs
+(180) planlagte kurs
341 1 627
+(5 515)
152 100 1 716

Last ned tabelldata: CSV