Kursstatistikk 2019 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
02.06.19 23.06.19 6156 Redningshund - sommer 7 27 2 700
Vis kursinformasjon
23.06.19 30.06.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.08.19 27.08.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.08.19 28.08.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
SUM ØSTFOLD 4 gjennomførte kurs 21 108 10 800 0

Akershus

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.06.19 08.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 21 2 100 35
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 11 24 2 400 72
Vis kursinformasjon
26.10.19 27.10.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 12 12 1 200 18
Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 26 22 2 200 64
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
03.03.19 23.03.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 7
Vis kursinformasjon
02.06.19 23.06.19 6156 Redningshund - sommer 7 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.06.19 30.06.19 6156 Redningshund - sommer 8 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.06.19 30.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.08.19 29.08.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.08.19 27.08.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.08.19 27.08.19 6156 Redningshund - sommer 7 27 2 700
SUM AKERSHUS 11 gjennomførte kurs 96 268 26 800 196

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.02.19 15.06.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 6 31 3 100 88
Vis kursinformasjon
09.02.19 19.02.19 1595 Katastrofesøk redningshund 14 12 1 200 24
Vis kursinformasjon
16.03.19 17.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 19 12 1 200 36
Vis kursinformasjon
24.03.19 24.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 7 8 800 14
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 105 Katastrofe B-kurs 5 15 1 500 30
Vis kursinformasjon
19.10.19 28.11.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 10 16 1 600 48
Vis kursinformasjon
24.10.19 27.10.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 20 2 000 48
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
21.11.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 208
Vis kursinformasjon
23.01.19 30.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
07.04.19 05.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
07.08.19 15.11.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 70
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
14.02.19 10.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 80
Vis kursinformasjon
14.03.19 07.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 80
SUM OSLO 13 gjennomførte kurs 94 354 35 400 776

Hedmark

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 4 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 2 48 4 800 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 348 Operativ ledelse 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 124
Norske Redningshunder Hedmark lag
Vis kursinformasjon
31.03.19 29.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 71
Vis kursinformasjon
15.06.19 30.11.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 37 3 700 257
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 24 2 400 30
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 24 2 400 30
Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19 19 1 900 76
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
08.06.19 09.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 18 14 1 400 14
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 4 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800 25
Norske Redningshunder Trondheim lag
Vis kursinformasjon
19.09.19 22.09.19 1551 Rundering- viderekomne, helg 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
19.09.19 22.09.19 1791 Sporkurs NRH 4 16 1 600
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
SUM HEDMARK 28 gjennomførte kurs 173 1 333 133 300 2 400

Oppland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Norske Redningshunder Gjøvik, Toten og Hadeland
Vis kursinformasjon
14.04.19 16.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 7 40 4 000 60
Vis kursinformasjon
15.08.19 21.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
08.02.19 09.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 10 14 1 400 42
Vis kursinformasjon
15.02.19 16.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 12 14 1 400 42
SUM OPPLAND 10 gjennomførte kurs 73 504 50 400 1 060

Buskerud

Norske Redningshunder Buskerud distrikt
Vis kursinformasjon
05.05.19 09.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 70
Vis kursinformasjon
05.05.19 09.06.19 244 Veien til godkjent ettersøkningsekvipasje kl. A 6 41 4 100 70
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 6 39 3 900 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 36 3 600 40
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 175 B-kurs treningslag 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 6 36 3 600 50
Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 15 22 2 200 22
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 10 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
01.05.19 09.11.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
07.05.19 20.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
25.05.19 25.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 10 13 1 300 13
Vis kursinformasjon
22.10.19 14.12.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 6
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
18.01.19 17.02.19 6169 NRH - Lavine C-B 5 36 3 600 7
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 1 300 5
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 1 300 5
Vis kursinformasjon
21.03.19 24.03.19 251 Lavine helg 3 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
13.04.19 13.04.19 1587 Førstehjelp for fjellvandrere 7 8 800 30
Vis kursinformasjon
21.06.19 23.06.19 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 3 16 1 600 3
Vis kursinformasjon
21.06.19 23.06.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 3 16 1 600 5
Vis kursinformasjon
21.06.19 23.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 3 15 1 500 3
Vis kursinformasjon
16.10.19 20.10.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 110
Vis kursinformasjon
16.10.19 20.10.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 6 36 3 600 110
Vis kursinformasjon
17.10.19 20.10.19 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 110
Vis kursinformasjon
17.10.19 20.10.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 110
Vis kursinformasjon
17.10.19 20.10.19 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 5 27 2 700 110
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
Vis kursinformasjon
28.10.19 23.11.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 50
Vis kursinformasjon
28.10.19 25.11.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 33 3 300 50
Vis kursinformasjon
28.10.19 30.11.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 50
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
13.03.19 14.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 15
Vis kursinformasjon
20.03.19 21.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 15
Vis kursinformasjon
27.03.19 28.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 3
Vis kursinformasjon
03.04.19 04.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 2
Vis kursinformasjon
10.04.19 11.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 2
SUM BUSKERUD 43 gjennomførte kurs 221 1 233 120 700 1 621

Vestfold

Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
16.02.19 15.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 3 9 900 3
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 5
Vis kursinformasjon
10.03.19 21.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 3
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 17 1 700 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 18 1 800 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 18 1 800 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 16 1 600 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 16 1 600 4
Vis kursinformasjon
18.05.19 19.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 5 13 1 300 2
Vis kursinformasjon
09.06.19 21.07.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 38 3 800 4
Vis kursinformasjon
09.06.19 21.07.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
18.08.19 06.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
18.08.19 09.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 4
Vis kursinformasjon
27.10.19 08.12.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 4
Vis kursinformasjon
03.11.19 08.12.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 4
Vis kursinformasjon
03.11.19 08.12.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 4
SUM VESTFOLD 16 gjennomførte kurs 74 457 45 700 61

Telemark

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 1070 Lavinekurs 20
SUM TELEMARK 4 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
20 56
+(20)
5 600 112

Aust-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1070 Lavinekurs 8 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 14.04.19 1373 Lavinekurs C/B 4 52 5 200 65
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
08.11.19 17.11.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 6 36 3 600 85
Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 251 Lavine helg 5 19 1 900 16
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 251 Lavine helg 5 19 1 900 16
SUM AUST-AGDER 9 gjennomførte kurs 48 254 25 400 382

Vest-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
29.03.19 31.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 11 22 2 200 32
Vis kursinformasjon
29.11.19 01.12.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 11 22 2 200 30
Vis kursinformasjon
06.12.19 14.12.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 5 24 2 400 28
SUM VEST-AGDER 3 gjennomførte kurs 27 68 6 800 90

Rogaland

Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.19 30.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 8
Vis kursinformasjon
03.02.19 06.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 8
Vis kursinformasjon
03.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
31.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
03.05.19 05.05.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 11 23 2 300 60
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 6 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
29.05.19 30.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 5 13 1 300 24
Vis kursinformasjon
02.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 21 2 100 10
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 21 2 100 10
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 21 2 100 10
Vis kursinformasjon
05.10.19 06.10.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300 8
SUM ROGALAND 9 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
49 212
+(295)
21 200 168

Hordaland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 1 48 4 800 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 135
Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
28.10.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 22 2 200 2
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 251 Lavine helg 6 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6169 NRH - Lavine C-B 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6228 Lavinehundfører 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
13.09.19 15.09.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 13 22 2 200 22
Vis kursinformasjon
05.10.19 06.10.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 8 13 1 300 26
Vis kursinformasjon
09.10.19 13.10.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 36 3 600 40
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 347 Høyfjellstrening på barmark 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 347 Høyfjellstrening på barmark 6 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 347 Høyfjellstrening på barmark 6 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 347 Høyfjellstrening på barmark 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
01.11.19 03.11.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 7 19 1 900 25
Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
09.08.19 11.08.19 347 Høyfjellstrening på barmark 6 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
09.08.19 11.08.19 347 Høyfjellstrening på barmark 4 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
09.08.19 11.08.19 347 Høyfjellstrening på barmark 5 19 1 900 19
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
02.11.19 03.11.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 6 13 1 300
SUM HORDALAND 29 gjennomførte kurs 168 1 083 108 300 1 627

Sogn og Fjordane

Norske Redningshunder Indre Sogn lag
Vis kursinformasjon
25.03.19 26.03.19 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 6 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
27.03.19 28.03.19 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 5 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
05.04.19 28.04.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 8 19 1 900 30
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
Vis kursinformasjon
23.08.19 25.08.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 5 27 2 700 60
Vis kursinformasjon
23.08.19 25.08.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 60
Vis kursinformasjon
23.08.19 25.08.19 176 Rekrutt Ettersøk 4 27 2 700 60
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.19 21.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 7 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 7 27 2 700 10
SUM SOGN OG FJORDANE 14 gjennomførte kurs 79 353 35 300 320

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
04.10.19 06.10.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 15 21 2 100 21
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Norske Redningshunder Nordmøre lag
Vis kursinformasjon
30.03.19 31.03.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900 30
Vis kursinformasjon
11.05.19 12.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 13 19 1 900 50
Vis kursinformasjon
29.08.19 30.08.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 18 900 20
Vis kursinformasjon
31.08.19 01.09.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 18 900 20
SUM MØRE OG ROMSDAL 14 gjennomførte kurs 84 266 24 800 339

Sør-Trøndelag

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 2 48 4 800 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 119
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
21.12.18 03.02.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 31 3 100 35
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 4 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
04.03.19 12.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 34 3 400 38
Vis kursinformasjon
28.04.19 28.04.19 1595 Katastrofesøk redningshund 5 8 800 12
Vis kursinformasjon
13.05.19 16.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 41 4 100 41
Vis kursinformasjon
21.07.19 06.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 43
Vis kursinformasjon
17.10.19 26.11.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 31 3 100 35
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 7 24 2 400 3
SUM SØR-TRØNDELAG 28 gjennomførte kurs 143 1 485 148 500 2 226

Nord-Trøndelag

Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk 5 18 1 800 4
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 3 12 1 200 2
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 4
Vis kursinformasjon
02.08.19 20.08.19 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 5 31 3 100 2
Vis kursinformasjon
10.10.19 12.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 2
Vis kursinformasjon
10.10.19 13.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 18 1 800 2
Vis kursinformasjon
10.10.19 13.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 18 1 800 20
Vis kursinformasjon
10.10.19 13.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 18 1 800 2
Vis kursinformasjon
10.10.19 13.10.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 3 34 3 400 2
Norske Redningshunder Trøndelag
Vis kursinformasjon
31.08.19 01.09.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 14 18 1 800 5
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 22 2 200 4
SUM NORD-TRØNDELAG 11 gjennomførte kurs 57 235 23 500 49

Nordland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 8 36 3 600 94
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 7 36 3 600 94
Vis kursinformasjon
11.02.19 14.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 8 35 3 500 94
Vis kursinformasjon
11.02.19 14.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 7 35 3 500 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Norske Redningshunder Bodø lag
Vis kursinformasjon
08.03.19 06.04.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 22 2 200 40
Vis kursinformasjon
28.06.19 29.06.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 3 13 1 300 25
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 6 22 1 100 30
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 6 17 850 23
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 5 18 900 24
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 950 25
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 5 18 900 18
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 5 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 6 17 1 700 21
Norske Redningshunder Lofoten lag
Vis kursinformasjon
15.01.19 01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
15.01.19 01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 36 3 600
Vis kursinformasjon
14.04.19 23.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
14.04.19 01.08.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 39 3 900 39
Vis kursinformasjon
26.05.19 18.08.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
20.08.19 10.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 39 3 900 39
Vis kursinformasjon
29.09.19 10.12.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 39 3 900 39
Vis kursinformasjon
15.10.19 10.12.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 39 3 900 39
Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
03.02.19 10.03.19 6225 NRH - rekrutt - lavine 3 32 1 600 50
Vis kursinformasjon
09.02.19 16.02.19 6228 Lavinehundfører 3 28 1 400 50
Vis kursinformasjon
16.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
23.02.19 10.03.19 6228 Lavinehundfører 3 28 1 400 50
Vis kursinformasjon
26.03.19 06.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 800 25
Vis kursinformasjon
26.03.19 06.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 800 25
Vis kursinformasjon
09.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
09.04.19 27.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 3 16 800 25
Vis kursinformasjon
25.04.19 03.05.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 3 16 800 25
Vis kursinformasjon
30.04.19 09.05.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 800 25
Vis kursinformasjon
09.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 1 350 50
Vis kursinformasjon
09.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 1 350 50
Vis kursinformasjon
13.08.19 20.08.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 50
Vis kursinformasjon
13.08.19 20.08.19 6156 Redningshund - sommer 4 26 2 600 50
Vis kursinformasjon
21.08.19 20.10.19 6113 Valpekurs 5 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
22.08.19 30.08.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 50
Vis kursinformasjon
22.08.19 31.08.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 50
Vis kursinformasjon
03.09.19 24.09.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 50
Vis kursinformasjon
01.10.19 20.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
01.10.19 20.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 60
Vis kursinformasjon
15.11.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
15.11.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
03.12.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
03.12.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
07.12.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Norske Redningshunder Søndre Nordland distrikt
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 4 41 4 100
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 175 B-kurs treningslag 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 39 3 900
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 7 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 5 41 4 100
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 6 41 4 100
Norske Redningshunder Vesterålen lag
Vis kursinformasjon
04.10.19 06.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 11 19 1 900 10
Vis kursinformasjon
14.11.19 01.12.19 1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk 7 20 2 000 22
SUM NORDLAND 54 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
267 1 779
+(146)
162 100 2 259

Troms

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
04.08.19 06.08.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 22 2 200 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 06.08.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 9 22 2 200 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 4 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 8 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
07.08.19 09.08.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 8 24 2 400 101
Vis kursinformasjon
07.08.19 09.08.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 9 24 2 400 101
Vis kursinformasjon
10.08.19 11.08.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 8 13 1 300 101
Vis kursinformasjon
10.08.19 11.08.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 9 13 1 300 101
Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
28.01.19 18.03.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 950
Vis kursinformasjon
31.01.19 14.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 5 16 800
Vis kursinformasjon
01.11.19 03.11.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
01.11.19 03.11.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 19
Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
13.01.19 19.02.19 1070 Lavinekurs 4 20 2 000 4
Vis kursinformasjon
05.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 5
Vis kursinformasjon
05.02.19 17.02.19 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800 5
Vis kursinformasjon
05.03.19 31.03.19 1188 Vintersøk redningshund 4 14 1 400 4
Vis kursinformasjon
04.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
18.06.19 23.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 4 26 2 600 5
Vis kursinformasjon
21.06.19 23.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 4
Norske Redningshunder Troms distrikt
Vis kursinformasjon
10.02.19 23.03.19 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 5 39 3 900 39
Vis kursinformasjon
12.02.19 09.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
14.04.19 08.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
17.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 4 25 2 500 25
Vis kursinformasjon
17.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 3 25 2 500 25
Vis kursinformasjon
27.10.19 26.11.19 1595 Katastrofesøk redningshund 7 19 1 900 19
SUM TROMS 34 gjennomførte kurs 192 1 168 115 050 1 763

Finnmark

Norske Redningshunder Alta lag
Vis kursinformasjon
03.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
28.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
02.02.19 251 Lavine helg 20
Norske Redningshunder Finnmark distrikt
Vis kursinformasjon
28.02.19 03.03.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 24 2 400 6
Vis kursinformasjon
28.02.19 03.03.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 24 2 400 6
Vis kursinformasjon
28.02.19 03.03.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 24 2 400 6
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 22 2 200 4
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 22 2 200 4
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 22 2 200 4
Norske Redningshunder Øst-Finnmark lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 13 19 1 900 8
Vis kursinformasjon
05.09.19 08.09.19 6156 Redningshund - sommer 6 24 2 400 3
Vis kursinformasjon
05.09.19 08.09.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 33 3 300 3
Vis kursinformasjon
05.09.19 09.09.19 6156 Redningshund - sommer 5 24 2 400 3
Vis kursinformasjon
01.11.19 03.11.19 6147 Lek med hund 9 16 1 600 5
SUM FINNMARK 13 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
81 292
+(60)
29 200 52

Svalbard

Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 6
Vis kursinformasjon
23.04.19 27.04.19 6228 Lavinehundfører 5 28 2 800 6
SUM SVALBARD 2 gjennomførte kurs 9 54 5 400 12
SUM HELE LANDET 349 gjennomførte kurs
+(20) planlagte kurs
1 976 11 562
+(521)
1 134 250 15 513

Last ned tabelldata: CSV