Kursstatistikk 2019 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.08.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
04.08.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(108)
0 0

Akershus

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.06.19 08.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 21 2 100 35
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 11 24 2 400 72
Vis kursinformasjon
02.11.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 26 22 2 200 64
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
03.03.19 23.03.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 7
Vis kursinformasjon
03.03.19 23.03.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
01.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.08.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
04.08.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
04.08.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM AKERSHUS 5 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
53 121
+(176)
12 100 183

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.02.19 15.06.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 6 31 3 100 88
Vis kursinformasjon
09.02.19 19.02.19 1595 Katastrofesøk redningshund 14 12 1 200 24
Vis kursinformasjon
16.03.19 17.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 19 12 1 200 36
Vis kursinformasjon
24.03.19 24.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 7 8 800 14
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 105 Katastrofe B-kurs 5 15 1 500 30
Vis kursinformasjon
07.09.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 42
Vis kursinformasjon
24.10.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
21.11.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 208
Vis kursinformasjon
10.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
23.01.19 30.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
14.02.19 10.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 80
Vis kursinformasjon
14.03.19 07.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 80
Vis kursinformasjon
02.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM OSLO 9 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
67 238
+(193)
23 800 560

Hedmark

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 2 48 4 800 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 348 Operativ ledelse 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 4 71 7 100 124
Vis kursinformasjon
28.07.19 04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 124
Norske Redningshunder Hedmark lag
Vis kursinformasjon
31.03.19 29.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 71
Vis kursinformasjon
02.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 24 2 400 30
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 24 2 400 30
Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
18.10.19 21.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19 19 76
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
08.06.19 09.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 18 14 1 400 14
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 4 18 1 800 25
Norske Redningshunder Trondheim lag
Vis kursinformasjon
19.09.19 1791 Sporkurs NRH 16
Vis kursinformasjon
19.09.19 1551 Rundering- viderekomne, helg 18
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
SUM HEDMARK 25 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
161 1 262
+(74)
124 300 2 143

Oppland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Norske Redningshunder Gjøvik, Toten og Hadeland
Vis kursinformasjon
14.04.19 16.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 7 40 4 000 60
Vis kursinformasjon
03.09.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
08.02.19 09.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 10 14 1 400 42
Vis kursinformasjon
15.02.19 16.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 12 14 1 400 42
SUM OPPLAND 9 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
70 464
+(40)
46 400 1 020

Buskerud

Norske Redningshunder Buskerud distrikt
Vis kursinformasjon
05.05.19 09.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 70
Vis kursinformasjon
05.05.19 09.06.19 244 Veien til godkjent ettersøkningsekvipasje kl. A 6 41 4 100 70
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 6 39 3 900 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 175 B-kurs treningslag 6 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 36 3 600 40
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 6 36 3 600 50
Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 15 22 2 200 22
Vis kursinformasjon
01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 10 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
25.05.19 25.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 10 13 1 300 13
Vis kursinformasjon
01.08.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Kongsberg og omegn lag
Vis kursinformasjon
26.04.19 125 GNSS og BaseCamp GPS 20
Vis kursinformasjon
30.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 6
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
18.01.19 17.02.19 6169 NRH - Lavine C-B 5 36 3 600 7
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 1 300 5
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 1 300 5
Vis kursinformasjon
21.03.19 24.03.19 251 Lavine helg 3 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
13.04.19 13.04.19 1587 Førstehjelp for fjellvandrere 7 8 800 30
Vis kursinformasjon
21.06.19 23.06.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 3 16 1 600 5
Vis kursinformasjon
21.06.19 23.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 3 15 1 500 3
Vis kursinformasjon
21.06.19 23.06.19 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 3 16 1 600 3
Vis kursinformasjon
16.10.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
16.10.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
17.10.19 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 39
Vis kursinformasjon
17.10.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
17.10.19 6156 Redningshund - sommer 27
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
Vis kursinformasjon
28.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
28.10.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
28.10.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
13.03.19 14.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 15
Vis kursinformasjon
20.03.19 21.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 15
Vis kursinformasjon
27.03.19 28.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 3
Vis kursinformasjon
03.04.19 04.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 2
Vis kursinformasjon
10.04.19 11.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 2
SUM BUSKERUD 32 gjennomførte kurs
+(13) planlagte kurs
169 860
+(428)
83 400 801

Vestfold

Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
16.02.19 15.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 3 9 900 3
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 5
Vis kursinformasjon
10.03.19 21.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 3
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 16 1 600 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 16 1 600 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 17 1 700 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 18 1 800 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 18 1 800 4
Vis kursinformasjon
18.05.19 19.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 5 13 1 300 2
Vis kursinformasjon
09.06.19 21.07.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
09.06.19 21.07.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 38 3 800 4
Vis kursinformasjon
18.08.19 06.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 36 4
Vis kursinformasjon
18.08.19 09.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 4
Vis kursinformasjon
18.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
22.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
22.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM VESTFOLD 13 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
62 337
+(120)
30 100 49

Telemark

Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
20.09.19 6156 Redningshund - sommer 27
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 1070 Lavinekurs 20
SUM TELEMARK 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
20 56
+(47)
5 600 112

Aust-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1070 Lavinekurs 8 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 14.04.19 1373 Lavinekurs C/B 4 52 5 200 65
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
19.09.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 251 Lavine helg 5 19 1 900 16
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 251 Lavine helg 5 19 1 900 16
SUM AUST-AGDER 8 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
42 218
+(36)
21 800 297

Vest-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
29.03.19 31.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 11 22 2 200 32
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs 11 22 2 200 32

Rogaland

Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.19 30.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 8
Vis kursinformasjon
03.02.19 06.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 8
Vis kursinformasjon
03.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
31.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.05.19 05.05.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 11 23 2 300 60
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 6 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
29.05.19 30.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 5 13 1 300 24
Vis kursinformasjon
02.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 21 2 100 10
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 21 2 100 10
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 21 2 100 10
Vis kursinformasjon
05.10.19 06.10.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300 8
Vis kursinformasjon
16.11.19 1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk 24
SUM ROGALAND 9 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
49 212
+(319)
21 200 168

Hordaland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
11.08.19 18.08.19 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 1 48 4 800 135
Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
28.10.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 22 2 200 2
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 251 Lavine helg 6 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6169 NRH - Lavine C-B 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6228 Lavinehundfører 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
13.09.19 15.09.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 13 22 2 200 22
Vis kursinformasjon
05.10.19 06.10.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 8 13 1 300 26
Vis kursinformasjon
09.10.19 13.10.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 36 3 600 40
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 347 Høyfjellstrening på barmark 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 347 Høyfjellstrening på barmark 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 347 Høyfjellstrening på barmark 6 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 347 Høyfjellstrening på barmark 6 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
01.11.19 03.11.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 7 19 25
Vis kursinformasjon
06.12.19 1188 Vintersøk redningshund 14
Vis kursinformasjon
06.12.19 1188 Vintersøk redningshund 14
Vis kursinformasjon
06.12.19 1188 Vintersøk redningshund 14
Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
09.08.19 11.08.19 347 Høyfjellstrening på barmark 6 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
09.08.19 11.08.19 347 Høyfjellstrening på barmark 4 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
09.08.19 11.08.19 347 Høyfjellstrening på barmark 5 19 1 900 19
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
02.11.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 42
SUM HORDALAND 28 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
162 1 070
+(84)
105 100 1 627

Sogn og Fjordane

Norske Redningshunder Indre Sogn lag
Vis kursinformasjon
25.03.19 26.03.19 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 6 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
27.03.19 28.03.19 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 5 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
05.04.19 28.04.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 8 19 1 900 30
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
Vis kursinformasjon
23.08.19 25.08.19 176 Rekrutt Ettersøk 4 27 2 700 60
Vis kursinformasjon
23.08.19 25.08.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 5 27 2 700 60
Vis kursinformasjon
23.08.19 25.08.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 60
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.19 21.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 7 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 10
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 7 27 2 700 10
SUM SOGN OG FJORDANE 14 gjennomførte kurs 79 353 35 300 320

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
04.10.19 06.10.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 15 21 2 100 21
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 22
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 22
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 22
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 19 22
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 22
Norske Redningshunder Nordmøre lag
Vis kursinformasjon
30.03.19 31.03.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900 30
Vis kursinformasjon
11.05.19 12.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 13 19 1 900 50
Vis kursinformasjon
28.08.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
31.08.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
SUM MØRE OG ROMSDAL 12 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
73 230
+(38)
13 500 299

Sør-Trøndelag

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 119
Vis kursinformasjon
23.06.19 29.06.19 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 2 48 4 800 119
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
21.12.18 03.02.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 31 3 100 35
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 4 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
04.03.19 12.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 34 3 400 38
Vis kursinformasjon
28.04.19 28.04.19 1595 Katastrofesøk redningshund 5 8 800 12
Vis kursinformasjon
13.05.19 16.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 41 4 100 41
Vis kursinformasjon
21.07.19 06.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 43
Vis kursinformasjon
15.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 7 24 2 400 3
SUM SØR-TRØNDELAG 27 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
140 1 454
+(40)
145 400 2 191

Nord-Trøndelag

Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk 5 18 1 800 4
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 3 12 1 200 2
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 4
Vis kursinformasjon
02.08.19 20.08.19 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 5 31 3 100 2
Vis kursinformasjon
10.10.19 12.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 2
Vis kursinformasjon
10.10.19 13.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 18 2
Vis kursinformasjon
10.10.19 13.10.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 3 34 2
Vis kursinformasjon
10.10.19 13.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 18 2
Vis kursinformasjon
10.10.19 13.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 18 20
Norske Redningshunder Trøndelag
Vis kursinformasjon
31.08.19 01.09.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 14 18 1 800 5
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 22 2 200 4
SUM NORD-TRØNDELAG 11 gjennomførte kurs 57 235 12 800 49

Nordland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 8 36 3 600 94
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 7 36 3 600 94
Vis kursinformasjon
11.02.19 14.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 8 35 3 500 94
Vis kursinformasjon
11.02.19 14.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 7 35 3 500 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 94
Norske Redningshunder Bodø lag
Vis kursinformasjon
08.03.19 06.04.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 22 2 200 40
Vis kursinformasjon
28.06.19 29.06.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 3 13 1 300 25
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
15.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 36
Vis kursinformasjon
15.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
22.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
22.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 6 17 850 23
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 5 18 900 24
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 950 25
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 5 18 900 18
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 6 22 1 100 30
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 5 16 20
Vis kursinformasjon
11.10.19 13.10.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 6 17 21
Norske Redningshunder Lofoten lag
Vis kursinformasjon
15.01.19 01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
15.01.19 01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 36 3 600
Vis kursinformasjon
14.04.19 23.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
14.04.19 01.08.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 39 3 900 39
Vis kursinformasjon
26.05.19 18.08.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
25.08.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
25.08.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
03.02.19 10.03.19 6225 NRH - rekrutt - lavine 3 32 50
Vis kursinformasjon
09.02.19 16.02.19 6228 Lavinehundfører 3 28 50
Vis kursinformasjon
16.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
23.02.19 10.03.19 6228 Lavinehundfører 3 28 50
Vis kursinformasjon
26.03.19 06.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 25
Vis kursinformasjon
26.03.19 06.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 25
Vis kursinformasjon
09.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
09.04.19 27.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 3 16 25
Vis kursinformasjon
25.04.19 03.05.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 3 16 25
Vis kursinformasjon
30.04.19 09.05.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 25
Vis kursinformasjon
09.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 50
Vis kursinformasjon
09.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 50
Vis kursinformasjon
13.08.19 20.08.19 6156 Redningshund - sommer 4 26 50
Vis kursinformasjon
13.08.19 20.08.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 50
Vis kursinformasjon
21.08.19 20.10.19 6113 Valpekurs 5 16 50
Vis kursinformasjon
22.08.19 30.08.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 50
Vis kursinformasjon
22.08.19 31.08.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 50
Vis kursinformasjon
03.09.19 24.09.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 50
Vis kursinformasjon
01.10.19 20.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 50
Vis kursinformasjon
01.10.19 20.10.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 60
Vis kursinformasjon
15.11.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
15.11.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
03.12.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
03.12.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
07.12.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Norske Redningshunder Søndre Nordland distrikt
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 175 B-kurs treningslag 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 39 3 900
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 7 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 5 41 4 100
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 6 41 4 100
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 4 41 4 100
Norske Redningshunder Vesterålen lag
Vis kursinformasjon
04.10.19 06.10.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 11 19 1 900 10
Vis kursinformasjon
15.11.19 1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk 18
SUM NORDLAND 50 gjennomførte kurs
+(18) planlagte kurs
251 1 642
+(402)
111 000 2 120

Troms

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
04.08.19 06.08.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 22 2 200 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 06.08.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 9 22 2 200 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 4 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
04.08.19 11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 8 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
07.08.19 09.08.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 8 24 2 400 101
Vis kursinformasjon
07.08.19 09.08.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 9 24 2 400 101
Vis kursinformasjon
10.08.19 11.08.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 9 13 1 300 101
Vis kursinformasjon
10.08.19 11.08.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 8 13 1 300 101
Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
28.01.19 18.03.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19
Vis kursinformasjon
31.01.19 14.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 5 16
Vis kursinformasjon
01.11.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
01.11.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
01.11.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
13.01.19 19.02.19 1070 Lavinekurs 4 20 2 000 4
Vis kursinformasjon
05.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 5
Vis kursinformasjon
05.02.19 17.02.19 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800 5
Vis kursinformasjon
05.03.19 31.03.19 1188 Vintersøk redningshund 4 14 1 400 4
Vis kursinformasjon
04.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
18.06.19 23.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 4 26 2 600 5
Vis kursinformasjon
21.06.19 23.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 4
Vis kursinformasjon
13.09.19 1791 Sporkurs NRH 16
Norske Redningshunder Troms distrikt
Vis kursinformasjon
10.02.19 23.03.19 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 5 39 3 900 39
Vis kursinformasjon
12.02.19 09.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
14.04.19 08.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
17.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 4 25 2 500 25
Vis kursinformasjon
17.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 3 25 2 500 25
Vis kursinformasjon
01.09.19 1595 Katastrofesøk redningshund 19
SUM TROMS 31 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
172 1 111
+(92)
107 600 1 706

Finnmark

Norske Redningshunder Alta lag
Vis kursinformasjon
03.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
28.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
02.02.19 251 Lavine helg 20
Norske Redningshunder Finnmark distrikt
Vis kursinformasjon
28.02.19 03.03.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 24 2 400 6
Vis kursinformasjon
28.02.19 03.03.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 24 2 400 6
Vis kursinformasjon
28.02.19 03.03.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 24 2 400 6
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 22 2 200 4
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 22 2 200 4
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 22 2 200 4
Norske Redningshunder Øst-Finnmark lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 13 19 1 900 8
Vis kursinformasjon
05.09.19 08.09.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 33 3 300 3
Vis kursinformasjon
05.09.19 08.09.19 6156 Redningshund - sommer 6 24 2 400 3
Vis kursinformasjon
05.09.19 09.09.19 6156 Redningshund - sommer 5 24 2 400 3
Vis kursinformasjon
01.11.19 6147 Lek med hund 16
SUM FINNMARK 12 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
72 276
+(76)
27 600 47

Svalbard

Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 6
Vis kursinformasjon
23.04.19 27.04.19 6228 Lavinehundfører 5 28 2 800 6
SUM SVALBARD 2 gjennomførte kurs 9 54 5 400 12
SUM HELE LANDET 302 gjennomførte kurs
+(82) planlagte kurs
1 719 10 215
+(2 273)
934 600 13 736

Last ned tabelldata: CSV