Kursstatistikk 2019 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(54)
0 0

Akershus

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.06.19 08.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 21 2 100 35
Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 26 22 2 200 64
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
03.03.19 23.03.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
03.03.19 23.03.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 7
Vis kursinformasjon
01.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM AKERSHUS 4 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
42 97
+(81)
9 700 111

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.02.19 15.06.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 6 31 3 100 88
Vis kursinformasjon
09.02.19 19.02.19 1595 Katastrofesøk redningshund 14 12 1 200 24
Vis kursinformasjon
16.03.19 17.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 19 12 1 200 36
Vis kursinformasjon
24.03.19 24.03.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 7 8 800 14
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 105 Katastrofe B-kurs 5 15 1 500 30
Vis kursinformasjon
07.09.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 42
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
21.11.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 208
Vis kursinformasjon
10.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
23.01.19 30.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
14.02.19 10.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 80
Vis kursinformasjon
14.03.19 07.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 80
Vis kursinformasjon
02.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM OSLO 9 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
67 238
+(122)
23 800 560

Hedmark

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
28.07.19 6232 Norske Redningshunder. Instrukt. Del 1, Pedagogikk 23
Vis kursinformasjon
28.07.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6233 Norske Redningshunder. Instrkt. Del 2, Brukshund 25
Vis kursinformasjon
28.07.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6234 Norske Redningshunder. Instrkt. Del 3, Instruktør 21
Vis kursinformasjon
28.07.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
28.07.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Norske Redningshunder Hedmark lag
Vis kursinformasjon
31.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
02.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
20.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
20.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
21.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
21.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 24 2 400 30
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 24 2 400 30
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
08.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 4 18 1 800 25
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
Vis kursinformasjon
23.05.19 26.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 21 2 100 4
SUM HEDMARK 7 gjennomførte kurs
+(22) planlagte kurs
31 147
+(1 071)
14 700 122

Oppland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 146
Norske Redningshunder Gjøvik, Toten og Hadeland
Vis kursinformasjon
12.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
08.02.19 09.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 10 14 1 400 42
Vis kursinformasjon
15.02.19 16.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 12 14 1 400 42
SUM OPPLAND 8 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
63 424
+(40)
42 400 960

Buskerud

Norske Redningshunder Buskerud distrikt
Vis kursinformasjon
05.05.19 09.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 70
Vis kursinformasjon
05.05.19 09.06.19 244 Veien til godkjent ettersøkningsekvipasje kl. A 6 41 4 100 70
Vis kursinformasjon
15.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
15.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 42
Vis kursinformasjon
29.05.19 175 B-kurs treningslag 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
29.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
29.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 39
Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 15 22 2 200 22
Vis kursinformasjon
01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 10 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
25.05.19 25.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 10 13 1 300 13
Norske Redningshunder Kongsberg og omegn lag
Vis kursinformasjon
26.04.19 125 GNSS og BaseCamp GPS 20
Vis kursinformasjon
30.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 6
Vis kursinformasjon
18.01.19 17.02.19 6169 NRH - Lavine C-B 5 36 3 600 7
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 1 300 5
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 1 300 5
Vis kursinformasjon
21.03.19 24.03.19 251 Lavine helg 3 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
13.04.19 13.04.19 1587 Førstehjelp for fjellvandrere 7 8 800 30
Vis kursinformasjon
21.06.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
Vis kursinformasjon
21.06.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
21.06.19 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 16
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 15
Vis kursinformasjon
13.03.19 14.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 15
Vis kursinformasjon
20.03.19 21.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 15
Vis kursinformasjon
27.03.19 28.03.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 3
Vis kursinformasjon
03.04.19 04.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 2
Vis kursinformasjon
10.04.19 11.04.19 315 Lavine-ekvipasje i helikopter 2 20 2 000 2
SUM BUSKERUD 20 gjennomførte kurs
+(16) planlagte kurs
109 482
+(516)
45 600 350

Vestfold

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
07.09.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
16.02.19 15.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 3 9 900 3
Vis kursinformasjon
10.03.19 17.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 5
Vis kursinformasjon
10.03.19 21.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 3
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 17 1 700 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 18 1 800 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 18 1 800 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 16 1 600 4
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 16 1 600 4
Vis kursinformasjon
08.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
08.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
18.05.19 19.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 5 13 1 300 2
SUM VESTFOLD 9 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
45 187
+(94)
18 700 33

Telemark

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 28
Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 1070 Lavinekurs 20
Norske Redningshunder Telemark
Vis kursinformasjon
04.09.19 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
06.09.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
06.09.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
06.09.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
06.09.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
06.09.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
SUM TELEMARK 4 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
20 56
+(151)
5 600 112

Aust-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1070 Lavinekurs 8 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 14.04.19 1373 Lavinekurs C/B 4 52 5 200 65
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 45
Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 251 Lavine helg 5 19 1 900 16
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 251 Lavine helg 5 19 1 900 16
SUM AUST-AGDER 8 gjennomførte kurs 42 218 21 800 297

Vest-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
29.03.19 31.03.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 11 22 2 200 32
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs 11 22 2 200 32

Rogaland

Norske Redningshunder Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.19 30.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 8
Vis kursinformasjon
03.02.19 06.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 8
Vis kursinformasjon
03.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
31.03.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.05.19 05.05.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 11 23 2 300 60
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 313 Videreutvikling og kompetanseheving i NRH 6 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
29.05.19 30.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 5 13 1 300 24
Vis kursinformasjon
02.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 21 2 100 10
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 21 2 100 10
Vis kursinformasjon
08.06.19 10.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 21 2 100 10
SUM ROGALAND 8 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
45 199
+(295)
19 900 160

Hordaland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
11.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
11.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
28.10.18 16.01.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 22 2 200 2
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 251 Lavine helg 6 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 19 1 900 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6228 Lavinehundfører 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 6169 NRH - Lavine C-B 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100 65
Vis kursinformasjon
22.02.19 28.02.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100 65
SUM HORDALAND 9 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
48 302
+(568)
30 200 297

Sogn og Fjordane

Norske Redningshunder Indre Sogn lag
Vis kursinformasjon
25.03.19 26.03.19 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 6 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
27.03.19 28.03.19 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 5 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
05.04.19 28.04.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 8 19 1 900 30
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.02.19 21.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
30.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
30.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
30.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
30.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
30.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
SUM SOGN OG FJORDANE 6 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
33 137
+(135)
13 700 90

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 22
Norske Redningshunder Nordmøre lag
Vis kursinformasjon
30.03.19 31.03.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900 30
Vis kursinformasjon
11.05.19 12.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 13 19 1 900 50
SUM MØRE OG ROMSDAL 6 gjennomførte kurs 39 114 11 400 168

Sør-Trøndelag

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
23.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
23.06.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
21.12.18 03.02.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 31 3 100 35
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
07.02.19 17.02.19 1373 Lavinekurs C/B 4 52 5 200 52
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
04.03.19 12.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 34 3 400 38
Vis kursinformasjon
28.04.19 28.04.19 1595 Katastrofesøk redningshund 5 8 800 12
Vis kursinformasjon
13.05.19 16.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 41 4 100 41
Vis kursinformasjon
02.07.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 7 24 2 400 3
SUM SØR-TRØNDELAG 11 gjennomførte kurs
+(14) planlagte kurs
43 372
+(963)
37 200 363

Nord-Trøndelag

Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk 5 18 1 800 4
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 3 12 1 200 2
Vis kursinformasjon
30.05.19 02.06.19 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 4
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
10.05.19 12.05.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 22 2 200 4
SUM NORD-TRØNDELAG 4 gjennomførte kurs 20 79 7 900 14

Nordland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 8 36 3 600 94
Vis kursinformasjon
07.02.19 10.02.19 1659 NRH Figurant Lavine del 1 7 36 3 600 94
Vis kursinformasjon
11.02.19 14.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 7 35 3 500 94
Vis kursinformasjon
11.02.19 14.02.19 1660 NRH Figurant Lavine del 2 8 35 3 500 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 94
Vis kursinformasjon
17.03.19 24.03.19 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 94
Norske Redningshunder Bodø lag
Vis kursinformasjon
08.03.19 06.04.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 22 2 200 40
Vis kursinformasjon
28.06.19 29.06.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 3 13 1 300 25
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
15.01.19 6169 NRH - Lavine C-B 36
Vis kursinformasjon
15.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
22.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
22.02.19 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
05.04.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
28.04.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 18
Vis kursinformasjon
10.05.19 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 18
Vis kursinformasjon
10.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
10.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
10.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 18
Vis kursinformasjon
10.05.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
Vis kursinformasjon
10.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
10.05.19 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 18
Vis kursinformasjon
10.05.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
Vis kursinformasjon
10.05.19 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
Norske Redningshunder Lofoten lag
Vis kursinformasjon
15.01.19 01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
15.01.19 01.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 36 3 600
Vis kursinformasjon
05.04.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
14.04.19 23.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
25.05.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 6225 NRH - rekrutt - lavine 32
Vis kursinformasjon
18.01.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
22.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
22.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
01.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
01.02.19 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
14.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
14.02.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
05.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
05.03.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
02.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
07.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
07.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
21.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
21.05.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
07.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
07.06.19 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
18.06.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
16.07.19 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Søndre Nordland distrikt
Vis kursinformasjon
29.05.19 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 175 B-kurs treningslag 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 5 39 3 900
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 7 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 5 41 4 100
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 6 41 4 100
Vis kursinformasjon
29.05.19 02.06.19 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 4 41 4 100
SUM NORDLAND 21 gjennomførte kurs
+(41) planlagte kurs
120 927
+(987)
92 700 1 085

Troms

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
04.08.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 13
Vis kursinformasjon
04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
04.08.19 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 13
Vis kursinformasjon
04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
04.08.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 24
Vis kursinformasjon
04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
04.08.19 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 24
Vis kursinformasjon
04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
04.08.19 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
04.08.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
Vis kursinformasjon
04.08.19 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
04.08.19 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
24.01.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 16
Vis kursinformasjon
28.01.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
13.01.19 19.02.19 1070 Lavinekurs 4 20 2 000 4
Vis kursinformasjon
05.02.19 10.02.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 5
Vis kursinformasjon
05.02.19 17.02.19 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800 5
Vis kursinformasjon
05.03.19 31.03.19 1188 Vintersøk redningshund 4 14 1 400 4
Vis kursinformasjon
04.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
18.06.19 23.06.19 176 Rekrutt Ettersøk 4 26 2 600 5
Vis kursinformasjon
21.06.19 23.06.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 4
Norske Redningshunder Troms distrikt
Vis kursinformasjon
10.02.19 23.03.19 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 5 39 3 900 39
Vis kursinformasjon
12.02.19 09.04.19 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
14.04.19 08.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
17.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 4 25 2 500 25
Vis kursinformasjon
17.05.19 19.05.19 6156 Redningshund - sommer 3 25 2 500 25
SUM TROMS 14 gjennomførte kurs
+(17) planlagte kurs
58 319
+(792)
31 900 191

Finnmark

Norske Redningshunder Alta lag
Vis kursinformasjon
03.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
28.01.19 251 Lavine helg 20
Vis kursinformasjon
02.02.19 251 Lavine helg 20
Norske Redningshunder Finnmark distrikt
Vis kursinformasjon
28.02.19 03.03.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 24 2 400 6
Vis kursinformasjon
28.02.19 03.03.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 24 2 400 6
Vis kursinformasjon
28.02.19 03.03.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 24 2 400 6
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 22 2 200 4
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 22 2 200 4
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 22 2 200 4
Norske Redningshunder Øst-Finnmark lag
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900
SUM FINNMARK 8 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
44 176
+(60)
17 600 30

Svalbard

Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
05.04.19 07.04.19 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 6
Vis kursinformasjon
23.04.19 27.04.19 6228 Lavinehundfører 5 28 2 800 6
SUM SVALBARD 2 gjennomførte kurs 9 54 5 400 12
SUM HELE LANDET 159 gjennomførte kurs
+(154) planlagte kurs
889 4 550
+(5 929)
452 400 4 987

Last ned tabelldata: CSV