Kursstatistikk 2019 for NBS

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og Akershus Bonde-og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
07.01.19 12.03.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 15 1 500
Vis kursinformasjon
15.10.19 353 Jordbruksforhandlingene 2019 - Hva krevde NBS og h 12
SUM OSLO 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
3 15
+(12)
1 500 0

Hedmark

Furnes BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 31.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Løten BS-lag
Vis kursinformasjon
10.01.19 06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
21.02.19 230 Styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag 16
Odal BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 17.04.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 12 1 200
Vallset og Romedal BS-lag
Vis kursinformasjon
06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Vang BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 08.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Vis kursinformasjon
08.11.19 353 Jordbruksforhandlingene 2019 - Hva krevde NBS og h 12
SUM HEDMARK 4 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
18 59
+(44)
5 900 0

Oppland

Biri og Vardal BS-lag
Vis kursinformasjon
14.01.19 06.06.19 4123 Jordbruksforhandlingene 6 16 800
Vis kursinformasjon
19.08.19 293 Strikking for nybegynnere 30
Fåberg BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
Gausdal Bonde og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
14.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Lom BS-lag
Vis kursinformasjon
31.01.19 06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 8 800
Nord-Fron BS
Vis kursinformasjon
08.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 14 1 400
Nord-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
10.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
14.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
15.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Oppland BS-lag, region Valdres
Vis kursinformasjon
30.01.19 06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Sør-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
10.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Torpa og omland BS-lag
Vis kursinformasjon
11.01.19 22.04.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600 16
Toten Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
13.03.19 10.04.19 307 Tre - dreiing og spikking 6 20 2 000
Østre Slidre BS-lag
Vis kursinformasjon
09.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
Øyer og Tretten BS lag
Vis kursinformasjon
29.01.19 05.09.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM OPPLAND 12 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
64 182
+(62)
17 400 16

Buskerud

Buskerud BS-lag
Vis kursinformasjon
16.01.19 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 24
Eiker og omegn BS lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 116 Drift av lokallag i NBS 24
Vis kursinformasjon
24.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 9 900
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1383 Skogbruk - lære motorsag 4 14 1 400
Soknedalen BS-lag
Vis kursinformasjon
05.03.19 17.03.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600 2
Ål Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
16.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 8 16 1 600
SUM BUSKERUD 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
20 55
+(48)
5 500 2

Telemark

Vest-Telemark Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
09.01.19 30.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 8 16 1 600
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs 8 16 1 600 0

Vest-Agder

Audnedal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
29.03.19 05.05.19 150 Jegerprøven 26 24 2 400
Lindesnes- og Mandal BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
SUM VEST-AGDER 2 gjennomførte kurs 30 40 4 000 0

Rogaland

Sandnes BS-lag
Vis kursinformasjon
31.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Sandnes og Jæren BS lag
Vis kursinformasjon
15.03.19 27.03.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 15 1 500
Tysvær og Bokn BS lag
Vis kursinformasjon
30.01.19 08.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 800
Vis kursinformasjon
30.01.19 08.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 800
SUM ROGALAND 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
15 47
+(16)
3 100 0

Hordaland

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
15.01.19 13.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 9 900
SUM HORDALAND 1 gjennomført kurs 3 9 900 0

Sogn og Fjordane

Gaular BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.19 03.03.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 9 900
Gloppen BS-lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
23.10.19 283 Kurs i bunadsaum 30
Hyllestad BS-lag
Vis kursinformasjon
02.01.19 23.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
03.01.19 09.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
06.01.19 27.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
27.01.19 09.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Stryn BS-lag
Vis kursinformasjon
26.01.19 01.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 14 1 400
SUM SOGN OG FJORDANE 7 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
30 103
+(30)
10 300 16

Møre og Romsdal

Aure BS-lag
Vis kursinformasjon
21.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 12 1 200
Averøy Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
17.01.19 28.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Fræna BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
08.10.19 353 Jordbruksforhandlingene 2019 - Hva krevde NBS og h 12
Gjemnes og Tingvoll BS lag
Vis kursinformasjon
10.01.19 24.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 8 800
Halsa Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
17.01.19 01.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 12 1 200
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
18.01.19 18.06.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600 5
Rindal og Surnadal BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 24.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 8 800
Vanylven BS-lag
Vis kursinformasjon
23.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM MØRE OG ROMSDAL 8 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
34 96
+(12)
9 600 5

Sør-Trøndelag

Nedre Gauldal BS-lag
Vis kursinformasjon
30.01.19 06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 8 800 7
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs 5 8 800 7

Nord-Trøndelag

Nærøy BS-lag
Vis kursinformasjon
29.01.19 19.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Verdal BS-lag
Vis kursinformasjon
07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Vikna BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
SUM NORD-TRØNDELAG 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
10 24
+(16)
2 400 0

Nordland

Andøy BS-lag
Vis kursinformasjon
16.01.19 28.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 14 1 400
Hamarøy og Tysfjord BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.19 12.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 9 900
Vis kursinformasjon
05.04.19 1523 Slakte og parteringskurs 12
Hattfjelldal BS-lag
Vis kursinformasjon
15.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 8 12 1 200
Lofoten Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
08.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
15.02.19 17.02.19 116 Drift av lokallag i NBS 15 16 1 600 20
Vega BS-lag
Vis kursinformasjon
30.01.19 14.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
SUM NORDLAND 5 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
40 67
+(28)
6 700 20

Troms

Nord-Troms Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
18.02.19 24.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600 16
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 6 16 1 600 16

Finnmark

Finnmark BS-lag
Vis kursinformasjon
22.02.19 23.02.19 1047 Politisk arbeid og org. utvikl. 5 11 1 100
SUM FINNMARK 1 gjennomført kurs 5 11 1 100 0
SUM HELE LANDET 53 gjennomførte kurs
+(15) planlagte kurs
291 748
+(268)
72 400 82

Last ned tabelldata: CSV