Kursstatistikk 2019 for NBS

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og Akershus Bonde-og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
07.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Hedmark

Furnes BS-lag
Vis kursinformasjon
15.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Løten BS-lag
Vis kursinformasjon
10.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Odal BS-lag
Vis kursinformasjon
16.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(48)
0 0

Oppland

Biri og Vardal BS-lag
Vis kursinformasjon
11.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Nord-Fron BS
Vis kursinformasjon
08.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Nord-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
09.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Vis kursinformasjon
09.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Vis kursinformasjon
15.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Torpa og omland BS-lag
Vis kursinformasjon
11.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(96)
0 0

Buskerud

Eiker og omegn BS lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 116 Drift av lokallag i NBS 24
Vis kursinformasjon
24.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM BUSKERUD 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(40)
0 0

Vest-Agder

Lindesnes- og Mandal BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM VEST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Hordaland

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
15.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM HORDALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Møre og Romsdal

Averøy Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
17.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Fræna BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Gjemnes og Tingvoll BS lag
Vis kursinformasjon
10.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Halsa Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
17.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
07.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
0 0
+(80)
0 0

Nordland

Hamarøy og Tysfjord BS-lag
Vis kursinformasjon
15.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Hattfjelldal BS-lag
Vis kursinformasjon
14.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Lofoten Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
08.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(48)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(22) planlagte kurs
0 0
+(360)
0 0

Last ned tabelldata: CSV