Kursstatistikk 2019 for NBS

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og Akershus Bonde-og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
07.01.19 12.03.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 15
SUM OSLO 1 gjennomført kurs 3 15 0 0

Hedmark

Furnes BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 31.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Løten BS-lag
Vis kursinformasjon
10.01.19 06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
21.02.19 230 Styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag 16
Odal BS-lag
Vis kursinformasjon
16.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Vallset og Romedal BS-lag
Vis kursinformasjon
06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Vang BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 08.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM HEDMARK 3 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
15 47
+(48)
4 700 0

Oppland

Biri og Vardal BS-lag
Vis kursinformasjon
11.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Fåberg BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
Gausdal Bonde og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
14.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Lom BS-lag
Vis kursinformasjon
31.01.19 06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 8 800
Nord-Fron BS
Vis kursinformasjon
08.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 14 1 400
Nord-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
10.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
14.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
15.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Oppland BS-lag, region Valdres
Vis kursinformasjon
30.01.19 06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Sør-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
10.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Torpa og omland BS-lag
Vis kursinformasjon
11.01.19 22.04.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 16 16
Toten Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
13.03.19 10.04.19 307 Tre - dreiing og spikking 6 20 2 000
Østre Slidre BS-lag
Vis kursinformasjon
09.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
Øyer og Tretten BS lag
Vis kursinformasjon
29.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM OPPLAND 10 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
53 150
+(64)
13 400 16

Buskerud

Buskerud BS-lag
Vis kursinformasjon
16.01.19 219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS. 24
Eiker og omegn BS lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 116 Drift av lokallag i NBS 24
Vis kursinformasjon
24.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 9 900
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1383 Skogbruk - lære motorsag 4 14 1 400
Soknedalen BS-lag
Vis kursinformasjon
05.03.19 17.03.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600 2
Ål Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
16.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 8 16 1 600
SUM BUSKERUD 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
20 55
+(48)
5 500 2

Telemark

Vest-Telemark Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
09.01.19 30.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 8 16 1 600
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs 8 16 1 600 0

Vest-Agder

Audnedal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
29.03.19 150 Jegerprøven 30
Lindesnes- og Mandal BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
4 16
+(30)
1 600 0

Rogaland

Sandnes BS-lag
Vis kursinformasjon
31.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Sandnes og Jæren BS lag
Vis kursinformasjon
01.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Tysvær og Bokn BS lag
Vis kursinformasjon
30.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Vis kursinformasjon
30.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(64)
0 0

Hordaland

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
15.01.19 13.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 9 900
SUM HORDALAND 1 gjennomført kurs 3 9 900 0

Sogn og Fjordane

Gaular BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.19 03.03.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 9 900
Gloppen BS-lag
Vis kursinformasjon
18.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600 16
Hyllestad BS-lag
Vis kursinformasjon
02.01.19 23.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
03.01.19 09.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
06.01.19 27.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
27.01.19 09.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Stryn BS-lag
Vis kursinformasjon
26.01.19 01.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 14 1 400
SUM SOGN OG FJORDANE 7 gjennomførte kurs 30 103 10 300 16

Møre og Romsdal

Aure BS-lag
Vis kursinformasjon
21.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 12 1 200
Averøy Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
17.01.19 28.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Fræna BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Gjemnes og Tingvoll BS lag
Vis kursinformasjon
10.01.19 24.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 3 8 800
Halsa Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
17.01.19 01.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 12 1 200
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
07.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Rindal og Surnadal BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.19 24.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 8 800
Vanylven BS-lag
Vis kursinformasjon
23.01.19 07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM MØRE OG ROMSDAL 7 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
29 80
+(16)
8 000 0

Sør-Trøndelag

Nedre Gauldal BS-lag
Vis kursinformasjon
30.01.19 06.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 8 800 7
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs 5 8 800 7

Nord-Trøndelag

Nærøy BS-lag
Vis kursinformasjon
29.01.19 19.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Verdal BS-lag
Vis kursinformasjon
07.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Vikna BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
SUM NORD-TRØNDELAG 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
10 24
+(16)
2 400 0

Nordland

Andøy BS-lag
Vis kursinformasjon
16.01.19 28.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 4 14 1 400
Hamarøy og Tysfjord BS-lag
Vis kursinformasjon
05.02.19 12.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 7 9 900
Vis kursinformasjon
05.04.19 1523 Slakte og parteringskurs 12
Hattfjelldal BS-lag
Vis kursinformasjon
15.01.19 05.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 8 12 1 200
Lofoten Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
08.01.19 4123 Jordbruksforhandlingene 16
Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
15.02.19 17.02.19 116 Drift av lokallag i NBS 15 16 1 600 20
Vega BS-lag
Vis kursinformasjon
30.01.19 14.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
SUM NORDLAND 5 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
40 67
+(28)
6 700 20

Troms

Nord-Troms Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
18.02.19 24.02.19 4123 Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600 16
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 6 16 1 600 16

Finnmark

Finnmark BS-lag
Vis kursinformasjon
22.02.19 23.02.19 1047 Politisk arbeid og org. utvikl. 5 11 1 100
SUM FINNMARK 1 gjennomført kurs 5 11 1 100 0
SUM HELE LANDET 45 gjennomførte kurs
+(18) planlagte kurs
231 617
+(314)
58 600 77

Last ned tabelldata: CSV