Kursstatistikk 2019 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
16.01.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
01.04.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
10.04.19 1706 Florasamling 10
Vis kursinformasjon
24.05.19 240 Kurslederkurset 30
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(100)
0 0

Telemark

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
24.05.19 1706 Florasamling 10
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(10)
0 0

Troms

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
14.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
14.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
0 0
+(240)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(12) planlagte kurs
0 0
+(350)
0 0

Last ned tabelldata: CSV