Kursstatistikk 2019 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
19.05.19 19.05.19 169 Plantekunnskap 17 8 800 40
Vis kursinformasjon
05.07.19 1565 Florakartlegging 22
SUM AKERSHUS 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
17 8
+(22)
800 40

Oslo

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
16.01.19 27.03.19 169 Plantekunnskap 8 15 1 500 40
Vis kursinformasjon
07.04.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
09.04.19 18.04.19 169 Plantekunnskap 4 15 4 876 20
Vis kursinformasjon
26.04.19 27.04.19 240 Kurslederkurset 7 9 900 30
Vis kursinformasjon
04.05.19 240 Kurslederkurset 30
Vis kursinformasjon
02.08.19 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 32
SUM OSLO 3 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
19 39
+(92)
7 276 90

Oppland

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
28.06.19 1706 Florasamling 10
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(10)
0 0

Buskerud

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
30.06.19 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
SUM BUSKERUD 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Rogaland

Norsk Botanisk Forening Rogaland
Vis kursinformasjon
18.10.19 1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet 16
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Sogn og Fjordane

Moseklubben
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 7 30 3 000 30
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 6 30 3 000 30
SUM SOGN OG FJORDANE 2 gjennomførte kurs 13 60 6 000 60

Troms

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
14.07.19 18.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 3 45 4 500 180
Vis kursinformasjon
14.07.19 18.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 3 45 4 500 180
Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 3 19 1 900 45
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 4 16 1 600 25
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 3 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 4 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 4 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 3 17 1 700 25
SUM TROMS 8 gjennomførte kurs 27 193 19 300 530

Finnmark

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
07.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
10.07.19 169 Plantekunnskap 30
SUM FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(60)
0 0
SUM HELE LANDET 14 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
76 300
+(212)
33 376 720

Last ned tabelldata: CSV