Kursstatistikk 2019 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
19.05.19 19.05.19 169 Plantekunnskap 17 8 800 40
Vis kursinformasjon
05.07.19 07.07.19 1565 Florakartlegging 9 22 2 200 45
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs 26 30 3 000 85

Oslo

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
16.01.19 27.03.19 169 Plantekunnskap 8 15 1 500 40
Vis kursinformasjon
07.04.19 12.04.19 169 Plantekunnskap 22 42 4 200 15
Vis kursinformasjon
09.04.19 18.04.19 169 Plantekunnskap 4 15 4 876 20
Vis kursinformasjon
26.04.19 27.04.19 240 Kurslederkurset 7 9 900 30
Vis kursinformasjon
04.05.19 05.05.19 240 Kurslederkurset 29 14 700
Vis kursinformasjon
02.08.19 04.08.19 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 13 19 1 900
SUM OSLO 6 gjennomførte kurs 83 114 14 076 105

Buskerud

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
30.06.19 21.11.19 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 12 1 200
SUM BUSKERUD 1 gjennomført kurs 5 12 1 200 0

Telemark

Moseklubben
Vis kursinformasjon
23.11.19 24.11.19 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 10 16 1 600 25
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs 10 16 1 600 25

Rogaland

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
28.06.19 30.06.19 1706 Florasamling 17 16 800 15
Norsk Botanisk Forening Rogaland
Vis kursinformasjon
18.10.19 20.10.19 1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet 9 16 1 600 4
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs 26 32 2 400 19

Sogn og Fjordane

Moseklubben
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 7 30 3 000 30
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 6 30 3 000 30
SUM SOGN OG FJORDANE 2 gjennomførte kurs 13 60 6 000 60

Troms

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
14.07.19 18.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 3 45 4 500 180
Vis kursinformasjon
14.07.19 18.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 3 45 4 500 180
Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 3 19 1 900 45
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 4 16 1 600 25
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 3 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 4 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 4 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
19.07.19 21.07.19 169 Plantekunnskap 3 17 1 700 25
SUM TROMS 8 gjennomførte kurs 27 193 19 300 530

Finnmark

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
07.07.19 10.07.19 169 Plantekunnskap 3 25 2 500 6
Vis kursinformasjon
11.07.19 15.07.19 169 Plantekunnskap 3 25 2 500 6
SUM FINNMARK 2 gjennomførte kurs 6 50 5 000 12
SUM HELE LANDET 24 gjennomførte kurs 196 507 52 576 836

Last ned tabelldata: CSV