Kursstatistikk 2019 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
19.05.19 19.05.19 169 Plantekunnskap 17 8 800 40
Vis kursinformasjon
05.07.19 1565 Florakartlegging 22
SUM AKERSHUS 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
17 8
+(22)
800 40

Oslo

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
16.01.19 27.03.19 169 Plantekunnskap 8 15 1 500 40
Vis kursinformasjon
07.04.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
09.04.19 18.04.19 169 Plantekunnskap 4 15 4 876 20
Vis kursinformasjon
26.04.19 27.04.19 240 Kurslederkurset 7 9 900 30
Vis kursinformasjon
04.05.19 240 Kurslederkurset 30
Vis kursinformasjon
02.08.19 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 32
SUM OSLO 3 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
19 39
+(92)
7 276 90

Oppland

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
28.06.19 1706 Florasamling 10
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(10)
0 0

Buskerud

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
30.06.19 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
SUM BUSKERUD 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Rogaland

Norsk Botanisk Forening Rogaland
Vis kursinformasjon
18.10.19 1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet 16
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Sogn og Fjordane

Moseklubben
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 7 30 3 000 30
Vis kursinformasjon
09.05.19 12.05.19 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 6 30 3 000 30
SUM SOGN OG FJORDANE 2 gjennomførte kurs 13 60 6 000 60

Troms

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
14.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
14.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
0 0
+(270)
0 0

Finnmark

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
07.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
10.07.19 169 Plantekunnskap 30
SUM FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(60)
0 0
SUM HELE LANDET 6 gjennomførte kurs
+(17) planlagte kurs
49 107
+(482)
14 076 190

Last ned tabelldata: CSV