Kursstatistikk 2019 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
19.05.19 169 Plantekunnskap 30
SUM AKERSHUS 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(30)
0 0

Oslo

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
16.01.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
01.04.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
07.04.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
10.04.19 1706 Florasamling 10
Vis kursinformasjon
26.04.19 27.04.19 240 Kurslederkurset 7 9 900 30
Vis kursinformasjon
04.05.19 240 Kurslederkurset 30
SUM OSLO 1 gjennomført kurs
+(5) planlagte kurs
7 9
+(130)
900 30

Telemark

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
24.05.19 1706 Florasamling 10
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(10)
0 0

Sogn og Fjordane

Moseklubben
Vis kursinformasjon
08.05.19 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 30
Vis kursinformasjon
09.05.19 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 30
SUM SOGN OG FJORDANE 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(60)
0 0

Troms

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
14.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
14.07.19 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
19.07.19 169 Plantekunnskap 30
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
0 0
+(240)
0 0
SUM HELE LANDET 1 gjennomført kurs
+(16) planlagte kurs
7 9
+(470)
900 30

Last ned tabelldata: CSV