Kursstatistikk 2019 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Fredrikstad og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.19 12.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
06.04.19 05.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 14 41 4 100
Vis kursinformasjon
10.05.19 03.06.19 9613 Dronningavlskurs 5 12 1 200
Halden og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.19 11.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
12.02.19 12.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
01.04.19 30.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 9 900 4
Vis kursinformasjon
09.05.19 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Vis kursinformasjon
04.07.19 9613 Dronningavlskurs 14
Indre Østfold Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.02.19 14.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 15 1 500 10
Rakkestad Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.03.19 1347 Honningbehandling 15
Skiptvet birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.03.19 27.03.19 1347 Honningbehandling 9 15 1 500
Tune og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.02.19 12.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 13 12 1 200 10
Vis kursinformasjon
04.03.19 11.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 9 900 12
Vis kursinformasjon
19.03.19 03.07.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 32 3 200 15
SUM ØSTFOLD 11 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
107 181
+(64)
18 100 81

Akershus

Asker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.02.19 29.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 18 1 800
Vis kursinformasjon
05.03.19 01.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200 9
Vis kursinformasjon
27.03.19 09.05.19 273 273 KSL i birøkt 7 12 1 200 20
Aurskog-Høland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.02.19 21.05.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 16 1 600
BYBI Oslo
Vis kursinformasjon
20.11.18 19.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200
Bærum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.03.19 23.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 1 200
Vis kursinformasjon
18.03.19 29.08.19 1212 Birøkt - nybegynner 24 35 3 500 12
Eidsvoll Birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.03.19 02.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 14 9 900 27
Vis kursinformasjon
28.04.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.03.19 30.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 3 9 900
Vis kursinformasjon
11.04.19 09.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 7 32 3 200 45
Nedre Romerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.03.19 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
02.04.19 1216 Birøkt grunnkurs 30
Norges Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.11.18 120 Næringsbirøkt 95
Raumnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.19 18.08.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 6 9 900 7
Vis kursinformasjon
27.03.19 21.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 32 3 200 28
Ski Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.02.19 03.09.19 1636 Birøkt- nybegynner 22 27 2 700 8
SUM AKERSHUS 13 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
124 235
+(187)
23 500 156

Oslo

BYBI birøkterlag
Vis kursinformasjon
31.10.18 28.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200
Vis kursinformasjon
13.05.19 04.09.19 9527 Kompetansekurs om bier 3 12 1 200
Vis kursinformasjon
15.11.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
02.12.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
BYBI OSLO
Vis kursinformasjon
19.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
25.04.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Oslo og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.03.19 03.09.19 1212 Birøkt - nybegynner 5 27 2 700 27
SUM OSLO 3 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
16 51
+(65)
5 100 27

Hedmark

Odal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.03.19 11.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 9 900 22
Vis kursinformasjon
23.04.19 12.06.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 12 32 3 200 55
SUM HEDMARK 2 gjennomførte kurs 24 41 4 100 77

Oppland

Biri og Snertingdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.01.19 04.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 13 12 1 200 12
Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.03.19 01.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 10 9 900 9
Norges Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.01.19 1740 Fagmøte 21
Valdres Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.02.19 18.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 11 9 900 14
SUM OPPLAND 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
34 30
+(21)
3 000 35

Buskerud

Eiker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.01.19 25.06.19 1740 Fagmøte 5 21 2 100 14
Vis kursinformasjon
13.02.19 13.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200 4
Vis kursinformasjon
21.02.19 14.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 8 9 900 3
Vis kursinformasjon
14.03.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Vis kursinformasjon
23.04.19 21.05.19 332 Birøkt for skoleelver 3 8 800 8
Vis kursinformasjon
24.04.19 24.05.19 332 Birøkt for skoleelver 4 8 800 8
Vis kursinformasjon
25.04.19 20.05.19 332 Birøkt for skoleelver 3 8 800 8
Vis kursinformasjon
26.04.19 23.05.19 332 Birøkt for skoleelver 9 11 1 100 13
Vis kursinformasjon
29.04.19 22.05.19 332 Birøkt for skoleelver 3 8 800 8
Hallingdal birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Lier, Røyken og Hurum birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.19 11.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 9 15 1 500 12
Vis kursinformasjon
18.02.19 11.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 3 15 1 500 12
Modum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.04.19 265 Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksj 20
Numedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.01.19 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 9
Vis kursinformasjon
24.04.19 27.09.19 1216 Birøkt grunnkurs 3 30 3 000
Ringerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.04.19 12.09.19 1212 Birøkt - nybegynner 13 27 2 700 30
SUM BUSKERUD 12 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
68 172
+(70)
17 200 120

Vestfold

Larvik og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.04.19 08.05.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 10 9 900 9
Vis kursinformasjon
07.05.19 14.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 32 3 200 32
Nordre Vestfold birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.02.19 18.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200 5
Vis kursinformasjon
26.02.19 19.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 5
Sandar birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.03.19 04.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 13 9 900 4
Tønsberg og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.02.19 18.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 4 9 900 8
Vis kursinformasjon
16.05.19 19.09.19 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 14 35 3 500 40
SUM VESTFOLD 7 gjennomførte kurs 61 118 11 800 103

Telemark

Bamble Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.03.19 08.05.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 16 9 900 45
Vis kursinformasjon
15.05.19 16.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 16 31 100
Drangedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.03.19 11.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 6 13 1 300
Midt-Telemark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
24.04.19 1216 Birøkt grunnkurs 53
Notodden Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.19 03.04.19 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 7 9 900
Vis kursinformasjon
21.02.19 26.06.19 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 11 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
19.03.19 29.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
Siljan Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.04.19 28.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 32 20
Skien Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.19 04.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 19 9 900
Vis kursinformasjon
12.03.19 08.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
30.04.19 07.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 10 32 3 200
Vis kursinformasjon
08.05.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Treungen birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.02.19 06.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200 12
Vest - Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
13.05.19 19.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 36 3 600 71
Vest-Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
27.03.19 11.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
10.04.19 30.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 11 12 1 200 18
SUM TELEMARK 14 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
137 250
+(74)
18 700 303

Aust-Agder

Otra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
11.02.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
SUM AUST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(41)
0 0

Vest-Agder

Kristiansand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.02.19 14.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200
Vis kursinformasjon
26.02.19 24.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 17 11 1 100 30
Lindesnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.03.19 28.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 12 1 200
Vis kursinformasjon
10.05.19 03.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 13 32 3 200 64
Lister Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
24.04.19 1347 Honningbehandling 15
Vis kursinformasjon
01.05.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
SUM VEST-AGDER 4 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
53 67
+(56)
6 700 94

Rogaland

Haugaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.03.19 04.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 31 18 1 800
Vis kursinformasjon
11.05.19 15.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 24 33 3 300
Jæren Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.05.18 08.12.18 1501 Birøkt nybegynner-del 2 15 32 3 200 25
Vis kursinformasjon
06.11.18 04.12.18 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 29 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
08.01.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
08.01.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
05.03.19 02.04.19 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 30 15 750 5
Vis kursinformasjon
24.04.19 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Vis kursinformasjon
24.04.19 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Vis kursinformasjon
08.05.19 9613 Dronningavlskurs 14
Vis kursinformasjon
14.10.19 1347 Honningbehandling 15
Vis kursinformasjon
06.11.19 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 15
Ryfylke Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.11.18 13.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 9 18 1 800 19
SUM ROGALAND 6 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
138 131
+(138)
12 350 69

Hordaland

Bergenske Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.03.19 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
26.10.19 1740 Fagmøte 21
Hardanger Birøktarlag
Vis kursinformasjon
20.03.19 1636 Birøkt- nybegynner 27
Vis kursinformasjon
11.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Sotra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.19 09.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 4 21 2 100
Vis kursinformasjon
23.02.19 02.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 23 12 1 200 10
Vis kursinformasjon
18.03.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Vis kursinformasjon
18.03.19 03.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 44 9 9
SUM HORDALAND 3 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
71 42
+(122)
3 300 19

Sogn og Fjordane

Fjordane birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.03.19 15.06.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 14 9 900 21
SUM SOGN OG FJORDANE 1 gjennomført kurs 14 9 900 21

Møre og Romsdal

Averøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
05.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
05.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Møre og Romsdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 16 15 750
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 1740 Fagmøte 17 15 750
Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
23.03.19 25.05.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 7 9 900 10
Vis kursinformasjon
24.03.19 15.06.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 14 9 900 20
Søre Sunnmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
05.03.19 19.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 28 9 900 40
SUM MØRE OG ROMSDAL 5 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
82 57
+(36)
4 200 70

Sør-Trøndelag

Hitra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
31.01.19 28.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 18 9 900 25
Vis kursinformasjon
28.03.19 26.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 17 49 4 900 30
Malvik Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.01.19 09.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 5 9 900 56
Vis kursinformasjon
20.03.19 10.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 14 12 1 200 20
Orkdal og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
28.05.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Trondheim og omland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.19 24.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 12 15 1 500 12
SUM SØR-TRØNDELAG 5 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
66 94
+(41)
9 400 143

Nord-Trøndelag

Nord-Innherred Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.05.12 18.06.19 265 Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksj 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
06.03.19 29.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
21.03.19 11.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 13 9 900
Vis kursinformasjon
25.04.19 29.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 12 32 3 200
Snåsa Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.04.19 16.06.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
11.05.19 17.06.19 1038 Birøkt nybegynner- del 1 5 15 1 500 25
Stjørdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM NORD-TRØNDELAG 6 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
49 96
+(12)
9 600 40

Nordland

Salten Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 16 9 900 42
Vis kursinformasjon
26.04.19 08.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 12 32 30
SUM NORDLAND 2 gjennomførte kurs 28 41 900 72

Troms

Troms Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
24.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
24.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
24.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(48)
0 0

Finnmark

Vest-Finnmark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.04.19 28.05.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 5 9 900 6
Vis kursinformasjon
18.05.19 22.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 32 3 200 29
SUM FINNMARK 2 gjennomførte kurs 11 41 4 100 35
SUM HELE LANDET 99 gjennomførte kurs
+(46) planlagte kurs
1 083 1 656
+(975)
152 950 1 465

Last ned tabelldata: CSV