Kursstatistikk 2019 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Fredrikstad og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.19 12.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
06.04.19 05.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 14 41 4 100
Vis kursinformasjon
10.05.19 03.06.19 9613 Dronningavlskurs 5 12 1 200
Halden og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.19 11.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
12.02.19 12.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
01.04.19 30.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 9 900 4
Vis kursinformasjon
09.05.19 14.10.19 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 8 36 3 600 8
Vis kursinformasjon
04.07.19 06.10.19 9613 Dronningavlskurs 9 14 1 400 14
Indre Østfold Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.02.19 14.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 15 1 500 10
Rakkestad Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.19 11.11.19 1347 Honningbehandling 9 15 1 500
Skiptvet birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.03.19 27.03.19 1347 Honningbehandling 9 15 1 500
Tune og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.02.19 12.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 13 12 1 200 10
Vis kursinformasjon
04.03.19 11.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 9 900 12
Vis kursinformasjon
19.03.19 03.07.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 32 3 200 15
SUM ØSTFOLD 14 gjennomførte kurs 133 246 24 600 103

Akershus

Asker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.02.19 29.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 18 1 800
Vis kursinformasjon
05.03.19 01.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200 9
Vis kursinformasjon
27.03.19 09.05.19 273 KSL i birøkt 7 12 1 200 20
Aurskog-Høland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.02.19 21.05.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 16 1 600
BYBI Oslo
Vis kursinformasjon
20.11.18 19.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200
Vis kursinformasjon
19.02.19 25.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 31 9 900
Bærum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.03.19 23.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 1 200
Vis kursinformasjon
18.03.19 29.08.19 1212 Birøkt - nybegynner 24 35 3 500 12
Eidsvoll Birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.03.19 02.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 14 9 900 27
Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.03.19 30.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 3 9 900
Vis kursinformasjon
11.04.19 09.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 7 32 3 200 45
Nedre Romerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.03.19 26.09.19 1216 Birøkt grunnkurs 14 27 2 700 30
Norges Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.11.19 29.11.19 1740 Fagmøte 11 11 1 100
Raumnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.19 18.08.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 6 9 900 7
Vis kursinformasjon
27.03.19 21.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 32 3 200 28
Ski Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.02.19 03.09.19 1636 Birøkt- nybegynner 22 27 2 700 8
SUM AKERSHUS 16 gjennomførte kurs 180 282 28 200 186

Oslo

BYBI birøkterlag
Vis kursinformasjon
31.10.18 28.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200
Vis kursinformasjon
13.05.19 04.09.19 9527 Kompetansekurs om bier 3 12 1 200
BYBI OSLO
Vis kursinformasjon
28.04.19 23.11.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 31 24 2 400 45
Oslo og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.03.19 03.09.19 1212 Birøkt - nybegynner 5 27 2 700 27
SUM OSLO 4 gjennomførte kurs 47 75 7 500 72

Hedmark

Odal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.03.19 11.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 9 900 22
Vis kursinformasjon
23.04.19 12.06.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 12 32 3 200 55
SUM HEDMARK 2 gjennomførte kurs 24 41 4 100 77

Oppland

Biri og Snertingdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.01.19 04.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 13 12 1 200 12
Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.03.19 01.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 10 9 900 9
Valdres Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.02.19 18.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 11 9 900 14
SUM OPPLAND 3 gjennomførte kurs 34 30 3 000 35

Buskerud

Eiker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.01.19 25.06.19 1740 Fagmøte 5 21 2 100 14
Vis kursinformasjon
13.02.19 13.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200 4
Vis kursinformasjon
21.02.19 14.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 8 9 900 3
Vis kursinformasjon
28.03.19 23.11.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 32 3 200 20
Vis kursinformasjon
23.04.19 21.05.19 332 Birøkt for skoleelver 3 8 800 8
Vis kursinformasjon
24.04.19 24.05.19 332 Birøkt for skoleelver 4 8 800 8
Vis kursinformasjon
25.04.19 20.05.19 332 Birøkt for skoleelver 3 8 800 8
Vis kursinformasjon
26.04.19 23.05.19 332 Birøkt for skoleelver 9 11 1 100 13
Vis kursinformasjon
29.04.19 22.05.19 332 Birøkt for skoleelver 3 8 800 8
Hallingdal birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.04.19 10.10.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 15 9 900 14
Lier, Røyken og Hurum birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.19 11.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 9 15 1 500 12
Vis kursinformasjon
18.02.19 11.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 3 15 1 500 12
Modum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.04.19 19.06.19 265 Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksj 11 16 800 15
Numedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.01.19 27.09.19 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 3 8 800 10
Vis kursinformasjon
24.04.19 27.09.19 1216 Birøkt grunnkurs 3 30 3 000
Ringerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.04.19 12.09.19 1212 Birøkt - nybegynner 13 27 2 700 30
SUM BUSKERUD 16 gjennomførte kurs 106 237 22 900 179

Vestfold

Larvik og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.04.19 08.05.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 10 9 900 9
Vis kursinformasjon
07.05.19 14.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 32 3 200 32
Nordre Vestfold birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.02.19 18.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200 5
Vis kursinformasjon
26.02.19 19.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 5
Sandar birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.03.19 04.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 13 9 900 4
Tønsberg og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.02.19 18.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 4 9 900 8
Vis kursinformasjon
16.05.19 19.09.19 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 14 35 3 500 40
SUM VESTFOLD 7 gjennomførte kurs 61 118 11 800 103

Telemark

Bamble Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.03.19 08.05.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 16 9 900 45
Vis kursinformasjon
15.05.19 16.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 16 31 3 100 100
Drangedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.03.19 11.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 6 13 1 300
Midt-Telemark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.02.19 03.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 19 15 750
Vis kursinformasjon
22.04.19 10.12.19 1216 Birøkt grunnkurs 18 53 5 300
Notodden Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.19 03.04.19 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 7 9 900
Vis kursinformasjon
21.02.19 26.06.19 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 11 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
19.03.19 29.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
Siljan Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.04.19 28.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 32 3 200 20
Skien Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.19 04.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 19 9 900
Vis kursinformasjon
12.03.19 08.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
30.04.19 07.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 10 32 3 200
Treungen birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.02.19 06.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200 12
Vest - Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
13.05.19 19.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 9 36 3 600 71
Vest-Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
27.03.19 11.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500 15
Vis kursinformasjon
10.04.19 30.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 11 12 1 200 18
SUM TELEMARK 16 gjennomførte kurs 174 318 31 050 303

Aust-Agder

Otra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
11.02.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
SUM AUST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(41)
0 0

Vest-Agder

Kristiansand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.02.19 14.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200
Vis kursinformasjon
26.02.19 24.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 17 11 1 100 30
Lindesnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.03.19 28.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 12 12 1 200
Vis kursinformasjon
10.05.19 03.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 13 32 3 200 64
Vis kursinformasjon
19.11.19 22.11.19 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 12
Lister Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.03.19 03.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 15 9 900 9
Vis kursinformasjon
13.04.19 23.11.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 7 18 1 800 18
Vis kursinformasjon
24.04.19 28.09.19 1347 Honningbehandling 6 15 1 500 15
SUM VEST-AGDER 8 gjennomførte kurs 90 121 12 100 148

Rogaland

Haugaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.03.19 04.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 31 18 1 800
Vis kursinformasjon
11.05.19 15.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 24 33 3 300
Jæren Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.05.18 08.12.18 1501 Birøkt nybegynner-del 2 15 32 3 200 25
Vis kursinformasjon
06.11.18 04.12.18 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 29 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
08.01.19 29.01.19 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 600 16
Vis kursinformasjon
08.01.19 19.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 600 16
Vis kursinformasjon
05.03.19 02.04.19 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 30 15 750 5
Vis kursinformasjon
24.04.19 14.12.19 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 12 35 3 500 12
Vis kursinformasjon
01.05.19 30.11.19 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 12 35 3 500 6
Vis kursinformasjon
08.05.19 25.05.19 9613 Dronningavlskurs 14 11 550 3
Vis kursinformasjon
14.10.19 09.12.19 1347 Honningbehandling 15 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
06.11.19 11.12.19 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 31 15 1 500 12
Ryfylke Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.11.18 13.02.19 9527 Kompetansekurs om bier 9 18 1 800 19
SUM ROGALAND 13 gjennomførte kurs 239 263 23 800 140

Hordaland

Bergenske Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.03.19 27.11.19 1216 Birøkt grunnkurs 22 30 3 000 50
Vis kursinformasjon
26.10.19 27.10.19 1740 Fagmøte 67 11 1 100 150
Hardanger Birøktarlag
Vis kursinformasjon
20.03.19 24.10.19 1636 Birøkt- nybegynner 8 27 2 700 51
Vis kursinformasjon
09.04.19 09.05.19 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200 12
Sotra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
11.02.19 09.10.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 4 21 2 100
Vis kursinformasjon
23.02.19 02.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 23 12 1 200 10
Vis kursinformasjon
18.03.19 03.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 44 9 900 9
Vis kursinformasjon
20.03.19 12.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 12 21 2 100 12
Vis kursinformasjon
20.03.19 12.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 18 18 1 800 12
Vis kursinformasjon
19.06.19 12.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 3 15 1 500 12
SUM HORDALAND 10 gjennomførte kurs 205 176 17 600 318

Sogn og Fjordane

Fjordane birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.03.19 15.06.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 14 9 900 21
SUM SOGN OG FJORDANE 1 gjennomført kurs 14 9 900 21

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 16 15 750
Vis kursinformasjon
25.05.19 26.05.19 1740 Fagmøte 17 15 750
Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
23.03.19 25.05.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 7 9 900 10
Vis kursinformasjon
24.03.19 15.06.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 14 9 900 20
Søre Sunnmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
05.03.19 19.03.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 28 9 900 40
SUM MØRE OG ROMSDAL 5 gjennomførte kurs 82 57 4 200 70

Sør-Trøndelag

Hitra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
31.01.19 28.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 18 9 900 25
Vis kursinformasjon
28.03.19 26.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 17 49 4 900 30
Malvik Birøkterlag
Vis kursinformasjon
26.01.19 09.02.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 5 9 900 56
Vis kursinformasjon
20.03.19 10.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 14 12 1 200 20
Trondheim og omland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.19 24.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 12 15 1 500 12
SUM SØR-TRØNDELAG 5 gjennomførte kurs 66 94 9 400 143

Nord-Trøndelag

Nord-Innherred Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.03.19 29.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
21.03.19 11.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 13 9 900
Vis kursinformasjon
25.04.19 29.08.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 12 32 3 200
Vis kursinformasjon
13.05.19 18.06.19 265 Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksj 6 16 1 600
Snåsa Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.04.19 16.06.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
11.05.19 17.06.19 1038 Birøkt nybegynner- del 1 5 15 1 500 25
Stjørdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM NORD-TRØNDELAG 6 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
49 96
+(12)
9 600 40

Nordland

Salten Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 16 9 900 42
Vis kursinformasjon
26.04.19 08.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 12 32 3 200 30
SUM NORDLAND 2 gjennomførte kurs 28 41 4 100 72

Troms

Troms Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.02.19 25.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
24.02.19 28.03.19 9527 Kompetansekurs om bier 8 9 900 10
Vis kursinformasjon
24.02.19 02.04.19 9527 Kompetansekurs om bier 6 11 1 100 15
Vis kursinformasjon
24.02.19 04.05.19 9527 Kompetansekurs om bier 4 9 900 15
SUM TROMS 4 gjennomførte kurs 22 41 4 100 55

Finnmark

Vest-Finnmark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.04.19 28.05.19 280 Birøkt nybegynner - del 1 5 9 900 6
Vis kursinformasjon
18.05.19 22.09.19 281 Birøkt nybegynner - del 2 6 32 3 200 29
SUM FINNMARK 2 gjennomførte kurs 11 41 4 100 35
SUM HELE LANDET 134 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
1 565 2 286
+(53)
223 050 2 100

Last ned tabelldata: CSV