Kursstatistikk 2019 for HH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
23.03.19 24.03.19 100 Hest i psykososialt arbeid del 1 6 19 1 900 5
Vis kursinformasjon
14.09.19 15.09.19 279 Hest i psykososialt arbeid del 2 4 17 1 700 5
SUM ØSTFOLD 2 gjennomførte kurs 10 36 3 600 10

Telemark

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
02.03.19 03.03.19 100 Hest i psykososialt arbeid del 1 6 18 1 800 15
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs 6 18 1 800 15

Sør-Trøndelag

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
01.06.19 02.06.19 100 Hest i psykososialt arbeid del 1 10 13 1 300 5
Vis kursinformasjon
31.08.19 01.09.19 228 Hesten som medarbeider 3 12 1 200 5
SUM SØR-TRØNDELAG 2 gjennomførte kurs 13 25 2 500 10

Troms

Hest og Helse
Vis kursinformasjon
08.06.19 09.06.19 100 Hest i psykososialt arbeid del 1 6 15 1 500 5
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 6 15 1 500 5
SUM HELE LANDET 6 gjennomførte kurs 35 94 9 400 40

Last ned tabelldata: CSV