Kursstatistikk 2019 for Dnh

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Hageselskapet Østfold
Vis kursinformasjon
05.11.19 10.12.19 215 Snekring til hagen 6 18 1 800 18
SUM ØSTFOLD 1 gjennomført kurs 6 18 1 800 18

Akershus

Nesodden hagelag
Vis kursinformasjon
13.05.19 17.06.19 1377 Formering av planter 6 10 1 000 5
Vis kursinformasjon
17.06.19 18.11.19 1694 Stiklingsformering av roser 5 9 900 3
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs 11 19 1 900 8

Hedmark

Løten hagelag
Vis kursinformasjon
26.02.19 1060 Beskjæring av busker og trær 12
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Oppland

Gausdal hagelag
Vis kursinformasjon
04.04.18 13.05.19 7305 Poding og beskjæring 5 12 1 200 30
Vis kursinformasjon
12.02.19 05.11.19 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 4 10 1 000 8
Vis kursinformasjon
04.04.19 09.07.19 1767 Hageplanlegging 5 12 1 200 10
Gran Hagelag
Vis kursinformasjon
24.01.19 11.11.19 1499 Arbeid i lokallag 5 21 2 100
Vis kursinformasjon
06.05.19 09.09.19 1799 Betong som dekor og møbel 9 10 1 000
Hageselskapet Gjøvik
Vis kursinformasjon
31.08.18 22.08.19 282 Dyrking i halmbunter 4 17 1 700
Vis kursinformasjon
21.02.19 15.04.19 305 Mat av ville vekster 5 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
21.02.19 14.05.19 305 Mat av ville vekster 6 11 1 100 10
Vis kursinformasjon
21.02.19 29.08.19 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 8 18 1 800 15
Vis kursinformasjon
13.03.19 24.04.19 104 Foto i hagen 7 16 1 600 5
Vis kursinformasjon
04.05.19 03.09.19 1669 Allunrot- Heuchera, Tiarella, Heucherella 5 23 2 300 10
Vis kursinformasjon
25.10.19 03.11.19 1803 Innføring og læring i bruk av MakeMake 9 29 2 900 12
Vis kursinformasjon
10.03.20 215 Snekring til hagen 24
Hageselskapet Oppland
Vis kursinformasjon
22.06.19 10.08.19 7149 Roser- valg og stell 5 14 1 400 5
Jevnaker hagelag
Vis kursinformasjon
24.04.19 08.10.19 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 4 10 1 000
Vestre Toten hagelag
Vis kursinformasjon
21.11.18 28.04.19 291 Konservering av frukt og grønt 3 12 1 200 4
Vis kursinformasjon
13.02.19 09.09.19 1499 Arbeid i lokallag 4 21 2 100 1
Vis kursinformasjon
21.09.19 29.09.19 352 Hügelbed 4 15 1 500
Øyer ogTretten hagelag
Vis kursinformasjon
19.03.19 25.09.19 7109 Kryddervekster og urter i hagen 10 15 1 500 12
SUM OPPLAND 18 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
102 276
+(24)
27 600 132

Vestfold

Horten og omegn hagelag
Vis kursinformasjon
16.01.19 19.03.19 206 Høns i hagen 6 8 800 6
Vis kursinformasjon
03.04.19 13.05.19 164 Økologisk dyrking i pallekarmer 4 8 800 8
SUM VESTFOLD 2 gjennomførte kurs 10 16 1 600 14

Telemark

Hageselskapet Skien
Vis kursinformasjon
25.02.19 30.09.19 1076 Kjøkkenhage - urter og grønnsaker 12 12 1 200 6
Porsgrunn Hagelag
Vis kursinformasjon
23.08.19 25.08.19 7119 Pilfletting 5 12 1 200
SUM TELEMARK 2 gjennomførte kurs 17 24 2 400 6

Rogaland

Strand & Forsand Hagelag
Vis kursinformasjon
23.04.19 331 Kjøkkenhage 25
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(25)
0 0

Nord-Trøndelag

Hageselskapet Ottersøy og Omegn
Vis kursinformasjon
13.02.18 19.08.19 1670 Stauder dyrket i rabatter og som solitære i kar. 4 9 900
Vis kursinformasjon
30.10.18 30.09.19 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 7 10 1 000
SUM NORD-TRØNDELAG 2 gjennomførte kurs 11 19 1 900 0

Troms

Finnsnes Hagelag
Vis kursinformasjon
25.04.19 15.10.19 164 Økologisk dyrking i pallekarmer 3 9 900
Nordreisa hagelag
Vis kursinformasjon
04.06.19 07.11.19 341 Urter og planter i krydderblandinger, oljer og nat 3 14 1 400 11
SUM TROMS 2 gjennomførte kurs 6 23 2 300 11
SUM HELE LANDET 29 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
163 395
+(61)
39 500 189

Last ned tabelldata: CSV