Kursstatistikk 2019 for Dnh

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Hedmark

Løten hagelag
Vis kursinformasjon
26.02.19 1060 Beskjæring av busker og trær 12
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Oppland

Gausdal hagelag
Vis kursinformasjon
12.02.19 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 10
Gran Hagelag
Vis kursinformasjon
24.01.19 1499 Arbeid i lokallag 21
Hageselskapet Gjøvik
Vis kursinformasjon
15.02.19 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 20
Vis kursinformasjon
05.03.19 1669 Allunrot- Heuchera, Tiarella, Heucherella 12
Vis kursinformasjon
15.03.19 104 Foto i hagen 15
Vis kursinformasjon
15.04.19 305 Mat av ville vekster 15
Vestre Toten hagelag
Vis kursinformasjon
21.11.18 291 Konservering av frukt og grønt 10
Vis kursinformasjon
13.02.19 1499 Arbeid i lokallag 21
Øyer ogTretten hagelag
Vis kursinformasjon
19.03.19 7109 Kryddervekster og urter i hagen 20
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
0 0
+(144)
0 0

Vestfold

Horten og omegn hagelag
Vis kursinformasjon
16.01.19 19.03.19 206 Høns i hagen 6 8 6
Vis kursinformasjon
01.02.19 164 Økologisk dyrking i pallekarmer 12
Sandefjord hagelag
Vis kursinformasjon
04.02.19 294 Bærekraftig og estetisk hageplanlegging 22
SUM VESTFOLD 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
6 8
+(34)
0 6

Nord-Trøndelag

Hageselskapet Nord-Trøndelag
Vis kursinformasjon
15.11.18 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 10
SUM NORD-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(10)
0 0

Nordland

Indre Salten Hagelag
Vis kursinformasjon
05.12.18 1499 Arbeid i lokallag 21
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(21)
0 0

Troms

Finnsnes Hagelag
Vis kursinformasjon
28.05.19 164 Økologisk dyrking i pallekarmer 12
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0
SUM HELE LANDET 1 gjennomført kurs
+(15) planlagte kurs
6 8
+(233)
0 6

Last ned tabelldata: CSV