Kursstatistikk 2019 for Dnh

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oppland

Hageselskapet Gjøvik
Vis kursinformasjon
15.02.19 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 20
Vis kursinformasjon
05.03.19 1669 Allunrot- Heuchera, Tiarella, Heucherella 12
Vis kursinformasjon
15.03.19 104 Foto i hagen 15
Vis kursinformasjon
15.04.19 1686 Mat av vårens ville vekster 13
Vestre Toten hagelag
Vis kursinformasjon
21.11.18 291 Konservering av frukt og grønt 10
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
0 0
+(70)
0 0

Vestfold

Horten og omegn hagelag
Vis kursinformasjon
01.02.19 164 Økologisk dyrking i pallekarmer 12
SUM VESTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Nord-Trøndelag

Hageselskapet Nord-Trøndelag
Vis kursinformasjon
15.11.18 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 10
SUM NORD-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(10)
0 0

Nordland

Indre Salten Hagelag
Vis kursinformasjon
05.12.18 1499 Arbeid i lokallag 21
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(21)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
0 0
+(113)
0 0

Last ned tabelldata: CSV