Kursstatistikk 2019 for Dnh

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

Nes hagelag
Vis kursinformasjon
25.04.19 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 12
Nesodden hagelag
Vis kursinformasjon
13.05.19 17.06.19 1377 Formering av planter 6 10 1 000 5
Vis kursinformasjon
15.06.19 1694 Stiklingsformering av roser 8
SUM AKERSHUS 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
6 10
+(20)
1 000 5

Hedmark

Løten hagelag
Vis kursinformasjon
26.02.19 1060 Beskjæring av busker og trær 12
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Oppland

Gausdal hagelag
Vis kursinformasjon
04.04.18 13.05.19 7305 Poding og beskjæring 5 12 1 200 30
Vis kursinformasjon
12.02.19 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 10
Vis kursinformasjon
04.04.19 09.07.19 1767 Hageplanlegging 5 12 1 200 10
Gran Hagelag
Vis kursinformasjon
24.01.19 1499 Arbeid i lokallag 21
Vis kursinformasjon
05.06.19 1799 Betong som dekor og møbel 12
Hageselskapet Gjøvik
Vis kursinformasjon
31.08.18 22.08.19 282 Dyrking i halmbunter 4 17
Vis kursinformasjon
21.02.19 15.04.19 305 Mat av ville vekster 5 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
21.02.19 14.05.19 305 Mat av ville vekster 6 11 1 100 10
Vis kursinformasjon
21.02.19 29.08.19 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 8 18 15
Vis kursinformasjon
05.03.19 1669 Allunrot- Heuchera, Tiarella, Heucherella 12
Vis kursinformasjon
13.03.19 24.04.19 104 Foto i hagen 7 16 1 600 5
Vis kursinformasjon
10.10.19 215 Snekring til hagen 24
Vis kursinformasjon
10.10.19 1803 Innføring og læring i bruk av MakeMake 22
Vis kursinformasjon
10.10.19 1359 Kranser og dekorasjoner av naturmaterialer 8
Hageselskapet Oppland
Vis kursinformasjon
22.06.19 7149 Roser- valg og stell 14
Jevnaker hagelag
Vis kursinformasjon
24.04.19 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 10
Vestre Toten hagelag
Vis kursinformasjon
21.11.18 28.04.19 291 Konservering av frukt og grønt 3 12 1 200 4
Vis kursinformasjon
13.02.19 1499 Arbeid i lokallag 21
Vis kursinformasjon
22.06.19 242 Inspirasjon i hagen 25
Øyer ogTretten hagelag
Vis kursinformasjon
19.03.19 7109 Kryddervekster og urter i hagen 20
SUM OPPLAND 8 gjennomførte kurs
+(12) planlagte kurs
43 108
+(199)
7 300 84

Vestfold

Horten og omegn hagelag
Vis kursinformasjon
16.01.19 19.03.19 206 Høns i hagen 6 8 800 6
Vis kursinformasjon
03.04.19 13.05.19 164 Økologisk dyrking i pallekarmer 4 8 800 8
Sandefjord hagelag
Vis kursinformasjon
04.02.19 294 Bærekraftig og estetisk hageplanlegging 22
SUM VESTFOLD 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
10 16
+(22)
1 600 14

Telemark

Hageselskapet Skien
Vis kursinformasjon
25.02.19 1076 Kjøkkenhage - urter og grønnsaker 15
Porsgrunn Hagelag
Vis kursinformasjon
23.08.19 25.08.19 7119 Pilfletting 5 12 1 200
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
5 12
+(15)
1 200 0

Rogaland

Strand & Forsand Hagelag
Vis kursinformasjon
23.04.19 331 Kjøkkenhage 25
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(25)
0 0

Nord-Trøndelag

Hageselskapet Nord-Trøndelag
Vis kursinformasjon
15.11.18 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 10
SUM NORD-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(10)
0 0

Nordland

Indre Salten Hagelag
Vis kursinformasjon
05.12.18 1499 Arbeid i lokallag 21
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(21)
0 0

Troms

Finnsnes Hagelag
Vis kursinformasjon
28.05.19 164 Økologisk dyrking i pallekarmer 12
Nordreisa hagelag
Vis kursinformasjon
04.06.19 341 Urter og planter i krydderblandinger, oljer og nat 15
SUM TROMS 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(27)
0 0
SUM HELE LANDET 12 gjennomførte kurs
+(22) planlagte kurs
64 146
+(351)
11 100 103

Last ned tabelldata: CSV