Kursstatistikk 2019 for DNT

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
18.01.19 21.01.19 119 Vinterturledersamling 18 19 1 900
Vis kursinformasjon
03.05.19 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
11.05.19 1494 Førstehjelp DNT turleder 15
Vis kursinformasjon
31.05.19 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
21.06.19 1634 Kart- og kompass for turledere 19
Vis kursinformasjon
24.08.19 1494 Førstehjelp DNT turleder 15
Vis kursinformasjon
06.09.19 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
18.10.19 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
SUM AKERSHUS 1 gjennomført kurs
+(7) planlagte kurs
18 19
+(121)
1 900 0

Oslo

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
28.01.19 221 Kinderegg- kurs 11
Vis kursinformasjon
11.05.19 221 Kinderegg- kurs 11
Vis kursinformasjon
22.06.19 1220 Teknikk Havkajakk 16
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(38)
0 0

Hedmark

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
31.08.19 2857 Sommerturleder 50
Hamar og Hedemarken Turistforening
Vis kursinformasjon
15.06.19 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
23.08.19 2857 Sommerturleder 50
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(118)
0 0

Oppland

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
08.02.19 11.02.19 202 Vintersamling for sommerturledere 13 26 2 600
Vis kursinformasjon
08.02.19 16.02.19 1261 Vinterturleder mod. 4 11 75 7 500
SUM OPPLAND 2 gjennomførte kurs 24 101 10 100 0

Telemark

Stavanger Turistforening Fjellsportgruppa
Vis kursinformasjon
07.02.19 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(24)
0 0

Rogaland

Stavanger Turistforening Fjellsportgruppa
Vis kursinformasjon
22.05.19 1553 Fjellklatrekurs 24
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(24)
0 0

Hordaland

Bergen og Hordaland Turlag
Vis kursinformasjon
31.01.19 1260 Ambassadør i DNT mod 1. 3
Vis kursinformasjon
07.03.19 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
04.04.19 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 15
DNT Fjellsport Bergen
Vis kursinformasjon
16.01.19 1261 Vinterturleder mod. 4 75
Vis kursinformasjon
18.01.19 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
Vis kursinformasjon
31.01.19 2840 Telemarkskurs 12
Vis kursinformasjon
08.02.19 1756 FSG Skredworkshop- videregående skredkurs 30
Vis kursinformasjon
08.02.19 1472 Vinterklatrekurs 25
Vis kursinformasjon
15.02.19 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
Vis kursinformasjon
07.03.19 299 NF Metodekurs skred 38
Vis kursinformasjon
15.03.19 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
Vis kursinformasjon
04.04.19 1286 Toppturkurs 29
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
08.08.19 1634 Kart- og kompass for turledere 19
DNT Ung Bergen
Vis kursinformasjon
12.01.19 310 Grunnkurs klatring inne 20
Vis kursinformasjon
04.02.19 1650 Vinterkurs - friluftsliv 12
SUM HORDALAND 0 gjennomførte kurs
+(15) planlagte kurs
0 0
+(368)
0 0

Møre og Romsdal

DNT Fjellsport Romsdal
Vis kursinformasjon
13.02.19 17.02.19 312 NF veilederkurs skred 7 38 4
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 16 1 600 20
Molde og Romsdals Turistforening
Vis kursinformasjon
24.01.19 27.01.19 301 NF grunnkurs skred, alpint 4 24 49
Vis kursinformasjon
14.02.19 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
Vis kursinformasjon
16.02.19 303 NF dagskurs skred, alpint 8
Vis kursinformasjon
24.02.19 24.02.19 303 NF dagskurs skred, alpint 3 8
Vis kursinformasjon
27.02.19 27.02.19 303 NF dagskurs skred, alpint 5 8
Vis kursinformasjon
24.05.19 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
07.06.19 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 48
Vis kursinformasjon
06.09.19 2857 Sommerturleder 50
Ålesund og Sunnmøre Tf
Vis kursinformasjon
31.01.19 301 NF grunnkurs skred, alpint 24
SUM MØRE OG ROMSDAL 5 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
31 94
+(172)
1 600 73

Troms

Troms Turlag Fjellsportgruppa
Vis kursinformasjon
14.02.19 17.02.19 299 NF Metodekurs skred 8 44 50
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 8 44 0 50
SUM HELE LANDET 9 gjennomførte kurs
+(36) planlagte kurs
81 258
+(865)
13 600 123

Last ned tabelldata: CSV